KL: Besøgsrestriktioner i ældreplejen har haft positive konsekvenser

DEBAT: Besøgsrestriktionerne har skulle forhindre smitte blandt de ældste og mest udsatte borgere. Konsekvenserne har paradoksalt nok ikke kun været negative, skriver Jette Skive (DF) fra KL.

Af Jette Skive (DF)
Formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg og rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Da statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet den 11. marts lukkede Danmark ned for at begrænse spredningen af smitte i samfundet, var det uden en manual for, hvordan de kommende måneders utallige udfordringer skulle håndteres.

Men hvis der er én ting, som jeg har lært af coronakrisen, er det, at kommunerne hurtigt og smidigt har formået at omstille sig og nytænke opgaveløsningen.

Det gælder især på landets plejehjem, hvor beboerne fra den ene dag til den anden blev afskåret fra omverdenen uden mulighed for at få besøg af børn og børnebørn, og hvor medarbejderne samtidig skulle forholde sig til mange nye sundhedsfaglige retningslinjer.

Selvom besøgsrestriktionerne har været nødvendige for at forhindre smitte blandt de ældste og mest udsatte borgere i vores samfund, har de ikke været uden konsekvenser.

Men paradoksalt nok har konsekvenserne ikke kun været negative.

Kunstnere kan søge puljer
Mange plejehjem oplever, at den større ro har fået beboerne til at sove bedre, og at der har været færre konflikter med beboere ramt af demens. Samtidig har sygefraværet flere steder været lavere end normalt. 

Men coronakrisen har også været en hård tid. For mange ældre har tiden i isolation været præget af savn til de nærmeste, så for at sikre en god hverdag og oplevelser for beboerne har landets plejehjem i høj grad tænkt nyt og ladet de kreative idéer spire frem midt i en krisetid. Idéer, der kan skabe øget trivsel på landets plejehjem under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Koncerter, stolegymnastik og bankospil i nye rammer i min egen kommune, Aarhus, har vi for eksempel oprettet to puljer, som kunstnere kan søge til projekter, der styrker livsglæden for beboere på plejehjem, og der har allerede været afholdt omkring 200 vindueskoncerter uden for plejehjemmene, som frivillige kræfter og lokale musikere har stået for. Jeg ved, at koncerterne har skabt glæde hos mange beboere i en tid, hvor det kan være svært at forstå, at ens pårørende ikke må komme på besøg. 

Samtidig har et unikt samarbejde mellem et plejehjem, DokkX, biblioteket og Mofibo betydet, at plejehjemsbeboere i Aarhus nu har mulighed for at høre gratis lydbøger. Det har indtil videre været en stor succes.

Teknologien har spillet stor rolle
Tilsvarende eksempler kan findes i andre kommuner.

I Køge Kommune har medarbejderne på de enkelte plejehjem for eksempel været gode til at tilrettelægge hverdagsaktiviteter under de rammer, der nu engang er.

Flere almindelige aktiviteter såsom stolegymnastik og bankospil er blevet afholdt udendørs og i mindre grupper, når vejret har tilladt det. Og i gråvejr har beboerne fået smilet frem til revyer, der er lagt ud gratis under coronakrisen. 

Derudover har en lang række kommuner, heriblandt København, Odense og Hedensted, sørget for at udstyre plejehjemmene med iPads, som blandt andet har hjulpet beboerne med at holde kontakten til deres nærmeste.

Der er ingen tvivl om, at teknologien generelt har spillet en stor rolle i tilrettelæggelsen af aktiviteter under coronakrisen. Og både telefonopkald, videomøder og andre digitale løsninger er blevet brugt som kompensation i de tilfælde, hvor fysiske i en tid har været umuliggjort af virussen.

Bring alle ressourcer i spil
Kreativiteten i den kommunale ældrepleje eksisterede dog, allerede før coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark.

Det oplevede jeg på første hånd, da KL's Sundheds- og Ældreudvalg sidste år var rundt i landet for at indsamle gode ideer til, hvordan man kan understøtte et godt og aktivt ældreliv. De eksempler bliver nu samlet i et idekatalog, som udkommer inden sommerferien.

Det er ikke kun kommunerne, der har været kreative i den seneste tid. Også i civilsamfundet er nye idéer blomstret op, og der er skabt andre former for fællesskaber, der har gjort det muligt at være sammen hver for sig.

Det fremgik tydeligt i forbindelse med Dronning Margrethes fødselsdag, hvor lokale samarbejder og foreninger sørgede for, at plejehjem over hele landet modtog blomster og kage for at kunne deltage i fejringen.

Det viser, hvor vigtigt vores samarbejde med hinanden er. Og vi skal fortsætte ad denne vej – også efter coronakrisen. Det handler om at bringe alle ressourcer i spil: Borgerens, lokalsamfundets, civilsamfundets og erhvervslivets. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte.

Jeg vil derfor gerne slutte af med en opfordring. Når coronakrisen har lagt sig, skal vi lære af den idérigdom, der opstår blandt ledere og medarbejdere i den offentlige sektor og bredt i samfundet, når de får rum til at finde løsningerne.

Vi skal blive ved med at gøre plads til kreativiteten – også fremadrettet.

Forrige artikel Professor: Vi bør overveje en bedre og billigere coronastrategi Professor: Vi bør overveje en bedre og billigere coronastrategi Næste artikel R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive