Kristian Jensen brød Grundloven

NÆSE: Justitsministeriet advarede Skatteministeriet om, at fremgangsmåden ved udskydelsen af betalingsfrister for virksomhedsskat og -moms var grundlovsstridig. Skatteministeriet sad dog advarslen overhørig.
Skatteministeren kan snart se frem til, at Folketinget tildeler ham en næse af de større.
Skatteministeren kan snart se frem til, at Folketinget tildeler ham en næse af de større.Foto: Flindt/Altinget
Torbjørn Næs Bertelsen
Fakta
Betegnelsen "en næse" er udtryk for kritik mod en politiker, som regel udtrykt af et byråd, et af Folketingets udvalg eller Folketingets ombudsmand. Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser og gives oftest for formelle overtrædelser af samarbejdsrelationer. Udtrykket har rod i gammeldansk nesæ, der betyder skam eller vanære.

Kilde: "Dansk Politik A-Å" af Kaare R. Skou
Skatteministeriet under Kristian Jensens (V) ledelse var advaret om, at man var i færd med at bryde Grundloven, da man begyndte at administrere efter en lov, der endnu ikke var vedtaget i Folketinget.

Den 20. februar 2009 besluttede regeringen at udsætte virksomhedernes frister for indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Disse indbetalinger skulle efter den gældende lov være indbetalt 23. februar 2009.

Skatteministeriet udsendte 20. februar en pressemeddelelse, som ikke kunne give virksomhederne andet indtryk, end at de ikke skulle indbetale skatten og momsen efter den gældende tidsfrist. Det budskab, Skatteministeriet i pressemeddelelsen lancerede, rettede virksomhederne sig naturligvis efter.

Dermed har pressemeddelelsen fra Skatteministeriet i praksis ændret gældende lovgivning, uden at Folketinget har været inddraget. Det er et brud på dansk parlamentarisk lovgivningspraksis og et brud på Grundlovens § 22.

Justitsministeriet advarede
Justitsministeriet, der altid bliver rådført om de juridiske aspekter i regeringens lovgivning, advarede i tide Skatteministeriet om, at man ikke kan sætte en lov i kraft, før den er vedtaget af Folketinget. Uantastet den alvorlige advarsel rettede Skatteministeriet sig ikke efter Justitsministeriets juristers advarsler om grundlovsbrud.

Ifølge Grundlovens § 22 kan en lov ikke ændres, med mindre det sker ved en lov vedtaget i Folketinget, stadfæstet af Dronningen og kundgjort over for befolkningen. Med andre ord kan man ikke begynde at administrere efter en ny lov, før den har været behandlet og vedtaget i Folketinget.

I et svar til Skatteudvalget har skatteministeren beklaget og forklaret, at man ikke blev bekendt med Justitsministeriets advarsel i tide på grund af "en beklagelig misforståelse".

Flere politikere i Udvalget for Forretningsorden, som Altinget.dk har talt med, er ikke overbeviste om forklaringen. At en advarsel om grundlovsbrud ikke bliver leveret videre i et professionelt ministerium finder flere af Altingets kilder mere end utroligt.

Skatteministeren kan snart se frem til, at Folketinget tildeler ham en næse. Hvor stor den bliver, vides endnu ikke, men kilder i udvalget siger, at når der er tale om brud på Grundloven, så vil der også blive tale om en næse af de større.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00