FH: Særlige initiativer skal hjælpe arbejdsløse seniorer efter krisen

DEBAT: Ældre vil efter coronakrisen have sværest ved at komme tilbage i arbejde. Politikerne må sætte særlige indsatser i spil, skriver FH-næstformand Ejner K. Holst.

Af Ejner K. Holst
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Før coronavirus slog ned som et lynnedslag, var beskæftigelsen stigende, arbejdsløshedsløsheden faldende og arbejdsstyrken voksende i Danmark. Det sidste skyldtes især, at ældre blev længere på arbejdsmarkedet end tidligere.

Udviklingen var tydelig hos de 60- til 64-årige og 65- til 66-årige, hvor beskæftigelsen ifølge Seniortænketankens rapport steg med henholdsvis 14 og 6 procentpoint siden 2008, svarende til en stigning på 40.000 personer.

Men det var inden coronakrisen. Nu er alt ændret. Hele samfundet er rystet af corona. Økonomien er sat i stå. Siden den 9. marts er knap 94.000 meldt arbejdsløse. I samme periode sidste år var det tal knap 43.000.

Rammer unge og ældre
Beskæftigelsen og arbejdsløsheden vil i resten af 2020 være stærkt påvirket af den usikkerhed, som corona fører med sig og som begrænser den økonomiske aktivitet i samfundet.

Det vil ramme både de unge og de ældre på arbejdsmarkedet. De unge med og uden uddannelse vil få vanskeligere ved at få fodfæste på jobmarkedet.

Det samme gælder de ældre uden job eller som er afskediget i den nuværende krise. De vil få endnu vanskeligere ved at få et arbejde før og efter pensionsalderen 

I Fagbevægelsens Hovedorganisation får vi mange henvendelser fra seniorer, der er afskediget. En skriver for eksempel:

"Jeg blev ledig per 1. marts, nær 65 år gammel og vil stadig gerne arbejde. Men nu er det jo næsten håbløst at finde noget. To måneders ledighed sidste år spændte ben for, at jeg kunne få glæde af den nye lønforsikring. Så lidt skulle der til efter 45 år på arbejdsmarkedet med ganske lidt ledighed".

Mønsteret er velkendt
Desværre forventer vi at se det kendte mønster, når økonomien igen får ben at gå på.

Arbejdsløse mellem 30 og 55 år kommer hurtigt i job, mens de unge under 30 og de ældre over 60 vil få langt sværere ved at få et job.

Derfor sætter vi også alarmblinket på allerede nu. For både de unge og de ældre skal have mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og det vil blive nødvendigt med helt særlige initiativer på dette område.

Det signal vil vi gerne sende til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og til Folketinget. Der er hårdt brug for at løse disse udfordringer.

Start med Seniortænketankens anbefalinger til en særlig beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse seniorer. FH er klar med yderligere forslag og ideer.

A-kasser skal hjælpe arbejdsløse seniorer
FH har i Seniortænketanken foreslået, at a-kasserne får en særlig rolle og opgave i forhold til at give arbejdsløse seniorer muligheder for job.

Det kan gøres i form af en pulje, som kan finansiere a-kassernes ekstra indsats over for seniorerne på linje med den pulje, der i de sidste otte år har været bevilget til trainee til nyuddannede arbejdsløse. Her leverer de faglige organisationer og a-kasserne en unik indsats i forhold til de unge.

A-kasserne har deltaget i indsatser overfor arbejdsløse seniorer tidligere. Dette kan udbygges i en tid, hvor seniorerne er mere presset beskæftigelsesmæssigt.

FH har også leveret et omfattende kompetencekatalog med forslag til at styrke arbejdsløses kompetencer. Kataloget vil også gavne seniorer, der kan have brug for nye kompetencer for at få et job.

Ministeriet skal give puljemidler
Jeg vil især fremhæve forslaget om en bedre ordning med opkvalificeringsjobs, som er helt ubrugt trods kampagner og flere midler.

Igen foreslår FH, at de faglige organisationer og a-kasserne overtager opgaven og får puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet til at levere en indsats.

Ordningen er rigtig god. Den giver mulighed for at give arbejdsløse opkvalificering til konkrete jobs, som arbejdsgiveren tilbyder arbejdsløse.

Denne mulighed vil passe rigtig godt til arbejdsløse seniorer, der har masser at byde på, men som mangler specifikke kompetencer til job.

Forrige artikel Forsikring & Pension: Fleksibel tilbagetrækning er godt for økonomien Forsikring & Pension: Fleksibel tilbagetrækning er godt for økonomien Næste artikel Dansk Erhverv: Coronakrisen må ikke udvikle sig til en velfærdskrise Dansk Erhverv: Coronakrisen må ikke udvikle sig til en velfærdskrise
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.