Kommuner mangler varme hænder, men hver tredje sosu er ufrivilligt på deltid

SOSU-MANGEL: Andelen af deltidsansatte i ældreplejen er steget siden 2010 og udgør i dag 72 procent. Trods rekrutteringsproblemer har kommunerne kun begrænset fokus på at øge arbejdstiden, viser ny analyse. 

Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Allerede i dag døjer en del kommuner med at skaffe medarbejdere til ældreplejen, og prognoserne peger på, at personalemangel bliver et stort problem om få år.

En oplagt og erkendt del af løsningen er at konvertere flere fra deltid til fuldtid.

Men selv om andelen af deltidsansatte i den kommunale ældrepleje har været stigende over en årrække og i dag udgør hele 72 procent, har kommunerne kun begrænset fokus på at øge arbejdstiden.

Det viser en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Kommunerne har gennem en lang årrække kun ansat på deltid. Så de har selv skabt den kultur, som de nu prøver at bryde.

Torben Hollmann, Formand, social- og sundhedssektoren, FOA

Kommunerne ligger, som de har redt, mener Torben Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

"Kommunerne har gennem en lang årrække kun ansat på deltid. Så de har selv skabt den kultur, som de nu prøver at bryde," siger han.

KL deler ansvar på ledere og medarbejdere
Knap 80.000 er i dag ansat i sosu-stillinger på det kommunale ældreområde. Men et stigende antal ældre i kombination med en snarlig pensionsbølge betyder ifølge en prognose fra FOA, at der i 2028 vil mangle over 40.000 ansatte.

Analysen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed viser, at 59 procent af de deltidsansatte sosu'er er på deltid efter eget valg, mens 34 procent er af den opfattelse, at det ikke var deres eget valg.

82 procent er dog glade for at være på deltid, mens 12 procent ikke er tilfredse. Analysen viser også, at 28 procent af medarbejderne på deltid gerne vil have flere timer nu eller inden for de næste to år.

Samtidig viser analysen, at kun seks procent af alle jobopslag målrettet sosu-personale er på fuldtid.

"Hvis de virkelig vil noget med det her rekruttering, skal de altså starte med at slå stillingerne op som fuldtid. Ellers får du jo aldrig ændret den kultur her," siger Torben Hollmann.

Læs hele artiklen på Altinget Ældre, hvor du får mere baggrund om analysen samt kommentarer fra Christian Harsløf, der er direktør i KL med ansvar for ældreområdet. 

 

 

Dokumentation

Udvalgte resultater

I 2019 var der knap 80.000 ansat som sosu'er på det kommunale ældreområde. Antallet af er faldet med ca. 5 procent fra 2010 til 2019 svarende til 4.000 personer eller 2.800 årsværk.

Antallet af fuldtids- og timeansatte er faldet med henholdsvis 16 og 13 procent i perioden, mens deltidsansatte er faldet med 0,5 procent. Derfor udgør de deltidsansatte i dag en større andel af social- og sundhedspersonalet end tidligere.

72 procent er på deltid, 10 procent er på fuldtid, og 18 procent er timeansatte.

Knap 20 procent har bibeskæftigelse ved siden af deres job på det kommunale ældreområde.

59 procent af de deltidsansatte sosu'er er på deltid efter eget valg, mens 34 procent er af den opfattelse, at det ikke var deres eget valg.

82 procent er glade for at være på deltid, mens 12 procent ikke er tilfredse.

Den mest udbredte begrundelse for at være på deltid er arbejdsbelastning, men næsten lige så mange peger på mere tid til familieliv.

28 procent af medarbejderne på deltid vil gerne have flere timer enten nu eller inden for de næste to år.

Den mest udbredte barriere for at få sosu'erne til at øge arbejdstiden er ifølge institutionsledere og ældrechefer, at medarbejderne typisk ikke ønsker at gå op i tid.

Størstedelen af de deltidsansatte mener dog ikke, at de er blevet spurgt, om de har lyst til at gå op i tid, inden for det seneste år. Samtidig oplever kun 39 procent af medarbejderne, at der er mulighed for at gå op i tid på deres arbejdsplads. 

Institutionslederne og ældrecheferne peger også på organisatoriske og planlægningsmæssige hensyn som en barriere. Et flertal svarer, at det er lettere at få deltidsansatte til at vikardække for hinanden, og at deltid passer bedre end fuldtid til arbejdsopgaverne på deres arbejdsplads i forhold til f.eks. vagtplanlægning, der er påvirket af spidsbelastningsperioder.

Øget arbejdstid tilsyneladende ikke første prioritet for kommunerne.

39 procent af ældrecheferne har fokus på at øge beskæftigelsesgraden blandt de deltidsansatte, og 34 procent af ældrecheferne ønsker at øge andelen af fuldtidsansatte.

Kommunerne har typisk større fokus på fleksibilitet i relation til arbejdstid, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø med det formål at fastholde eksisterende medarbejdere og for at styrke rekrutteringspotentialet.

Enkelte kommuner arbejder med at slå alle deres stillinger op på fuldtid som udgangspunkt, men en analyse af kommunernes jobopslag viser, at kun seks procent af alle jobopslag målrettet sosu-personale er på fuldtid.

Metode:

Analysen er baseret på en række datakilder herunder data på individniveau for perioden 2010 til 2019 fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, interviews i 10 kommuner blandt leder- og medarbejderrepræsentanter, spørgeskemaundersøgelser blandt ældrechefer (63 besvarelser ud af 98), institutionsledere (330 besvarelser) og 8 kommuners medarbejdere (1.279 besvarelser) samt en analyse af 1.188 jobopslag.

Kilde: 'Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde', maj 2020.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Harsløf

Direktør, KL (sundhed, social, ældre, digitalisering, teknologi)
cand.scient.pol.

Torben Klitmøller Hollmann

Kommende centerchef, 'Center for Sundhed og ældre', Næstved Kommune, tidligere formand, social- og sundhedssektoren, FOA, bestyrelsesmedlem, Alkohol & Samfund
Social- og Sundhedsassistent, ma. i organisationspsykologi