Ældreråd: Mange dokumentationskrav på ældreområdet er nødvendige

DEBAT: Meget registrering og dokumentation i ældreplejen er helt nødvendigt. Men flere knapper kan drejes på for at frigøre mere tid til samværet med de ældre, skriver Danske Ældreråds formand.

Af Mogens Rasmussen
Formand, Danske Ældreråd

Skiftende regeringer har forsøgt at tage et opgør med minuttyranni og unødvendige dokumentationskrav i ældreplejen. Men det har gang på gang vist sig at være en svær øvelse.

Derfor bliver det spændende at følge regeringens arbejde med at rydde op i unødvendige dokumentationskrav. Hos Danske Ældreråd støtter vi intentionen og tror, at der er noget at hente, men ikke så meget, som man umiddelbart skulle tro.

I 2018 kunne en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet og KL kun pege på få områder, der kunne afbureaukratiseres. I arbejdsgruppens rapport lød det blandt andet, at meget registrering og dokumentation er helt nødvendigt for at sikre sig, at borgeren får den rette indsats – ikke mindst på det sygeplejefaglige område.

Nogenlunde samme budskab kan man læse i en rapport, som Rambøll/Qvartz udarbejdede senere i 2018 i samarbejde med en række ministerier. I rapporten lyder det, at Rambøll/Qvartz "vurderer overordnet set, at kravene til dokumentation på ældreplejeområdet er meningsfulde og understøttende for varetagelse af kerneopgaven".

Processer kan tidseffektiviseres
Læser man nærmere i rapporten, er der dog flere knapper, der kan drejes på for at frigøre mere tid til samværet med den ældre.

Rapporten peger på, at potentialet ligger i at ændre kravene på enkelte områder og gøre processerne mere tidseffektive ved blandt andet at anvende mobile devices. Desuden kan der med fordel blive skruet på kommunernes anvendelse af forskellige styringsredskaber - blandt andet i forhold til at reducere sygefraværet. 

Ligesom man gennem ændringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse og øget brug af velfærdsteknologi kan reducere tiden, der bruges på transport, mødeaktivitet og daglige afbrydelser.

Alt i alt har man regnet sig frem til, at medarbejderne og lederens ansigt-til-ansigt-tid kan hæves fra i gennemsnit 50 procent til 52 til 54 procent for ældreplejen.

Resten af den tid, der bruges på forberedelses-, opfølgnings- og dokumentationsopgaver, praktisk forhold og transport, møder, administration og ledelse, er nødvendig for arbejdet.

Se også på arbejdsgange og processer
De fleste regler og dokumentationskrav eksisterer med andre ord af en god grund. 

Ikke mindst på plejehjemmene, hvor beboerne ofte er meget svækkede og lider af mange forskellige sygdomme, som kræver forskellige former for medicin og behandling. At begynde at pille ved dokumentation her er at give køb på sikkerheden for plejehjemsbeboerne. Det kan vi ikke støtte.

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen vil tage et opgør med minuttyranni. Det er vigtigt hele tiden at have øje for unødvendige regler og krav. Vi tror dog ikke, at der er mange lavthængende frugter tilbage.

Derfor kan vi kun opfordre til, at man ikke alene ser på reglerne og kravene, men også på ændringer af arbejdsgange og processer, der kan frigøre tid på ældreområdet.

Forrige artikel KL: Vi er nødt til at se på omfanget af de omfattende tilsyn i ældreplejen KL: Vi er nødt til at se på omfanget af de omfattende tilsyn i ældreplejen Næste artikel Sundhedsøkonom: KL taler sundheds­udgifterne op Sundhedsøkonom: KL taler sundheds­udgifterne op
FIK DU LÆST: Portræt af Per Okkels - Kynisk magtmenneske eller ministerens sikre styrmand?

FIK DU LÆST: Portræt af Per Okkels - Kynisk magtmenneske eller ministerens sikre styrmand?

PORTRÆT: Han er loyal til fingerspidserne, en politisk bulldozer og verdensmester i at gennemskue særinteresser. Departementschef Per Okkels blev for nylig udsat for et karaktermord efter suspenderingen af Statens Serum Instituts direktør, Mads Melbye, mener centrale aktører på sundhedsområdet. Vi tegner et portræt af en af coronakrisens centrale embedsmænd.