Professor: Kjer på kollisionskurs med EU-regler

KVÆLSTOF: Professor Helle Tegner Anker mener, at miljøministerens planer om at lempe gødningskrav for landmændene ikke lever op til EU-reglerne. Eva Kjer Hansen vil forholde sig til EU-krav, når den samlede plan kommer.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Hjalte T. H. KragesteenKasper Kaasgaard

Miljøministeren er på kollisionskurs med EU-reglerne, hvis hun gennemfører sine planer om at lade landmændene gøde mere.

Det vurderer Helle Tegner Anker, der er juraprofessor ved Københavns Universitet.

”Det nytter ikke noget, at man giver alle lov til at gødske mere. Der står klart i vandrammedirektivet, at man ikke må forringe miljøtilstanden,” siger Helle Tegner Anker og fortsætter:

”Ministeren kan kun give lov til at gødske til optimum, hvor der ikke er noget miljøproblem forbundet med gødskningen. Og det er bestemt ikke alle steder, det gælder.”

Når vi justerer på vores miljøregler, skal vi naturligvis forholde os til, hvordan det påvirker vores overordnede EU-forpligtelser på miljøområdet.

Eva Kjer Hansen (V)
Miljøminister

Hun peger på, at det faktisk tyder mere på, at der mange steder både er brug for reducerede gødskningsnormer og yderligere tiltag, hvis man skal leve op til EU-reglerne.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har meldt ud, at hun agter at præsentere en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre landbruget bedre vilkår. Det handler blandt andet om, at landbruget skal have lov til at gøde mere. 

Her har hun peget på, at landbruget over en tre-årig periode gradvist vil få lov til at gøde landbrugsfagligt optimalt. Som det er i dag under-gøder landmændene for at reducere mængden af kvælstof, der udledes til vandmiljøet.

To direktiver driller
Men Helle Tegner Anker ser ikke for sig, at ministeren kan lade alle landmænd gødske optimalt, uden at Danmark kommer i karambolage med både nitratdirektivet og vandrammedirektivet.

”Når Danmark har lagt sig et stykke under, hvad der er optimum, så var det i første omgang, fordi man ville leve op til nitratdirektivets krav om supplerende foranstaltninger,” siger Helle Tegner Anker.

Med vandrammedirektivet har medlemslandene desuden fået mere specifikke miljømål for de enkelte vandområder, hvor der som minimum skal opnås god tilstand. 

Kjer: Ikke et EU-krav
Miljøministeren henviser i en skriftlig kommentar til, at hun endnu har til gode at fremlægge en samlet plan for kvælstofindsatsen.

”Inden jeg kan løfte sløret for en samlet løsning, herunder i forhold til EU-forpligtelserne, skal kvælstofindsatsen have et kasseeftersyn, og kvælstofudvalget under Finansministeriets ledelse skal afslutte sit arbejde,” siger Eva Kjer Hansen.

Hun lægger desuden vægt på, at andre lande ikke har samme krav, som de danske landmænd står overfor.

“Det er vigtigt for mig at slå fast, at de reducerede danske gødningsnormer ikke er et direkte EU-krav, og at mange af vores nabolande ikke stiller det samme krav. Når vi justerer på vores miljøregler, skal vi naturligvis forholde os til, hvordan det påvirker vores overordnede EU-forpligtelser på miljøområdet,” siger hun.

Ministeren skal dog gøre mere, mener professor Helle Tegner Anker.

”Hvis ministeren ikke vil have Kommissionen på nakken, er hun nødt til at fremlægge en samlet plan for, hvordan man både undgår forringelse og sikrer opfyldelse af miljømålene,” siger hun.

Læs hele artiklen på Altinget: miljø (kræver abonnement). Bestil et gratis prøveabonnement her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00