Kristian Bøgsted
 svarer 
Christina Egelund

Hvor mange finansielle midler er årligt afsat til skoleskibet Danmark og George Stage?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 284

Vil ministeren redegøre for, hvor mange finansielle midler, som årligt er afsat til skoleskibet Danmark og George Stage?

Svar fra lørdag den 25. maj 2024

Der er i finansloven for 2024 afsat 15,1 mio. kr. til skoleskibet DANMARK og 19,4 mio. kr. til skoleskibet Georg Stage i 2024 på hovedkonto § 19.29.03. Maritime grunduddannelser. På tillægsbevillingsloven for 2023 blev der på § 19.29.03. Maritime grunduddannelser afsat 10,0 mio. kr. til et ekstra togt med Skoleskibet DANMARK i 2024, jf. Akt 84 af 14. december 2023. På tillægsbevillingen fra 2023 blev der videre på § 19.29.03. Maritime grunduddannelser afsat 13 mio. kr. til finansiering af renoveringsprojekter på Skoleskibet DANMARK, hvoraf en del er forudsat gennemført i 2024, jf. Akt 95 af 4. maj 2023.

0:000:00