Fagforening opfordrer medlemmer til frivilligt arbejde under konflikt

OK18: Frivilligt arbejde under lockouten kan være med til at vise, hvad de offentlige medarbejdere kan, mener Djøf. Ungdommens Røde Kors arbejder med en plan for, hvordan det kan føres ud i livet.

Frivilligt arbejde kan være blandt aktiviteterne, man laver under en konflikt.
Frivilligt arbejde kan være blandt aktiviteterne, man laver under en konflikt.Foto: Colourbox

Måske tænker du på Djøf’ere som nogle kolde hænder bag et skrivebord? I så fald vil fagforeningen Djøf gerne bryde med dine forestillinger under en eventuel konflikt ifølge formand for Djøf Offentlig, Sara Vergo.

“Vi arbejder lige nu på en række aktiviteter, der skal vise danskerne det gode arbejde, vi gør for samfundet, og hvor meget vi brænder for den offentlige sektor,” siger hun.

Sara Vergo mener, at frivilligt arbejde er en god mulighed for at gøre begge dele:

“Man skal selvfølgelig ikke arbejde, når man er i konflikt. Men tiden kan jo godt bruges på både på at deltage i konfliktaktiviteter og engagere sig som frivillig i lokalmiljøet – og meget gerne sammen med medlemmer fra de andre forbund," forklarer hun.

Fakta
Advokat fra LO's arbejdsretsafdeling Jesper Schäfer Munk oplyser, at der juridisk set ikke er noget galt i at udføre en bibeskæftigelse som frivilligt arbejde under en konflikt – så længe det ikke sker inden for et konfliktramt område eller som led i en konfliktramt hovedstilling. 

Hun understreger, at det kun er bestemte former for frivilligt arbejde, som fagforeningen gerne ser sine medlemmer udføre. Som eksempel nævner hun spontane aktiviteter som at samle skrald på stranden, men hun ser også gerne, at man får stablet samarbejder på benene med nogle af de frivillige organisationer, så Djøf’erne kan komme ud og bidrage med de særlige kompetencer, de har.

Frivillig under konflikt
Det er noget, som man i Ungdommens Røde Kors hilser velkommen.

Vi synes, det er en super god ide. Flere af vores medlemmer har tilkendegivet, at det vil de gerne.

Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig

"Når studerende får fri og offentligt ansatte går hjem fra arbejde, er der rigtig mange, der møder ind som frivillig. For mange mennesker er den primære barriere for frivilligt engagement kun tid og overskud, men hvis en konflikt bryder ud, får tusindvis af studerende og offentligt ansatte muligheden for at bruge deres hænder og hoveder i civilsamfundet. Der frigøres med andre ord enorme menneskelige ressourcer, som vi vil forsøge at kanalisere ud til vores gode projekter," fortæller politisk næstformand i Ungdommens Røde Kors, Søren Bøllingtoft Knudsen.

Der er endnu ikke en færdig plan for, hvordan Ungdommens Røde Kors vil gøre i forbindelse med en eventuel konflikt, men de har tænkt sig at række ud til både medlemmer, netværk og fagforeninger for at invitere overskudsressourcerne ind i organisationen og ud på forskellige aktiviteter.

Læs hele artiklen på Altinget: civilsamfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sara Vergo

Formand for Djøf, næstformand for Akademikernes A-Kasse
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 2001)

Søren Bøllingtoft Knudsen

Specialkonsulent, Erhvervsministeriet, politisk næstformand, Ungdommens Røde Kors, hovedbestyrelsesmedlem, Dansk Røde Kors, bestyrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
cand.scient.pol

0:000:00