Nick Zimmermann
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvordan det kan være foreneligt med Danmarks kristne kulturarv, at nogle gymnasier forbyder kristne elever at mødes og dyrke et kristent fællesskab?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 196

Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan være foreneligt med Danmarks kristne kulturarv og traditioner, at gymnasier som Aarhus Katedralskole og Aarhus Akademi forbyder kristne elever at mødes og dyrke et kristent fællesskab? Der henvises til artiklen »Kristne føler sig ’gemt væk’ på gymnasier: - Det hører til i kirken, siger rektor«, bragt af tv2ostjylland.dk den 8. marts 2024.

Svar fra torsdag den 4. april 2024

Generelt følger det af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser § 4, stk. 1, nr. 2, litra f, at de gymnasiale institutioner kan fastsætte ordensregler om religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende.

Inden for rammerne af den gældende lovgivning er det op til den enkelte gymnasiale institution ud fra lokale forhold at beslutte, om der er grundlag for at fastsætte sådanne ordensregler. Hvis en institution i sine ordensregler fastsætter regler om religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende skal det være, fordi det anses for nødvendigt for at kunne skabe et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne på gymnasiet.

Hvis institutionen anser det for nødvendigt for at kunne skabe et godt undervisningsmiljø og god trivsel, vil den ud fra en konkret vurdering have mulighed for at fastsætte et forbud mod, at eleverne udfører religiøse ritualer eller missionerer på institutionens område, fx at dens lokaler ikke må anvendes til religiøse formål eller nærmere bestemte religiøse aktiviteter.

Det skal understreges, at et sådant forbud vil skulle gælde tilsvarende for alle religiøse grupper.

0:000:00