Mellemfolkeligt Samvirke: Syrien er ikke fredeligt nok til at påbegynde hjemsendelser

DEBAT: Alle andre end de danske udlændingemyndigheder er enige med Mellemfolkeligt Samvirke i, at det er for farligt for syriske flygtninge at vende tilbage til Syrien, skriver Helle Munk Ravnborg. 

Af Helle Munk Ravnborg
Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke

Er Syrien − eller i det mindste dele af det borgerkrigshærgede land – nu så fredeligt, at Danmark kan begynde at hjemsende flygtninge? Svaret afhænger desværre ikke alene af, hvem man spørger. Det afhænger også af, hvad man mener med ”fredeligt”.

Spørger man de danske udlændingemyndigheder, er der generelt sket en forbedring af forholdene i de regeringskontrollerede områder i Syrien, herunder særligt i Damaskusprovinsen, og Udlændingestyrelsen er nu via en række prøvesager i gang med at finde ud af, om en række af syrerne kan sendes retur.

Syrien er langtfra fredeligt nok 
Spørger man Dansk Flygtningehjælp og FN's Flygtningehøjkommissariat UNHCR, er man enige i, at dele af Syrien er blevet mere fredeligt, men ikke fredeligt nok til hjemsendelser.

Spørger man myndighederne i Sverige og Norge, har de ingen planer om at hjemsende syriske flygtninge.

Spørger man Mellemfolkeligt Samvirkes samarbejdspartner i Jordan – landet, der huser en betydelig del af de syriske flygtninge – er svaret også negativ: Med en smadret infrastruktur, væbnede konflikter, der pludselig blusser op igen efter en periode uden granater og geværild, og med en risiko for regimets forfølgelse, er Syrien fortsat ikke sikkert for hjemvendte flygtninge.

Spørger man Mellemfolkeligt Samvirke og mig, så er vi enige: Syrien er fortsat ikke fredeligt nok til at påbegynde hjemsendelser. Og den vurdering er ikke kun baseret på, om det – for tiden – regner med granater og giftgas eller ej.

Frivilligt hjemvendte er forsvundet
En beslutning om hjemsendelse må også afhænge af flygtningenes personlige sikkerhed. For én, der har forladt hus og hjem på grund af det syriske regimes overgreb, er det ikke nok, at våbnene tier.

En flygtning, der har deltaget i demonstrationerne mod præsident Assads regime eller kritiseret det på de sociale medier, risikerer under de nuværende politiske og retssikkerhedsmæssige forhold i Syrien alvorlige repressalier. .

Det understreger også Sune Haugbølle, mellemøstekspert på RUC, der fortæller om frivilligt hjemvendte syrere, der efterfølgende er forsvundet. Og det påpeger også det anerkendte magasin Foreign Policy, der blandt andet beretter om syriske flygtninge, der er blevet tvangsindrulleret i regimets hær efter frivilligt at være vendt tilbage til Syrien.

Senest har 150 syriske humanitære organisationer og borgerrettighedsgrupper advaret mod hjemsendelse af flygtninge. “Konfliktens grundlæggende årsager − et voldeligt statsapparat og manglen på basale rettigheder − er de samme. Der er en høj risiko for, at konflikten kan blusse op igen,” konstaterer de, og det rejser jo et vigtigt spørgsmål til de partier herhjemme, der nu har fået så travlt med at sende syrerne retur:

Tøv nu lidt
Er I parate til at forhandle en hjemsendelsesaftale med præsident Assads regime, som I jo ellers nu på tiende år beskylder for synderegisterets værste menneskerettighedsovergreb og krigsforbrydelser? For det er det, vi taler om: Så længe Assad er ved magten, vil mange syrere ikke frivilligt rejse tilbage.

Det er er også det, vi hører blandt flygtningene herhjemme. Det betyder altså, at de danske myndigheder skal forhandle en aftale med Assad-regimet, der sikrer, at flygtningene ikke udsættes for overgreb og forfølgelse fra regimets side efter tvangshjemsendelsen.

Ikke just et kønt syn: Danmark, der for nylig blev medlem af FN's Menneskerettighedsråd, i samarbejde med det syriske regime!

Så her er det sandsynlige resultat af regeringens og folketingsflertallets hastværk med at sende de syriske flygtninge hjem: Hundredvis af syriske flygtninge spærres inde i nedslidte udrejsecentre som det omstridte Ellebæk i Nordsjælland, fordi de ikke vil/kan tvangsudsendes.

Så tøv nu lidt. I Mellemfolkeligt Samvirke har vi ingen indsigelser over for princippet om, at flygtninge skal hjem, når det er sikkert og foregår i fuld overensstemmelse med de internationale konventioner. Men indtil det kan ske, skal flygtninge behandles ordentligt og humant. De skal ikke leve på det eksistensminimum, som de nu tilbydes i form af den nye reducerede hjemsendelsesydelse.

Forrige artikel Globalt fokus: Sådan skaber vi bæredygtig forandring Globalt fokus: Sådan skaber vi bæredygtig forandring Næste artikel Martin Henriksen: Flygtninge skal hjem – hellere i dag end i morgen Martin Henriksen: Flygtninge skal hjem – hellere i dag end i morgen