Debat

Forsikring & Pension: Fleksibel tilbagetrækning er godt for økonomien

REPLIK: Fokus på tidligere tilbagetrækning for nedslidte er snævert. I stedet skal det være et spørgsmål om fleksibel tilbagetrækning for alle, hvilket vil gavne dansk økonomi, skriver Forsikring & Pensions underdirektør.

Regeringens fokus på tidligere tilbagetrækning for nedslidte er for snævert, skriver Karina Ransby fra Forsikring & Pension
Regeringens fokus på tidligere tilbagetrækning for nedslidte er for snævert, skriver Karina Ransby fra Forsikring & PensionFoto: Pressefoto
Peter Bjørnbak Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karina Ransby
Underdirektør, Forsikring & Pension

I disse uger og måneder er alle danskeres øjne rettet mod de daglige opdateringer om coronaens udvikling i Danmark. Ofte er det kombineret med en længselsfuld venten på nye politiske meldinger om det, vi håber, kan blive en hurtig, men selvfølgelig forsvarlig genåbning af landet.

Men når det daglige nyhedsfokus vender tilbage til normalen, vil det med pensionsbranchens øjne være et vigtigt tema for Folketinget at prioritere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet højt. 

Det er selvfølgelig ingen hemmelighed for dem, der har fulgt bare lidt med i politik i det forgangne år, at der er talt meget om tidligere pension til nedslidte – og løftet til bryggeriarbejderen Arne blev senest nævnt i statsministerens 1. maj-tale.

Det er nemlig ligeså vigtigt at forholde sig til de danskere, som ønsker at blive på arbejdsmarkedet længere end folkepensionsalderen.

Karina Ransby
Underdirektør, Forsikring & Pension

Men tidlig pension til nedslidte bør ikke være den eneste prioritet i regeringens arbejde med forbedringer og ændringer af det danske pensionssystem. Det er nemlig ligeså vigtigt at forholde sig til de danskere, som ønsker at blive på arbejdsmarkedet længere end folkepensionsalderen.

Efterspørgsel på fleksibilitet
Det er vigtigt med et bredt fokus på pensionssystemet, fordi økonomien bag tidlig tilbagetrækning kan styrkes ved at lade andre blive længere på arbejdsmarkedet.

Samtidig vil det være til gavn for dem, der bliver på arbejdsmarkedet længere end folkepensionsalderen, fordi de har bedre valgmuligheder og kan gøre præcis det, netop de ønsker. Det samme gør sig gældende for dem, som ønsker at forlade arbejdsmarkedet tidligere. Bedre valgmuligheder giver større fleksibilitet til at indfri egne ønsker om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Vi har lavet en undersøgelse, der viser, at 25 procent af danskerne ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. En anden undersøgelse viser, at en ud af tre danskere, der går på pension, gerne ville have arbejdet længere. Begge eksempler viser, at der er en efterspørgsel efter mere fleksibilitet, end hvad der i dag er tilfældet.

I dag går langt de fleste danskere på pension på de lovbestemte tidspunkter, efterløn og folkepension, og pension er en enten-eller-beslutning. Men pension bør i langt højere grad være en gradvis tilbagetrækning, som måske starter før folkepensionsalderen, men til gengæld strækker sig flere år efter.

Læs også

Nye måder at arbejde på
I et indlæg på Altinget den 30. april opfordrer Per K. Larsen, landsformand i Danske Seniorer, til, at der bliver sat fart på arbejdet med at implementere de anbefalinger, som Seniortænketanken afgav sidste år. Det budskab vil vi gerne bakke op om i Forsikring & Pension, for Seniortænketankens anbefalinger vil skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked for seniorer til gavn for dansk økonomi, hvis de implementeres.

Samtidig bør Seniortænketankens anbefalinger tages med i betragtning, når regeringen inden længe nedsætter en kommission for tilbagetrækning og nedslidning som opfølgning på seniorpensionsaftalen.

I den forbindelse håber vi helt konkret på, at der vil blive set på mulighederne for at øge fleksibel tilbagetrækning både før og efter folkepensionsalderen. At der kan komme forslag til at forenkle kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og i reglerne, der gælder for private pensioner. Samt at det vil være en prioritet at sikre det bedst mulige samspil mellem de forskellige søjler i pensionssystemet, så det er fordelagtigt at spare op til pension.

Coronakrisen lærer os nye måder at arbejde på, og det kan betyde, at ældre i højere grad kan se sig selv på arbejdsmarkedet i flere år. Større fleksibilitet for den enkelte og bedre samspil mellem offentlige og private pensionsordninger kan medvirke til at give et rygstød til dansk økonomi, som er under pres på grund af coronakrisen.

Derfor håber vi, at regeringen også kigger mod tilbagetrækningsmulighederne, når genopretningsarbejdet rigtig går i gang.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan får vi ældre til at arbejde længere?

Økonomer, erhvervsliv og det brede politiske flertal har blikket stift rettet mod, at flere ældre skal arbejde længere end den nuværende pensionsalder.

Mange ældre oplever dog, at regler og arbejdspladsers kultur primært er indstillet på fuldt stop ved pensionsalderen.

Sidste år præsenterede Seniortænketanken 20 anbefalinger, som sendte opfordringer til arbejdsmarkedets parter, pensionsbranchen og politikerne.

Nu giver Altinget i en temadebat ordet til en række centrale aktører, som vil give hver sit bud på, hvordan de vil få ældre til at arbejde længere.

Hvad er det vigtigste greb, hvis vi skal have flere ældre til at arbejde længere? Hvad er den største barriere for at fortsætte i job, når ældre er nået pensionsalderen? Og hvad har Seniortænketanken overset?

Her er aktørerne:
  • Anna Sophie Debel, politisk konsulent, Ældre Sagen
  • Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
  • Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH)
  • Erik E. Simonsen, underdirektør, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Hans Andersen (V), medlem af Folketinget og beskæftigelsesordfører
  • Henrik Bach Mortensen, direktør, Ledernes Hovedorganisation
  • Jesper Brask Fischer, direktør, PFA Senior Services
  • Per K. Larsen, landsformand, Danske Seniorer
  • Samira Nawa (R), medlem af Folketinget og beskæftigelsesordfører
  • Torben Poulsen, formand, Danske A-kasser

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karina Ransby

Underdirektør, Velfærd og Pension, Forsikring & Pension
cand.polit. og m.sc. in Economics (University of Warwick)

0:000:00