Kommuner i kamp om familierne

FIK DU LÆST: Kommunerne konkurrerer om de attraktive børnefamilier, fordi de sikrer den kommunale økonomi. Boliger, placering og job er centrale, når borgerne stemmer med fødderne. (Bragt første gang i november)

Selvom kommunerne har udgifter til institutioner og skoler, er børnefamilier en god investering. Derfor forsøger mange kommuner at tiltrække børnefamilierne.
Selvom kommunerne har udgifter til institutioner og skoler, er børnefamilier en god investering. Derfor forsøger mange kommuner at tiltrække børnefamilierne.Foto: Colourbox
Mads BangDavid Vestergaard Eriksen

En børnefamilie med et par børn og to forældre i arbejde er guf for kommunekasser i hele landet.

Derfor konkurrerer kommunerne om at tiltrække en gruppe, som er med til at fremtidssikre kommunen, selvom det også koster at levere institutioner og skoler.

Altinget.dk har opgjort tilflytningen af børnefamilier i kommunerne over en femårig periode frem til 2012. Tallene viser tydeligt, at børnefamilierne flytter til kommuner rundt om de store byer (se kort her). Mange kommuner gør en indsats for at tiltrække netop denne gruppe af borgere.

Det er vigtigt at kunne tiltrække børnefamilierne, især for de kommuner, hvis befolkningstal er på vej ned. Det forklarer programchef Kurt Houlberg fra KORA, som arbejder med at analysere kommunal økonomi.

Fakta

TOP FEM
Størst tilflytning
af børnefamilier.

Kommunenavn Antal  
Gentofte   801
Gladsaxe   661
Rudersdal   661
Lyngby-Taarbæk   572
Roskilde    519

BUND FEM
Størst fraflytning
af børnefamiler.

Kommunenavn     Antal  
København  9.680
Aarhus    1646
Frederiksberg   1646
Odense     614
Aalborg     293

Se kort her


Kilde: Statistikbanken.dk

"Det afhænger meget af hvilket tidsperspektiv, man har. Lidt banalt kan man sige, at på kort sigt er børnefamilier en udgift på grund af udgifter til institutioner og skoler, men på lang sigt giver det skatteindtægter," siger Kurt Houlberg.

Boliger skal løfte Ishøj
I kommunerne omkring København er det kun Ishøj Kommune, som over den periode Altinget.dk har undersøgt har haft fraflytning af børnefamilier. Og det er en tendens, borgmester Ole Bjørstorp (S) er opmærksom på og allerede gør noget ved.

Det er ikke fordi, vi driver marketing i København for at tiltrække folk og få dem til at flytte til Gentofte. Vi har mange tiltag, som kan være attraktive for tilflyttere.

Hans Toft (K)
Borgmester, Gentofte

"Vi er ved at bygge en hel del nye familieboliger, og i løbet af et par år skulle det give mulighed for, at flere børnefamilier kan flytte til Ishøj," siger Ole Bjørstorp. Han forklarer, at der både bygges almene boliger og åbnes for ejerboliger i nogle områder.

"Om det ligefrem er en god forretning, ved jeg ikke. Men vi får flere indtægter," siger Ole Bjørstorp, som er optaget af også at have en spredt aldersfordeling i kommunen.

Ole Bjørstorp mener ikke, at det er et problem for Ishøj at tiltrække børnefamilierne. Men der har manglet den rigtige type boliger. Derfor ser han heller ikke børnefamilierne som noget, der konkurrereres om tæt på København. Det er nærmere et spørgsmål om at følge med.

"Der er mange, der vil bo uden for selve hovedstaden, men tæt på den, derfor vil Ishøj altid være et godt sted at bo," siger Ole Bjørstorp.

Stabile tal vigtige
En børnefamilie er dog ikke ren indtægt for kommunerne, men der er flere fordele ved at tiltrække familierne.

"Jeg har ikke præcise tal, men børnefamilier er attraktive, både fordi du oftest har to erhvervsaktive forældre, der bidrager til skatteindtægterne. Og selvom der er et træk på udgifterne, kan det samlet set meget vel være en nettogevinst," siger Kurt Houlberg og peger på, at det på lang sigt vil være en gevinst at tiltrække børnefamilier.

En af de største udfordringer for kommunernes økonomi er de udgifter, som ikke kan planlægges. For eksempel kan det være et problem, hvis mange gode skatteydere flytter fra kommunen.

"Ustabilitet gør det vanskeligt at planlægge, og det giver udfordringer, der hvor man skal tilpasse institutioner og service," siger Kurt Houlberg.

"Der er udkantskommunerne hårdt ramt. De har været igennem processer med skolelukninger og tilpasninger, og der kommer flere tilpasninger," siger han og tilføjer, at ustabilitet dog er bedre, hvis det drejer sig om voksende tilflytning.

"Hvis man frit kunne vælge, så ville det være en fordel at få tiltrukket familier og yngre mennesker, som kan danne grundlag for fremtidig udvikling i kommunen," siger Kurt Houlberg.

Store byer vokser trods fraflytning
Når man kigger på tal for alle befolkningsgrupper, er mønstret tydeligt: Der er flere, der flytter til de store byer. Tendensen med børnefamilier, der flytter ud af storbyerne er kendt. Samtidig har finanskrisen og det fastfrosne boligmarked været med til at sænke antallet af familier, der flytter ud. Men der er stadig mange, der flytter.

Gentofte er den kommune, som kommer i top på listen over tilflytterfamilier. Her mener borgmester Hans Toft (K), at det er en kombination af placering, lav skat og gode tilbud til børnefamilierne, der spiller ind. Men Gentofte gør ikke noget særligt for at tiltrække familierne.

"Det er ikke fordi, vi driver marketing i København for at tiltrække folk og få dem til at flytte til Gentofte. Vi har mange tiltag, som kan være attraktive for tilflyttere," siger Hans Toft.

Vejle er nummer seks på listen over tilflytterkommuner, og ifølge borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) er det ikke et tilfælde.

"Vi ligger placeret rigtig godt i forhold til arbejdspladser. Når begge forældre arbejder, vil man jo helst køre så lidt som muligt. Man kan nå 640.000 arbejdspladser på under én times kørsel fra Vejle," siger Arne Sigtenbjerggaard.

Han fortæller, at Vejle Kommune desuden fik lavet en analyse af bosætning i kommunen. Den viste, at hvis en person får arbejde i Vejle og ikke flytter til kommunen i løbet af et halvt år, så flytter vedkommende formentlig aldrig til kommunen. Derfor satser kommunen på at lokke nye borgere til hurtigt og har blandt andet en bosætningsguide, som opsøger nye virksomheder og virksomheder i vækst for at guide de ansatte, hvis de vil flytte til Vejle.

"Det handler om at være en kommune, hvor man bliver modtaget personligt, taget i hånden og guidet igennem," siger Vejle-borgmesteren.

Service skal følge med
Det er dog ikke udelukkende positivt, når der er stor tilflytning.

"Det er også nogle store udfordringer på de steder, hvor befolkningen vokser, hvor for eksempel Københavns Kommune er presset for at følge med," siger Kurt Houlberg fra KORA og forklarer, at det kommunale anlægsloft betyder, at kommunerne ikke umiddelbart kan bygge alle de nye institutioner, som kræves - selv hvis kommunen har penge til det.

Det erkender borgmestrene i Vejle og Gentofte da også. Men det er en opgave, som er til at håndtere.

"Vi er positive over, at folk flytter hertil. Det er selvfølgelig en udfordring i forhold til pasningsgarantien i daginstitutioner. Jeg vil ikke kalde det et problem - en udfordring måske. Men det er en udfordring, vi løser løbende," siger Hans Toft fra Gentofte.

Dokumentation

Tabel 3: Nettotilflytning for hver kommune i perioden 2007 til 2012

Kilde: Statistikbanken.dk - http://www.statistikbanken.dk/FLY66. Da informationer om flyttemønstre blandt børnefamiler ikke ligger offentligt tilgængeligt, er målet baseret på antallet af flytninger i aldersgruppen 0 til 17 år. Målet er konstrueret under antagelsen, at personer i den alderskategori meget sjældent flytter alene. Tallet er divideret med en faktorer 1,8 - det gennemsnitlige antal børn per famile.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Bjørstorp

Formand, Rådet for Sikker Trafik
cand.polit. (Aarhus Uni. 1974)

Hans Toft

Fhv. borgmester, Gentofte (1993-2021), advokat
cand.jur. (Aarhus Uni. 1976)

Arne Sigtenbjerggaard

Fhv. borgmester (V), Vejle Kommune (tidl. i Jelling Kommune), fhv. lærer, Uldum Skole
lærer (Jelling Statsseminarium 1977)

0:000:00