Ny debat: Hvordan skaber vi mere velfærd og mindre bureaukrati i ældreplejen?

TEMADEBAT: Regeringen vil reducere dokumentationskrav, kontrol og minuttyranni i ældreplejen. I en ny debat giver centrale aktører deres bud på, hvordan de vil mindske bureaukratiet.

Øget værdighed i ældreplejen ligger højt på den politiske dagsorden.

Med det mål for øje lægger regeringen op til en nærhedsreform, som blandt andet skal gøre op med de mange skemaer og dokumentationskrav, som personalet på landets plejecentre mødes med – for derigennem at frigøre kræfter til kerneopgaven med pleje og omsorg for de ældre.

Ambitionen indgår også i forståelsespapiret. For at give ældre mest mulig selvbestemmelse og værdighed igangsættes et arbejde, der ifølge forståelsespapiret skal "reducere unødvendige dokumentationskrav, kontrol og minuttyranni i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte ældre".

Login