Debat

FH: Særlige initiativer skal hjælpe arbejdsløse seniorer efter krisen

DEBAT: Ældre vil efter coronakrisen have sværest ved at komme tilbage i arbejde. Politikerne må sætte særlige indsatser i spil, skriver FH-næstformand Ejner K. Holst.

Ældre vil være længere om at komme i arbejde end voksne mellem 30 og 55 år, skriver FH-næstformand Ejner K. Holst.
Ældre vil være længere om at komme i arbejde end voksne mellem 30 og 55 år, skriver FH-næstformand Ejner K. Holst.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ejner K. Holst
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Før coronavirus slog ned som et lynnedslag, var beskæftigelsen stigende, arbejdsløshedsløsheden faldende og arbejdsstyrken voksende i Danmark. Det sidste skyldtes især, at ældre blev længere på arbejdsmarkedet end tidligere.

Udviklingen var tydelig hos de 60- til 64-årige og 65- til 66-årige, hvor beskæftigelsen ifølge Seniortænketankens rapport steg med henholdsvis 14 og 6 procentpoint siden 2008, svarende til en stigning på 40.000 personer.

Men det var inden coronakrisen. Nu er alt ændret. Hele samfundet er rystet af corona. Økonomien er sat i stå. Siden den 9. marts er knap 94.000 meldt arbejdsløse. I samme periode sidste år var det tal knap 43.000.

Start med Seniortænketankens anbefalinger til en særlig beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse seniorer.

Ejner K. Holst
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rammer unge og ældre
Beskæftigelsen og arbejdsløsheden vil i resten af 2020 være stærkt påvirket af den usikkerhed, som corona fører med sig og som begrænser den økonomiske aktivitet i samfundet.

Det vil ramme både de unge og de ældre på arbejdsmarkedet. De unge med og uden uddannelse vil få vanskeligere ved at få fodfæste på jobmarkedet.

Det samme gælder de ældre uden job eller som er afskediget i den nuværende krise. De vil få endnu vanskeligere ved at få et arbejde før og efter pensionsalderen 

I Fagbevægelsens Hovedorganisation får vi mange henvendelser fra seniorer, der er afskediget. En skriver for eksempel:

"Jeg blev ledig per 1. marts, nær 65 år gammel og vil stadig gerne arbejde. Men nu er det jo næsten håbløst at finde noget. To måneders ledighed sidste år spændte ben for, at jeg kunne få glæde af den nye lønforsikring. Så lidt skulle der til efter 45 år på arbejdsmarkedet med ganske lidt ledighed".

Mønsteret er velkendt
Desværre forventer vi at se det kendte mønster, når økonomien igen får ben at gå på.

Arbejdsløse mellem 30 og 55 år kommer hurtigt i job, mens de unge under 30 og de ældre over 60 vil få langt sværere ved at få et job.

Derfor sætter vi også alarmblinket på allerede nu. For både de unge og de ældre skal have mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og det vil blive nødvendigt med helt særlige initiativer på dette område.

Det signal vil vi gerne sende til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og til Folketinget. Der er hårdt brug for at løse disse udfordringer.

Start med Seniortænketankens anbefalinger til en særlig beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse seniorer. FH er klar med yderligere forslag og ideer.

Læs også

A-kasser skal hjælpe arbejdsløse seniorer
FH har i Seniortænketanken foreslået, at a-kasserne får en særlig rolle og opgave i forhold til at give arbejdsløse seniorer muligheder for job.

Det kan gøres i form af en pulje, som kan finansiere a-kassernes ekstra indsats over for seniorerne på linje med den pulje, der i de sidste otte år har været bevilget til trainee til nyuddannede arbejdsløse. Her leverer de faglige organisationer og a-kasserne en unik indsats i forhold til de unge.

A-kasserne har deltaget i indsatser overfor arbejdsløse seniorer tidligere. Dette kan udbygges i en tid, hvor seniorerne er mere presset beskæftigelsesmæssigt.

FH har også leveret et omfattende kompetencekatalog med forslag til at styrke arbejdsløses kompetencer. Kataloget vil også gavne seniorer, der kan have brug for nye kompetencer for at få et job.

Ministeriet skal give puljemidler
Jeg vil især fremhæve forslaget om en bedre ordning med opkvalificeringsjobs, som er helt ubrugt trods kampagner og flere midler.

Igen foreslår FH, at de faglige organisationer og a-kasserne overtager opgaven og får puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet til at levere en indsats.

Ordningen er rigtig god. Den giver mulighed for at give arbejdsløse opkvalificering til konkrete jobs, som arbejdsgiveren tilbyder arbejdsløse.

Denne mulighed vil passe rigtig godt til arbejdsløse seniorer, der har masser at byde på, men som mangler specifikke kompetencer til job.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan får vi ældre til at arbejde længere?

Økonomer, erhvervsliv og det brede politiske flertal har blikket stift rettet mod, at flere ældre skal arbejde længere end den nuværende pensionsalder.

Mange ældre oplever dog, at regler og arbejdspladsers kultur primært er indstillet på fuldt stop ved pensionsalderen.

Sidste år præsenterede Seniortænketanken 20 anbefalinger, som sendte opfordringer til arbejdsmarkedets parter, pensionsbranchen og politikerne.

Nu giver Altinget i en temadebat ordet til en række centrale aktører, som vil give hver sit bud på, hvordan de vil få ældre til at arbejde længere.

Hvad er det vigtigste greb, hvis vi skal have flere ældre til at arbejde længere? Hvad er den største barriere for at fortsætte i job, når ældre er nået pensionsalderen? Og hvad har Seniortænketanken overset?

Her er aktørerne:
  • Anna Sophie Debel, politisk konsulent, Ældre Sagen
  • Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
  • Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH)
  • Erik E. Simonsen, underdirektør, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Hans Andersen (V), medlem af Folketinget og beskæftigelsesordfører
  • Henrik Bach Mortensen, direktør, Ledernes Hovedorganisation
  • Jesper Brask Fischer, direktør, PFA Senior Services
  • Per K. Larsen, landsformand, Danske Seniorer
  • Samira Nawa (R), medlem af Folketinget og beskæftigelsesordfører
  • Torben Poulsen, formand, Danske A-kasser

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ejner K. Holst

Senior konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
elektriker (El-installatør, Bent Mogensen Nykøbing Mors 1980)

0:000:00