Anne Valentina Berthelsen
 spørger 
Mattias Tesfaye

Mener ministeren, at der bør ydes mere økonomisk hjælp til de kommuner, der har de største udfordringer med, at folkeskoleelever ikke består dansk og matematik?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 1016

Mener ministeren, at der bør ydes mere økonomisk hjælp til de kommuner, der har de største udfordringer med, at folkeskoleelever ikke består dansk og matematik, end til de hvor problemet såvel som omfanget er langt mindre?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

0:000:00