Anne Valentina Berthelsen
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvad mener ministeren om, at Lolland Kommune er den kommune, der siden 2019 har oplever den største procentuelle vækst i elever, der ikke består dansk og matematik?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 1015

Hvad mener ministeren om, at Lolland Kommune er den kommune, der siden 2019 har oplever den største procentuelle vækst i elever, der ikke består dansk og matematik, samtidig med at det i forvejen er den kommune i landet, hvor flest ikke består dansk og matematik, jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse »Flere får under 02 i dansk og matematik i alle landsdele« udgivet den 6. maj 2024?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra onsdag den 29. maj 2024

Som børne- og undervisningsminister ser jeg med stor bekymring på udviklingen på Lolland Kommunes folkeskoler, der i et stykke tid har kæmpet med dårlige resultater. Derfor står Lolland Kommune også med en ekstraordinær stor opgave med at løfte elevernes faglige niveau i særligt dansk og matematik.

Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med Lolland Kommune, og kommunen er ved at udarbejde en handlingsplan for, hvordan de får vendt udviklingen.

Der henvises i øvrigt til svarene på spørgsmål nr. S 1014 og S 1016.

0:000:00