Mette Frederiksens pensionsløfte står og falder med denne mand

ANALYSE: En trepartsaftale kan gøre det svært for Radikale at blokere for en aftale om tidlig tilbagetrækning. Men det er tvivlsomt, om torsdagens møde med arbejdsmarkedets parter kan blive den kickstart til forhandlinger, som regeringen håber.

Der er meget på spil for statsminister Mette Frederiksen (S), når hun torsdag formiddag skænker kaffe til FH-formand Lizette Risgaard og DA-direktør Jacob Holbraad.

Arbejdsmarkedets to bærende parter er inviteret til møde i Statsministeriet for at drøfte, hvordan man kan komme i mål med regeringens ønske om at give nedslidte lønmodtagere og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, bedre mulighed for tidligere pension.

Snarere end hvordan kan det dog virke mere nærliggende at spørge, om Mette Frederiksen kan komme i mål med sit mest centrale valgløfte.

Den aftale om seniorpension, som Løkke-regeringens indgik i starten af maj med Dansk Folkeparti og Radikale, betyder nemlig, at den socialdemokratiske regering arbejder op imod et flertal i Folketinget, som ikke vil medvirke til at give udvalgte grupper på arbejdsmarkedet en særlig ret til tidlig pension.

Trepart kan bypasse politisk flertal
Statsministeren selv lægger ikke skjul på, at det ser svært ud, men levner omvendt ingen tvivl om, at regeringen vil levere på løftet om differentieret pension.

Torsdagens møde er en central brik i at indfri den ambition. Et kompromis blåstemplet af arbejdsmarkedets parter vil gøre det svært for især Radikale − men også Dansk Folkeparti − at beholde nej-hatten på.

En trepartsaftale om tidlig tilbagetrækning for nedslidte vil være en måde at bypasse det alternative flertal imod regeringens planer.

Selv om det ikke fremgår officielt af mødeinvitationen til FH og DA, er der ingen tvivl om, at det absolut vigtigste punkt på Mette Frederiksens dagsorden er at finde ud af, om der kan etableres trepartsforhandlinger om tidlig tilbagetrækning.

Der skal tre til tango
Hvad Fagbevægelsens Hovedorganisation angår, kommer Mette Frederiksen til at sparke en åben dør ind, idet Lizette Risgaard selv har foreslået at sende spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning i trepart.

Men her skal der tre til tango, og intet tyder på, at Dansk Arbejdsgiverforening har tænkt sig at finde danseskoene frem.

Grundtanken i S-forslaget om at give udvalgte grupper en ret til tidlig pension er i arbejdsgivernes logik det samme som at sende raske mennesker på pension − hvilket kolliderer frontalt med DA's altoverskyggende målsætning om at sikre et højt arbejdsudbud.

Kaffe hos Hummelgaard gav ingen gevinst
Allerede i starten af juli inviterede den nyudnævnte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) Jacob Holbraad på kaffe i ministeriet for at lodde stemningen.

DA-direktøren slog dog fast, at modstanden mod differentieret pension ikke var blevet mindre, selv om valgkampen var overstået.

Regeringen bilder sig næppe ind, at et par ugers ferie og en kop kaffe i Statsministeriet alene vil få Holbraad til at vende på en tallerken.

Præmissen for trepartsforhandlinger er at opnå en balanceret løsning, hvor alle parter går hjem med en gevinst − eller i hvert fald ikke føler, at de taber noget.

Spørgsmålet er, hvad der skal til for at trække DA til truget.

Ingen vej uden om visitationsordning
Regeringen undgår næppe at gå på kompromis med ønsket om en generel ret til tidlig pension. En form for visitationsordning vil kunne betrygge arbejdsgiverne i, at man ikke sender raske mennesker på pension − men måske tværtimod gør det lettere at komme af med ældre medarbejdere, som på grund af nedslidning ikke kan præstere på fuld kraft og i værste fald ville skulle fyres.

For fagbevægelsen rimer visitation dog på endeløse arbejdsprøvninger og krav om omskoling, som i praksis vil gøre det umuligt at blive vurderet egnet til tidlig pension.

Her kan regeringen dog vælge at kigge pensionsselskaberne over skulderen. En del pensionskunder er i dag forsikret for tab af erhvervsevne. Men her kan forsikringen i mange tilfælde indløses, alene hvis det kan dokumenteres, at man har mistet evnen til at udføre sit nuværende arbejde.

Et kompromis kunne derfor være, at nedslidte lønmodtagere over en vis aldergrænse ikke længere mødes med krav om omskoling til job i andre brancher.

Hvis man samtidig indbygger et objektivt kriterie om en tilstrækkelig lang årrække på arbejdsmarkedet som adgangsbillet til tidlig pension, vil man begunstige de korteste uddannelser − og dermed komme delvist i mål med regeringens ønske om at målrette ordningen erhverv med høj risiko for nedslidning.

Udenlandsk arbejdskraft kan blive lokkemad
Hvis regeringen skal lykkes med en trepartsløsning, kan det også blive nødvendigt med et krav om delvis selvfinansiering.

Altså en form for forsikringsordning − som det også var tilfældet med efterlønnen, men eventuelt forankret i arbejdsmarkedspensionerne, så pensionsselskaberne kommer til at at stå for administrationen.

Det er heller ikke utænkeligt, at Mette Frederiksen vil forsøge at sælge en trepartsproces om tidlig pension som adgangsbillet til efterfølgende trepartsforhandlinger om udenlandsk arbejdskraft, som står højt på DA's ønskeseddel.

Efter torsdagens møde vil det formentlig stå klart, om trepartsforhandlinger kan blive løftestang for at indfri regeringens pensionsløfte − eller om Mette Frederiksen er henvist til direkte forhandlinger med et modvilligt flertal i Folketinget.

Uanset hvad er det svært at forestille sig andet, end at en løsning vil komme til at ligge et godt stykke fra det forslag, som Socialdemokratiet gik til valg på.

Forrige artikel Arbejdsgiverorganisationer skruer op for medlemshvervning blandt ngo’er Arbejdsgiverorganisationer skruer op for medlemshvervning blandt ngo’er Næste artikel Støttepartier ser kritisk på samkørsel af data om ledige Støttepartier ser kritisk på samkørsel af data om ledige
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.