Lise Bertelsen
 svarer 
Mattias Tesfaye

Mener ministeren, at lavtlønnede forældre skal have et reelt frit skolevalg ligesom forældre med en højere indkomst?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 568

Mener ministeren, at lavtlønnede forældre skal have et reelt frit skolevalg ligesom forældre med en højere indkomst, som har ressourcerne til at vælge en privat- eller friskole?

Svar fra torsdag den 22. februar 2024

Grundlæggende er det min opfattelse, at det er godt, at der på frie og private skoler går børn fra familier med både lave og høje indkomster.

De frie grundskoler fastsætter selv størrelsen af forældrebetalingen (skolepenge) for skolens elever. Der er fastsat en minimumsgrænse på finansloven for den gennemsnitlige ’egendækning’, men der er ikke noget loft for forældrebetalingen.

På finansloven er der afsat en pulje til friplads- og opholdsstøtte, hvoraf der ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge og opholdsbetaling. De frie grundskoler kan derudover vælge at prioritere skolens egne midler til at nedsætte forældrebetalingen. Jeg ser gerne, at de frie grundskoler selv tager ansvar for en bred elevsammensætning i skolerne.

De frie skolers økonomi er koblet til udviklingen i udgifter pr. elev i folkeskolen. Som følge heraf får de frie grundskoler i år et løft af deres samlede økonomi på 246 mio. kr. ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Det vil være oplagt, at skolerne vælger at anvende en del af disse midler til at nedsætte forældrebetalingen for enkelte elever på skolen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00