Vælgere vil beholde støtte til solceller

MÅLING: Et flertal af vælgerne mener, at solcelle-boomet er godt for Danmark. De ønsker ikke, at ordningen skal laves om. Positivt, mener både V og EL, der lægger vægt på, at ordningen fortsat skal have et økonomisk incitament for danskerne.
55 procent af de danske vælgere mener ikke, der bør ændres i den nuværende solcelleordning.
55 procent af de danske vælgere mener ikke, der bør ændres i den nuværende solcelleordning.
Agnete Finnemann Scheel

Fingrene væk fra solcellerne.

Sådan lyder beskeden fra danskerne til klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), ifølge en meningsmåling foretaget for Altinget.dk af A&B-Analyse.

Af målingen fremgår det, at 55 procent af vælgerne mener, at solcelleordningen er god, som den er. Faktisk burde man udvide ordningen, lyder det.

Og det gør indtryk på Enhedslistens energiordfører Per Clausen.

"Jeg er jo også af den opfattelse, at vi skal have en støtte til solceller, som sikrer, at der kommer en markant udbygning. Vi skal altså i en eller anden tillempet form bevare den ordning, der eksisterer i dag," siger Per Clausen, der mener, at dele i regeringens udspil vil forringe forholdene for solcelle-ejerne.

"Vi har brug for er en bedre ordning, end den vi har i dag - ikke en dårligere ordning," understreger Per Clausen.

Vælgerne ved vedvarende energi koster
Ifølge Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt, er meningsmålingen ikke kun et udtryk for, at vælgerne mener, politikerne skal lade solcellerne være i fred, men også for, at vælgerne gerne vil den grønne omstilling.

"Jeg tror, at mange danskere ved, at omstilling til vedvarende energi koster penge, og at den grønne omstilling, vi er i gang med i øjeblikket, ikke er gratis," siger Lars Chr. Lilleholt, der dog ikke mener, regeringen bør kaste planerne fra sig på grund af modstanden hos vælgerne.

Fakta

Sådan har vi spurgt

Antallet af huse med solceller er steget markant i år. Politikerne vil nu ændre på solcelleordningen. Hvilket udsagn er du mest enig i?

  • 38,9 %: "I takt med at solcelleanlæg bliver billigere, skal de offentlige tilskud også blive mindre"
  • 55,0 %: "Det er en gevinst med flere solceller, derfor skal solcelleordningen fortsætte som i dag og gerne udvides"
  • 6,1 %: "Ved ikke"

Meningsmålingen er fortaget af Analyseinstituttet A&B Analyse mellem 1. og 6. november 2012 blandt 1300 respondeter.

Ny ordning skal stadig lokke økonomisk
På den anden side mener 38,9 procent af vælgerne, at Martin Lidegaard med regeringens nye solcelleudspil lægger an til en klog manøvre. 

De mener nemlig, ifølge Altinget.dks meningsmåling, at den økonomiske støtte bør reduceres, i takt med at solcelleanlæggene bliver billigere.

Både Venstre og Enhedslisten bakker op om, at ordningen skal opdateres, men appellerer til, at ministeren holder fast i den stærke økonomiske lokkedåse.

"For os er det vigtigt, at der fortsat er et økonomisk incitament til at få opstillede solceller," siger Lars Chr. Lilleholt.

Regeringens ventede strategi for solceller blev præsenteret sidste uge og mødte massiv kritik fra de grønne organisationer og industrien.

Politisk blokade
Også politisk blev der kastet skygger over ministerens revision af solcelleordningen.
Venstre og De Konservative har meldt ud, at de to forligspartier ikke vil bakke op om regeringens solcelleforslag.

Martin Lidegaard foreslår, at alle der har købt et anlæg før 2012 får en overgangsperiode på 15 år, før de træder ind i den nye ordning. Dem, der har købt et anlæg i år får en overgangsperiode på 10 år.

Men oppositionen vil altså ikke være med til, at loven kommer til at gælde for dem, der allerede har købt og installeret et solcelleanlæg.

"Venstre kan ikke medvirke til lovgivning med tilbagevirkende kraft. De to overgangsperioder på 10 og 15 år kan vi ikke være med til," siger Lars Chr. Lilleholt.

EL enig med V og K
Og den linje bakker Enhedslisten op om.

"Jeg er enig med V og K i, at det er dybt problematisk, at man lægger op til at gennemføre noget, der af mange mennesker opfattes, som om man lovgiver med tilbagevirkende kraft," siger Per Clausen.

Jeg er enig med V og K i, at det er dybt problematisk, at man lægger op til at gennemføre noget, som af mange mennesker opfattes som om, man lovgiver med tilbagevirkende kraft

Per Clausen
Energiordfører, Enhedslisten

Martin Lidegaard har inviteret forligskredsen bag energiaftalen til forhandlinger på torsdag. Det er alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance, som skal blive enige om en aftale.

Dokumentation

Regeringen foreslår i solcelleudspillet:                                    

- At der vedtages en overgangsordning for eksisterende anlæg på 15 år for anlæg etableret før 2012 og på 10 år for anlæg etableret i 2012.

- At den nuværende årsafregning erstattes af timeafregning, hvor forbrugeren "gratis" kan bruge af solcelle-strømmen inden for en time og derefter sælges overskydende strøm via el-nettet.

- At overskydende elproduktion afregnes til en forhøjet sats på 130 øre/kWh og ti år frem, hvorefter den aftrappes over fem år ned til 60 øre/kWh i en tiårig periode.

- At man afskaffer muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive skattemæssigt betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed.

- At støtten til solcellerne bliver finansieret blandt andet ved at udskyde etableringen af havmølleparkerne Horns Rev III og Krigers Flak.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

0:000:00