FA: Regeringen har endnu ikke favnet hele arbejdsmarkedet

DEBAT: Regeringen har de første to år haft blikket rettet stift mod det faglærte og ufaglærte arbejdsmarked. Nu er det tid til at favne hele arbejdsmarkedet, skriver Mariane Dissing, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Af Mariane Dissing
Adm. direktør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Løkke-regeringen har haft væsentligt større succes med at indgå aftaler med arbejdsmarkedets parter, end Thorning-regeringen havde. Som bekendt er det lykkedes regeringen at indgå to trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter. Og lige om lidt tager vi hul på den tredje runde forhandlinger, der gerne skulle munde ud i en trepartsaftale om fremtidens voksen- og efteruddannelse.

Løft blikket
Netop fremtidens muligheder for voksen- og efteruddannelse er et område, som ligger os i de vidensintensive sektorer meget på sinde. Derfor er det vores håb, at regeringen denne gang vil løfte blikket lidt og ikke kun koncentrere sig om det faglærte og ufaglærte arbejdsmarked, som den har gjort hidtil.

Et glimrende eksempel på regeringens stærke fokus på faglærte er den seneste trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. I aftalen forpligtes landets virksomheder til at oprette flere praktikpladser. Det er bestemt et nødvendigt tiltag for de dele af arbejdsmarkedet, hvor der i fremtiden bliver mangel på faglært arbejdskraft.

Men det er langt fra hele arbejdsmarkedet, der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Faktisk bevæger en del af arbejdsmarkedet sig væk fra faglært arbejdskraft og rekrutterer i stedet medarbejdere med videregående uddannelser.

Et glimrende eksempel er finanssektoren, hvor uddannelsesniveauet stiger og stiger. Eksempelvis havde 30 procent af medarbejderne i 2007 en videregående uddannelse. I dag er tallet 48 procent. I samme periode er behovet for faglærte faldet markant.

Kræver politisk opmærksomhed
For den del af arbejdsmarkedet er udfordringen derfor ikke et spørgsmål om mangel på faglært arbejdskraft, men derimod et spørgsmål om at sikre nok medarbejdere med et relevant videregående uddannelsesniveau. Og det kræver politisk opmærksomhed og ikke mindst handling.

Det er en udfordring, som ikke kan løses med et snuptag, men som kræver en flerstrenget indsats. Eksempelvis er det nødvendigt at lette danske vidensintensive virksomheders adgang til rekruttering af relevant udenlandsk arbejdskraft. Det er nødvendigt at skabe et bedre match mellem indholdet på landets uddannelser og arbejdsmarkedets behov. Og det er er nødvendigt med et tidssvarende voksen- og efteruddannelsessystem, som er relevant for hele arbejdsmarkedet og ikke blot for de få.

Summa summarum: Regeringen har i sin første periode haft blikket rettet stift mod det faglærte og ufaglærte arbejdsmarked. Nu er det tid til, at regeringen løfter blikket, spreder perspektivet ud og favner hele arbejdsmarkedet. De kommende trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse er en oplagt mulighed. Grib den!

Forrige artikel LA: Kontanthjælpsloftet som løftestang LA: Kontanthjælpsloftet som løftestang Næste artikel Debat: Vikarbureauerne er blevet blåstemplet af branchen Debat: Vikarbureauerne er blevet blåstemplet af branchen
DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

FORSLAG: Dansk Folkeparti vil gøre håndværkerfradraget mere fleksibelt for at fremme grønne investeringer hos boligejerne og fastholde arbejdspladser i byggebranchen. Regeringen nægter at tage stilling før finanslovsforhandlingerne.