DF har fordelt ordførerskaber

NYE ORDFØRERE: Dansk Folkepartis ordførerkabale er faldet på plads oven på folketingsgruppens andet sommergruppemøde.
Christian Juhl Mølgaard

De nye ordførerskaber er fordelt som følger:

Pia Adelsteen bliver ny EU-ordfører, ligestillingsordfører, herunder ordfører for internationalt ligestillingsarbejde samt delegeret til den parlamentariske forsamling for EU-Middelhavsområdet.

Jørn Dohrmann ophører med at være fødevareordfører.

Dennis Flydtkjær bliver familie- og forbrugerordfører, samt medlem af Socialudvalget og Retsudvalget. 

Per Dalgaard bliver medlem af Europarådet og Energiudvalget, samt klima- og energiordfører fra årsskiftet 2009-2010.

Rene Christensen bliver formand for Fødevareudvalget og går fra at være medlem til stedfortræder i Social- og Retsudvalget.

Henrik Brodersen bliver ordfører for både grønlandske og færøske forhold samt medlem af udvalget for de to samfund og stedfortræder i Kulturudvalget. 

Ib Poulsen bliver medlem af Europaudvalget samt stedfortræder for OSCE-samarbejdsudvalget.

Marlene Harpsøe ophører med at være ligestillingsordfører samt med at være medlem af udvalget for international ligestillingsarbejde. Endvidere udtræder Marlene Harpsøe som stedfortræder i Kulturudvalget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Adelsteen

Restauratør, fhv. MF (DF)
butiksassistent

Jørn Dohrmann

fhv. MEP (DF), fhv. MF
automatikmekaniker (1988)

Dennis Flydtkjær

MF (DD)
datamatiker (Erhvervsakademi Midtjylland 2002)

0:000:00