Debat

Etisk Handel og Concito: Her er vores anbefalinger til en bæredygtig Afrika-plan

Der er potentiale i regeringens plan for øget samarbejde med afrikanske lande, især når det gælder bæredygtige værdikæder. Her er seks anbefalinger, som regeringen bør kigge mod i arbejdet med strategien, skriver Nanna Callisen Bang og Jarl Krausing.

De mindre kaffeproducenter i Etiopien mærker allerede nu nye krav fra opkøberne til EU's marked, men kravene bliver ikke fulgt af den nødvendige kompetenceudvikling, skriver Nanna Callisen Bang og Jarl Krausing.
De mindre kaffeproducenter i Etiopien mærker allerede nu nye krav fra opkøberne til EU's marked, men kravene bliver ikke fulgt af den nødvendige kompetenceudvikling, skriver Nanna Callisen Bang og Jarl Krausing.Foto: Peter Kneffel/AP/Ritzau Scanpix
Nanna Callisen Bang
Jarl Krausing
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den nye plan for Danmarks engagement i Afrika, som regeringen annoncerede i denne uge, og kommende nye udviklingspolitiske strategi bør være afsæt for at styrke den offentlige-private indsats for at sikre bæredygtige værdikæder i det globale syd.

Vores egen bæredygtighed afhænger af det, og der er brug for et nyt internationalt engagement set i lyset af en markant ændret geopolitisk kontekst, en svækket multilateralisme, en øget global ulighed samt alvorligt overskredne planetære grænser på klima, natur og biodiversitet.

I mange lande i det globale syd oplever man en mur af nye bæredygtighedskrav fra EU uden samtidig indsats for at understøtte kompetenceopbygningen. 

Nanna Callisen Bang og Jarl Krausing
Hhv. direktør, Etisk Handel og international direktør, Concito

Vi lever i en tid, hvor vores egne nationale interesser er afhængige af grænseoverskridende effekter udenfor vores egen kontrol, og hvor nytten af et ambitiøst dansk udenrigs- og udviklingspolitisk engagement vil være stort.

Der skal investeres massivt fra nationale og internationale kilder – og fra både offentlig og privat side. Og der skal sikres rammebetingelser, som leverer bidrag til flere samtidige bundlinjer, herunder på afkast, menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima og natur. Og dér er vi ikke i dag.

Særligt ikke set fra en dansk og EU-vinkel, hvor vores egen velstand trækker høje veksler på det globale syds ressourcer, hvad enten det er sociale, natur eller klimamæssige input til vores produkter, adfærd og livsstile.

EU's bæredygtighedslovgivning som gamechanger

Efter årtier med soft law og frivillige retningslinjer for bæredygtighed, er en ambitiøs lovgivning nu undervejs fra EU, som sætter en ny barre for ansvarlig handel og virksomhedsadfærd. Hvis den implementeres meningsfuldt, kan det bidrage til at fremme anstændige jobs, menneske-og arbejdstagerrettigheder og en mere bæredygtig forvaltning af knappe naturressourcer i det globale syd.

Men lovgivningen rummer dilemmaer, for kompleksiteten stiger samtidig. Den nye lovgivning stiller krav til alle aktører involveret i værdikæderne på tværs af landegrænser. Krav som forudsætter nye kompetencer inden for risikovurdering og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Læs også

De mindre kaffeproducenter i Etiopien mærker allerede nu nye krav fra opkøberne til EU's marked og fravælges på grund af manglende dokumentation: Hvilken geolokalitet har marken, hvor er kaffen dyrket? Er der bevis for, at kaffedyrkningen ikke har medført skovrydning?

Konsekvensen er, at mindre producenter risikerer at miste deres indtægt og beskæftigelse.

Vi skal skabe øget incitament for, at danske virksomheder engagerer sig i udviklingen af langvarigt leverandørsamarbejde på det afrikanske kontinent.

Nanna Callisen Bang og Jarl Krausing
Hhv. direktør, Etisk Handel og international direktør, Concito

Kompetenceudvikling i Afrika

Den nødvendige kompetenceopbygning er ikke sket i producentlandene. Etisk Handel Danmark og Danida Green Business Partnerships-faciliteten har netop afholdt undervisning i EU-bæredygtighedslovgivning for mindre virksomheder og organisationer fra lande som Uganda, Tanzania, Etiopien og Kenya. Her stod det klart, at behovet er akut og stort.

I mange lande i det globale syd oplever man en mur af nye bæredygtighedskrav fra EU uden samtidig indsats for at understøtte kompetenceopbygningen. Der udestår derfor en stor opgave for de europæiske regeringer og EU med at booste støtten til, at virksomhederne kan udmønte deres ansvar, og at de rette rammebetingelser kommer på plads.

Det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv i Europa men fortsætter med at investere og engagere os i ligeværdige partnerskaber og gennem mere ansvarlig handel og investeringer er med til at trække i retning af anstændige jobs og bæredygtig, klimaklog udvikling i det globale syd.

Det kræver tæt samarbejde på tværs af myndigheder, erhvervsliv og organisationerne.

Læs også

Seks anbefalinger til Afrika-planen

Etisk Handel Danmark og Concito opfordrer på den baggrund regeringen til gennem sit arbejde med at udvikle Afrika-planen og den udviklingspolitiske strategi til at:

  1. Prioritere innovation på sektorniveau med investeringsvillighed i ambitiøse missioner inden for produktive sektorer med store, varige jobskabelseseffekter, for eksempel fødevarer, tekstil, energi, medicin. Derudover bør man fremme samarbejde på tværs af offentlige og private aktører om at forbedre rammevilkår og udvikle værdikæder til gavn for lokal jobskabelse og fremme af menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klimahensyn.
  2. Styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter på det afrikanske kontinent om fremme af anstændige grønne job, opkvalificering, efteruddannelse og social sikring.
  3. Øge kompetenceudvikling i EU’s nye bæredygtighedslovgivning, så danske virksomheder og deres leverandører kan leve op til nye krav, for eksempel via Etisk Handel Danmarks De6Skridt, som er målrettet virksomheder, der handler med Afrika og det globale syd – samt tilsvarende specialiseret rådgivning hos Dansk Industri, Dansk Erhverv og andre.
  4. Styrke incitamenter og muligheder for, at danske virksomheder engagerer sig i partnerskaber og udviklingen af langvarigt leverandørsamarbejde, der muliggør investeringer i omstillingen til ansvarlig forretning på det afrikanske kontinent.
  5. Styrke de danske sektoralliancer, der sikrer samarbejde på tværs af værdikæden inklusiv afrikanske producenter om ansvarlig, afskovningsfri import fra det afrikanske kontinent såsom kaffe og palmeolie, og støt etablering af tilsvarende sektoralliancer især kakao, læder, gummi omfattet af EU’s skovforordning.
  6. Øge viden, kompetencer og motivation blandt danske virksomheder til at handle med Afrika, gennem vejledning og adgang til blandt andet Videncenter for Bæredygtige Værdikæder, der samler praksisnære guides, redskaber og cases målrettet danske virksomheder, der handler med det globale syd.

Et stærkere og tillidsfuldt samarbejde mellem EU og Danmark på den ene side og de afrikanske økonomier på den anden side, rummer potentielt meget betydelige gevinster for klimaet, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst i både Danmark og Afrika.

Men det forudsætter en stærk opprioritering af ansvarlig handel og bæredygtige værdikæder. Og den mulighed er til stede netop nu med udviklingen af de nye strategier for det danske engagement i Afrika samt for den fremadrettede udviklingspolitiske indsats.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nanna Callisen Bang

Direktør, Etisk Handel Danmark
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2001)

Jarl Krausing

Vicedirektør og international chef, Concito, medlem, Udviklingspolitisk Råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1996)

0:000:00