Radikal Ungdom: Danmark har brug for et nyt paradigmeskifte

DEBAT: Det er uholdbart at parkere flygtninge i nærområderne på ubestemt tid, og der er derfor behov for et nyt paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik med fokus på integration af flygtninge i stedet for hjemsendelse, skriver Mahmoud Mohammad Mansour. 

Af Mahmoud Mohammad Mansour
Integrations- og udlændingeordfører, Radikal Ungdom

For nylig vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne det såkaldte nye paradigmeskifte i Danmarks udlændingepolitik, hvor fokus fjernes fra at integrere flygtninge i samfundet.

I stedet fastholder man en fuldstændig forrykt og forskruet idé om, at de snarligt skal hjemsendes til i forvejen krigshærgede og konfliktramte områder. Men hvor længe skal flygtninge vente på at tage hjem?

Flygtninge fastholdes i flygtningelejr 
For et par uger siden befandt jeg mig i Libanon, hvor jeg besøgte min bedstefar i flygtningelejren Wavel Camp i byen Baalbek. Han flygtede dertil i 1948 efter den første israelsk-arabiske krig, hvor han spåede, at han blot skulle befinde sig der i et par uger, hvorefter han straks ville vende tilbage til Palæstina. 

Der er nu gået 70 år. Han bor stadig i denne flygtningelejr. Hans børn er født her, som har født flere børn, og sådan fortsætter det i en ustoppelig, ond spiral. Der er tale om fjerde generation af palæstinensiske flygtninge, der fortsat bor her, mens Libanon binder dem i lænker som flygtninge, fordi de fastholder idéen om, at de en dag skal vende hjem til Palæstina.

Lever under urimelige forhold
I Libanon lever flygtninge i forvejen med utroligt begrænsede rettigheder. De har hverken statsborgerskab, stemmeret eller pas. De har ingen adgang til 30 forskellige erhverv i Libanon, hvilket kaster dem ud i fattigdom samt lavtbetalte, ufaglærte jobs.

De har ikke engang retten til privat ejendom. I stedet diskrimineres, degraderes og undertrykkes de i høj grad, mens de rådner op i disse flygtningelejre. På trods af at de har boet i landet i over 70 år.

Uforsvarlige hjemsendelser
Så når vi diskuterer at parkere flygtninge på ubestemt tid i nærområderne, er det essentielt og betydningsfuldt at bide mærke i, hvilke vilkår og forhold vi fastholder dem i.

Og når der vedtages et paradigmeskifte, hvor uforsvarlige og uigennemtænkte hjemsendelser af flygtninge til konfliktramte områder diskuteres, er det væsentligt og vitalt at blive mindet om, at udsigten til fred i hjemlandet ikke nødvendigvis er nært.

Paradigmeskifte med et humanistisk ansigt
Jeg insinuerer ikke, at alverdens flygtninge kan bosætte sig i Danmark. Der eksisterer naturligvis en grænse. Men fastholdelsen af flygtninge på midlertidigt ophold i Danmark er umenneskeligt, uanstændigt og uigennemtænkt, idet det sætter flygtninges liv på pause på ubestemt tid – måske resten af deres liv.

Hvad forestiller regeringen sig helt præcist? At flygtninge principielt kan befinde sig 50 år i Danmark og fortsat have mulighed for at blive hjemsendt til et ruineret land, de knap nok kan genkende? 

Danmark har brug for et nyt paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. Danmark har brug for et paradigmeskifte, hvor humanisme, menneskerettigheder og lige rettigheder står højest på dagsordenen. Danmark har brug for en ny retning, en ny politik og en ny kurs – uafhængigt af Dansk Folkeparti.

Forrige artikel Institut for Menneskerettigheder: Det er nu, vi skal holde fast i rettighederne Institut for Menneskerettigheder: Det er nu, vi skal holde fast i rettighederne Næste artikel Debat: Uddannelse er vejen til ligestilling – også i Burkina Faso Debat: Uddannelse er vejen til ligestilling – også i Burkina Faso
Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

AJOUR: Den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vil forsøge at skabe modtagecentre uden for EU til asylbehandling. Men den opgave er nærmest umulig, mener aktørerne på udviklingsområdet. Hør mere om Mortensens vigtigste opgaver i dagens udsendelse.