Dansk Flygtningehjælp: Der er på ingen måde "fred og ro" i Syrien

DEBAT: Der har været en række misforståelser om sikkerhedssituationen i Syrien efter offentliggørelsen af en ny landerapport. Det er dog langtfra sikkert for syriske flygtninge at vende tilbage, skriver asylchef i Dansk Flygtningehjælp Eva Singer.

Af Eva Singer
Asylchef, Dansk Flygtningehjælp

Efter offentliggørelsen af en ny landerapport om Syrien har der floreret en del misforståelser. Det er flere steder blevet beskrevet, at der nu var "fred og ro" i Syrien, hvorfor Danmark kunne sende de syriske flygtninge tilbage.

"Fred og ro" er dog på nuværende tidspunkt på ingen måde en retvisende betegnelse for den generelle situation i Syrien. Derudover kan man heller ikke lave en direkte kobling mellem "fred og ro", og hvorvidt syrere i så fald fortsat har brug for beskyttelse.

Ingen garanti for hjemvendtes sikkerhed
For det første er det stadig usikkert, hvordan den syriske regering vil behandle syrere, der flygtede fra landet, og det kan stadig ikke udelukkes, at de vil blive straffet, fordi de har været udrejst.

Trods forhandlinger mellem Syriens regering og FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har disse endnu ikke ført til garantier for hjemvendte syreres sikkerhed. En persons status som flygtning handler ikke kun om det generelle konfliktniveau. Der skal også være en konkret, individuel vurdering af, hvorvidt personen har brug for beskyttelse.

Fortsat bombardementer i kontrollerede områder
Desuden er der en række forhold ved rapporten, som bliver overset. Rapporten koncentrerer sig om Damaskus-området og behandler kun overfladisk den generelle situation i Syrien, hvor der stadig er kampe flere steder og ikke mindst stort behov for hjælp blandt civilbefolkningen.

Selvom kamphandlingerne nogle steder er færre, er der mange steder i Syrien, hvor de generelle risici for at blive fanget i kamphandlinger, eller for at konflikten kan blusse op igen, er store. Af landerapporten fremgår det også, at der selv i de områder, som myndighederne kontrollerer, fortsat forekommer bombardementer, kampe og kidnapninger. Og i de områder, som myndighederne har overtaget for nylig, har de så svært ved at kontrollere situationen, at de har uddelegeret flere opgaver til militsgrupper.

Færre krigshandlinger, men stadig brud på menneskerettigheder
FN's undersøgelseskommission for Syrien skriver direkte: “På trods af at krigshandlingerne i Syrien generelt er blevet færre, tegner omfattende menneskerettighedsbrud og lovløshed billedet af en barsk virkelighed for de civile.”

På side tre i Syrienrapporten står der – og det gælder i øvrigt altid ved sådanne "fact finding"-rapporter – at den ikke drager nogen konklusioner i forhold til muligheden for at give eller inddrage asylstatus. Rapporten kan indgå i den samlede asylvurdering hos såvel Udlændingestyrelsen (første instans) som Flygtningenævnet (anden instans) – og skal naturligvis sammenholdes med andre baggrundsoplysninger.

UNHCR fraråder hjemsendelse af syriske flygtninge
I Dansk Flygtningehjælp læner vi os op ad FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, der fraråder, at man sender flygtninge tilbage til Syrien. De er på nuværende tidspunkt stadig ikke i stand til at kunne bekræfte, at det er sikkert for flygtninge at vende hjem – på grund af sikkerhedssituationen og betydelige begrænsninger i den humanitære adgang i nogle dele af landet.

Derudover er der en lang række af andre risici, som har stor betydning for den enkeltes sikkerhed. Der er risiko for tvangshvervning til militæret, risiko for at blive opfattet som værende modstander af den siddende regering på grund af egne eller familiemedlemmers handlinger, risiko for at blive anklaget af andre for aktiviteter imod regeringen, og så er der især risiko for aktivister eller personer, der har påtaget sig humanitære opgaver i områder, der er eller har været præget af kamphandlinger under krigen – og listen varer ved.

Så for at opsummere: Færre kamphandlinger betyder ikke, at syrere, der af forskellige årsager er flygtet på grund af frygt for deres liv, kan vende tilbage, og så er "fred og ro" på ingen måde en retvisende betegnelse for situationen i Syrien.

Forrige artikel UNHCR: Syrien er for farligt at vende hjem til UNHCR: Syrien er for farligt at vende hjem til Næste artikel Udlændingestyrelsen: Derfor kan visse syriske flygtninge sendes hjem Udlændingestyrelsen: Derfor kan visse syriske flygtninge sendes hjem
 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  jeg har en drøm

  jeg har en drøm
  om at folk husker dette nå vi nu skal stemme til folketing valget
  Jeg ville sådan ønske at Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk ville se virkeligheden som den er.

  Her i Helsingør er der meget muslimske indvandrerkvinder der går på overførelse indkomst i over 20 år.
  Politi og brandvæsen kan ikke udføre deres arbejde i ghettoerne.
  Min kone der godt kan ligne en kvinde fra Mellemøsten. Bliver chikaneret og får besked på at dække sig til.
  I Malmø er der bare i år skudt 19 personer
  Er jeg helt tonedøv eller har vi et problem i ghettoerne
  Med den islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.

  Jeg forstår ikke venstrefløjen Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk
  Som vil fylde landet med folk der vil en islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.
  Der må være andre måder at finde fællesskab og kærlighed.
  Hvorfor lytter venstrefløjen ikke til dem, som ikke vil have folk til landet som vil indføre en islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.
  Som påfører landet en uoprettelig skade, som ødelækker vores gode velfærd og demokrati.
  Hvorfor er venstrefløjen så tonedøv over for problemer med islam.

  Venstrefløjen må finde fællesskab og anerkendelse på en anden måde, som ikke ødelægger vores land.