Alternativet: Stop med at hjemsende flygtninge på tyndt grundlag

REPLIK: Ifølge lovgivningen er selv små forbedringer af sikkerheden i Syrien nok til, at danske myndigheder kan hjemsende syriske flygtninge. Men det er ikke noget holdbart grundlag at sende flygtningene hjem på, skriver Carolina Magdalene Maier (ALT). 

Af Carolina Magdalene Maier (ALT)
Udlændinge- og integrationsordfører 

Debatten, om hvorvidt Danmark bør og skal sende flygtninge retur til Somalia og Syrien, fortsætter, og ofte holdes nuancer ude af debatten, hvilket er ærgerligt for en sober og redelig debat. Lad os se på, hvad der er op og ned i debatten.

Særlig lovgivning
Et niveau af debatten handler om de danske myndigheders lovgrundlag for at agere, som de gør. Det er nemlig sådan, at Danmark – som det eneste land i Norden og tilsyneladende også i Europa – har en særlig lovgivning, som giver myndighederne ret til at hjemsende flygtninge, som har fået ophold i Danmark på baggrund af generelle forhold i hjemlandet, og ikke konkrete, personlige forhold.

Denne lovgivning blev rent faktisk indført under den gamle SR-regering, og den betyder, at bare det, at der er forbedringer i hjemlandet, kan give myndighederne mulighed for at hjemsende flygtninge, ”uanset at forholdene – trods forbedringer – fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige,” som der står i bemærkningerne til det pågældende lovforslag.

Tvivlsomme vurderinger
Når Anders Dorph, vicedirektør i Udlændingestyrelsen, derfor i et indlæg her i Altinget siger, at myndighederne sådan set bare følger lovgivningen, har han derfor ret beset ret.

Et andet niveau af debatten handler dog om, hvorvidt myndighederne træffer de rigtige beslutninger, når de afgør, om der er sikkert nok i Somalia og Syrien, til at disse flygtninge, som har fået ophold på baggrund af generelle forhold, kan hjemsendes. Her er jeg straks meget mere skeptisk.

For selv om lovgivningen siger, at en forbedring i et af disse lande i sig selv er nok til at hjemsende, så må det vel afhænge af, hvor stor en forbedring der er tale om?

Lyt til organisationer
Hvorvidt en forbedring er nok til at begynde at hjemsende, er jo en relativ beslutning, da en lille forbedring med udgangspunkt i en meget ustabil sikkerhedssituation næppe er et holdbart grundlag at hjemsende flygtninge på.

Derfor bliver vi nødt til at lytte særligt varsomt og respektfuldt til de organisationer, som vurderer sikkerhedsniveauet i de krigshærgede lande.

Som eksempelvis både Dansk Flygtningehjælp og UNHCR, der begge her i Altinget skriver, at sikkerhedssituationen i Syrien fortsat er for usikker til at hjemsende flygtninge.

Ministersvar sår tvivl om sikkerhedsniveau i hjemlande
Når vi samtidig har set beskrevet i blandt andet Berlingske, at Udlændingestyrelsen, da de skulle vurdere sikkerhedssituationen i Somalia, kun var i landet én dag og af sikkerhedsmæssige årsager alene befandt sig i nærheden af lufthavnsområdet, så kan det ikke undre, at vi er nogle, der stiller os pænt skeptiske over for styrelsens beslutning om, at Danmark godt kan hjemsende flygtninge til Somalia.

Da jeg stillede ministerspørgsmål om argumenterne for netop denne beslutning, fik jeg følgende svar:

”Det fremgår således af Udlændingestyrelsens Country of Origin Report, at Al-Shabaab har skjult tilstedeværelse i de fleste bycentre, hvorfra de udfører bombeangreb (…). Der bliver således fortsat gennemført angreb fra Al-Shabaabs side. Sådanne angreb er dog primært rettet mod profilerede personer, som har et udestående med organisationen. Det fremgår blandt andet af baggrundsoplysningerne, at Al-Shabaabs primære mål er embedsmænd, klanledere, forretningspersoner, medarbejdere i internationale NGO’er og andre personer, der modarbejder Al-Shabaabs ideologi. Ifølge flere kilder er civile personer i sig selv ikke angrebsmål for Al-Shabaab, men Al-Shabaab tager i forbindelse med deres angreb ikke højde for civile tab."

Det kan vitterligt undre, at de danske myndigheder på den baggrund beslutter at hjemsende flygtninge fra Somalia.

Skamplet på dansk lovgivning  
For så vidt gælder Syrien, vil myndighederne nu gennemføre et antal prøvesager for at se, om de kan hjemsende flygtninge fra Syrien med udgangspunkt i samme lovgivning – på trods af, at EU’s European Council on Refugees and Exiles mener, det er for usikkert. For ikke at tale om paradoksaliteten i, at Danmark ved at hjemsende flygtninge til Syrien udviser tillid til et regime, som den danske stat ikke selv anerkender.

Rejser flygtninge frivilligt hjem, er det naturligvis en anden sag. Men den danske lovgivning fra 2015 er en skamplet på dansk udlændingelovgivning, og den bør afskaffes så hurtigt som muligt.

Samtidig bør de danske myndigheder først og fremmest lytte til EU's og FN's organisationer, når de skal træffe afgørelser om, hvorvidt et land er sikkert i forhold til hjemsendelse.

Forrige artikel Tørnæs til Afrika Kontakt: Store virksomheder er vigtige investeringspartnere Tørnæs til Afrika Kontakt: Store virksomheder er vigtige investeringspartnere Næste artikel Institut for Menneskerettigheder: Det er nu, vi skal holde fast i rettighederne Institut for Menneskerettigheder: Det er nu, vi skal holde fast i rettighederne