R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive

DEBAT: Besøgsrestriktioner besværliggør stadig besøg i ældreplejen. Fortsætter det lave smittetryk måneden ud, skal restriktionerne ophæves 1. juli, skriver ældreordfører Nils Sjøberg (R).

Af Nils Sjøberg (R)
Ældreordfører

Jeg vil gerne sige tak til den enkelte ledelse og medarbejderne på landets plejehjem. De har alle kæmpet en hård kamp – og det er ikke deres skyld, at reglerne ikke har været ordentligt udstukket for ældreplejen.

Først det positive: Jeg er rigtig glad for at se, at Sundheds- og Ældreministeriet har taget inputtene fra ældreorganisationerne til sig og har lukket fuldstændig op for udendørs besøg og sikret, at der åbnes op for besøg i den private del af boligen. Men ligesom mange pårørende til ældre anser jeg også de nye regler som værende for restriktive, da de ikke ændrer på mange af problemerne.

Derfor skal vi have udvidet pårørendes muligheder for besøg på plejehjem endnu mere end nu. Vi skal sikre, at det bliver kommunikeret mere klart ud til alle plejehjem, at beboerne har ret til at få besøg.

At de har ret til at forlade plejehjemmene, og at det er ulovligt at udstede generelt udgangsforbud og karantænedom, hvis beboerne for eksempel har været ude at gå en gåtur.

Fortsætter det lave smittetryk juni ud og ses der ikke ukontrollerede udbrud af virus på landets plejehjem, skal de tilbageværende besøgsrestriktioner af hensyn til beboernes livskvalitet og helbred i videst muligt omfang ophæves 1. juli.

Strammere end den faglige vurdering
Jeg er stærkt forundret over og utilfreds med, at Sundheds- og Ældreministeriet nu laver en lille ændring i restriktionerne, så det fortsat er svært at besøge sine kære.

Helt konkret synes jeg, at det er for restriktivt, når man som svagelig ældre kun kan se en til to af sine nærmeste pårørende, hvis man er for svag til at bevæge sig udendørs.

Reglerne er meget strammere, end den sundhedsfaglige vurdering fra Sundhedsstyrelsen finder berettiget. Som radikale opfatter vi det helt afgørende for beboernes trivsel, at de kan se deres kære, bevæge sig, komme ud og få luft.

Generelt er den største udfordring, at der er meget stor forskel på den måde, som plejehjemmene har håndteret krisen. Det skal således stå helt klart, at mange plejehjem og deres medarbejdere har fundet gode og lokale løsninger, efter at det for godt en måned siden blev mulighed for at plejehjemsboere kan få besøg af deres pårørende udenfor.

Kritikken i det følgende gælder derfor langt fra alle.

Ikke muligt med aftenbesøg
Ældre Sagen og en række pårørende har således kontaktet mig med oplysninger om, at der nogen steder er meget skrappe fortolkninger af restriktionerne. For eksempel har der indtil nu kun været mulighed for besøg af 15 eller 20 minutters varighed to dage om ugen.

På mange plejehjem har man slet ikke kunne lave besøg i aftentimerne eller i weekenderne. Det betyder, at samværet er yderst begrænset, og at erhvervsaktive pårørende har vanskeligt ved at besøge deres nærmeste, som nu har levet med besøgsrestriktioner i næsten tre måneder.

Jeg mener derfor, at det bør præciseres, at besøgene skal organiseres, så de har en rimelig varighed, så både beboere og de pårørende kan få tilstrækkelig tid til at være sammen.

I flere mails til mig beretter pårørende også om meget stressende rammer for besøg, hvor der ikke kan opnås reel kvalitetstid, inden de igen skal begynde at tænke på at forberede den ældre på, at de snart skal gå. Det, håber jeg virkelig, kommer med i Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer på torsdag.

Påpasselighed kammer over
Enkelte steder ser det ud til at påpasseligheden derimod er kammet helt over af frygt for at udsætte beboerne for fare.

Det er sket de steder, hvor beboere har haft udgangsforbud. Det er ufatteligt, at det kan ske, da det ikke er lovligt at tilbageholde raske beboere og nægte dem at gå en tur med deres pårørende.

Andre steder igen oplyser Ældre Sagen, at organisationen de sidste tre måneder har set beboere, der er blevet automatisk isoleret i egen bolig i op til 14 dage efter at have været ude eller have haft besøg. Også det er frihedsberøvelse og har i flere tilfælde medført uoprettelige tab af både fysiske og mentale færdigheder hos plejehjemsbeboeren. Det må ikke ske igen.

Det er uhørt, at der i flere tilfælde har været forbud mod, at mennesker i kritiske situationer har kunne få besøg. Her tænker jeg også på personer med demens. Men jeg forstår godt, at det kan være svært for den lokale ledelse på plejehjem at vurdere, hvem der er i målgruppen for et kritisk besøg.

Derfor er der også på dette område brug for yderligere information. Desuden skal eventuelle afslag på besøg i kritiske situationer være konkret begrundede og skriftligt dokumenterede. Det, håber jeg også, kommer med i retningslinjerne på torsdag.

Ældres trivsel skal opprioriteres
Helt konkret er det vigtigt, at vi lytter til de sundhedsfaglige input fra Sundhedsstyrelsen.

Når den ikke finder noget sundhedsmæssigt belæg for at begrænse antallet af besøgende, bør antallet af faste besøgende helt ophæves. Dette vil give bedre mulighed for at se for eksempel ægtefælle, børn, børnebørn og nære venner.

Besøg skal med andre ord efter min mening tillades, medmindre afgørende hensyn taler imod dette. Det skal gøres helt tydeligt, at besøg, der foregår i beboerens egen bolig, er tilladt og under sundhedsmæssige forskrifter udarbejdet og udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Desuden skal det være helt klart, at den ældres trivsel skal opprioriteres. Andet kan vi ikke være bekendt.

Forrige artikel KL: Besøgsrestriktioner i ældreplejen har haft positive konsekvenser KL: Besøgsrestriktioner i ældreplejen har haft positive konsekvenser Næste artikel SF: Epidemien understreger behovet for faste hold i hjemmeplejen SF: Epidemien understreger behovet for faste hold i hjemmeplejen
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.