EU vil skrotte obligatorisk GDA

GDA: Alt tyder nu på, at det omstridte GDA-mærke ikke bliver obligatorisk, men frivilligt. Kilder fortæller Altinget | Fødevarer, at det belgiske formandskab vil ændre forslaget, og ydermere at EU-Kommissionen vil bakke forslaget op. Den danske begejstring er stor.
Ifølge Altingets oplysninger har EU-Kommissionen ændret holdning og støtter nu, at GDA skal være frivilligt. Forordningen er til afstemning i Ministerrådet tirsdag. Her vil det belgiske EU-formandskab foreslå at droppe den obligatoriske GDA.
Ifølge Altingets oplysninger har EU-Kommissionen ændret holdning og støtter nu, at GDA skal være frivilligt. Forordningen er til afstemning i Ministerrådet tirsdag. Her vil det belgiske EU-formandskab foreslå at droppe den obligatoriske GDA.
Ida Skytte

På tirsdag vil EU's nuværende formandsland, Belgien, fremsætte et forslag om, at det omblæste fødevaremærke GDA skal være frivilligt - og altså ikke obligatorisk, sådan som Europa-Parlamentet besluttede i juni måned.

Ifølge Altinget | Fødevarers oplysninger vil EU-Kommissionen desuden ændre holdning og støtte det belgiske forslag.

Dermed følger både Ministerrådet og EU-Kommissionen nu den danske linje om, at næringsdeklarationen skal være obligatorisk og GDA blot et frivilligt supplement, og det vækker stor begejstring hos fødevareminister Henrik Høegh (V), der skal stemme om forslaget sammen med sine landbrugsministerkolleger mandag i Bruxelles.

"For mig er det en solstrålehistorie, at det er lykkedes os at få EU-Kommissionen med på, at GDA ikke skal være obligatorisk, men frivilligt, og at 100-gramsmærkningen bliver obligatorisk. En gang imellem kan en god omgang knofedt betale sig," siger fødevareministeren.

For mig er det en solstrålehistorie, at det er lykkedes os, at få EU-Kommissionen med på, at GDA ikke skal være obligatorisk, men frivilligt, og at 100-gramsmærkningen bliver obligatorisk. En gang imellem kan en god omgang knofedt betale sig.

Henrik Høegh (V)
Fødevareminister

Glæde i organisationerne
Landbrug & Fødevarer har hele vejen igennem kæmpet imod mærket, der primært kritiseres for at angive urealistiske og vildledende portionsstørrelser. Derfor glæder brancheorganisationen sig nu over Ministerrådets markering.

"Det er en rigtig god nyhed, at Ministerrådet holder fast i, at GDA kun kan blive en frivillig mærkning," siger chefkonsulent Susanne Kofoed, som desuden roser Henrik Høeghs arbejde over for EU-kollegerne med at få det danske synspunkt igennem.

I Forbrugerrådet er der også optimisme at spore op til afstemningen mandag. Allerhelst ser rådet ligesom Landbrug & Fødevarer, at GDA-mærket helt forbydes, men det "mindst ringe" alternativ er at sørge for, at det ikke bliver obligatorisk.

"Det er helt afgørende for os, at GDA bliver frivilligt, og at en 100-gramsmærkning bliver obligatorisk. Derfor er jeg virkelig glad for, at Ministerrådet nu efter Europa-Parlamentets afstemning siger, at GDA skal være frivillig. Det er det bedste, vi kan opnå," siger fødevarepolitisk medarbejder Camilla Udsen.

DI Fødevarer arbejder også for en frivillig GDA som supplement til obligatorisk næringsdeklaration, men kan acceptere begge dele.

"Vi er tilfredse med, at GDA bliver frivilligt, og at det bliver reguleret i forordningen. Men vi har heller ikke noget imod, hvis det bliver obligatorisk," siger chefkonsulent Tanja Buch-Weeke.

Ny runde lobbyisme i Europa-Parlamentet
Forslaget skal altså igennem en andenbehandling i Europa-Parlamentet, der i fællesskab med Ministerrådet skal vedtage den nye lovgivning.

Andenbehandlingen er en oplagt platform for anti-GDA-lobbyisterne til at gøre endnu et forsøg på at overbevise de folkevalgte. Og det har både Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer tænkt sig at benytte sig af.

"Det bedste, der kan ske, er, hvis parlamentet besinder sig og ikke kræver GDA obligatorisk. Hvis vi her i anden runde får forklaret, at GDA ikke er en gave til forbrugerne, så har vi måske en mulighed for at få det ændret. Det er der, vi skal bruge vores kræfter," siger Susanne Kofoed.

Camilla Udsen peger på, at det forslag, som der blev stemt om i juni, var meget "grumset", og at der derfor er gode muligheder for at få påvirket europaparlamentarikere.

Henrik Høegh vil også fortsætte sit arbejde.

"Jeg skal have fat i de ordførende personer i Europa-Parlamentet, og jeg skal holde møder med de danske medlemmer. Jeg er meget optimistisk," siger han.

Dansk forslag indarbejdet
Udover GDA indeholder kompromisforslaget en række andre ændringer til EU-Kommissionens oprindelige udspil.

Blandt andet lægges der op til, at ikke-færdigpakkede fødevarer undtages fra kravet om næringsdeklaration. Og så er der indarbejdet et dansk forslag om en bedre advarselsmærkning på "energidrikke" og kosttilskud med højt indhold af koffein.

Formandskabet fastholder, at der skal være en minimumsgrænse for skriftstørrelse på pakningerne, dog kun 1,2 millimeter, mens EU-Kommissionen siger 3 millimeter.

EU-Kommissionen vil desuden ifølge Altingets oplysninger gerne have et mærke på forsiden af fødevarepakningerne. 

Læs flere ændringsforslag i boksen herunder.

Altinget | Fødevarer følger op på afstemningen i Ministerrådet i det efterfølgende nyhedsbrev.

Opdatering den 2. december: Mødet finder ikke sted mandag, som Altinget først havde fået oplyst, men derimod tirsdag.

Dokumentation

Her er et uddrag af det belgiske EU-formandskabs ændringsforslag ifølge et samlenotat til Folketingets Europaudvalg: 

Der lægges op til, at der fortsat skal være krav om en minimumskriftstørrelse, men kravet er ændret til, at der som hovedregel gælder krav om 1,2 mm for bogstavet x's højde.

I forhold til oprindelse tilføjes krav om mærkning med oprindelse på kød (svin, får, ged og fjerkræ).

Kommissionens forslag om at undtage øl, vin og spiritus, bortset fra blandingsprodukter som "alkopops", fra kravet om ingrediensliste og næringsdeklaration er udvidet til at omfatte alle alkoholholdige  produkter, dog ikke blandingsprodukter. Kommissionen skal inden for 5 år afgive en rapportom, hvorvidt kategorier af alkohol fortsat skal være undtaget fra disse mærkningskrav, særligt oplysningen om energiindhold, idet der skal sikres sammenhæng med andre EU-politikker (det vil sige ernæringspolitik).

Det foreslås ligeledes at undtage ikke-færdigpakkede fødevarer fra krav om ingrediensliste og næringsdeklaration, og at der nationalt kan fastsættes regler herfor. I det foreliggende forslag er det eneste harmoniserede, obligatoriske krav til ikke færdigpakkede fødevarer kravet om oplysning om indhold af allergener.

Protein er tilføjet listen over næringsstoffer i en obligatorisk næringsdeklaration, og ifølge forslaget skal "sukkerarter" (det vil sige både tilsat og naturligt forekommende sukker) deklareres samlet som total sukker. Dette svarer til de gældende regler.

Det foreslås desuden - i modsætning til Kommissionens forslag, at deklaration skal ske pr. 100 g/ml, at portionsangivelse som udgangspunkt kan være et supplement - og ikke et alternativ - hertil, og at oplysningerne skal holdes samlet og ikke nødvendigvis angives på forsiden af pakningen.

Det er endvidere foreslået, hvilke næringsdeklarationsoplysninger der kan gives på frivillig basis på fødevarer, der enten har den obligatoriske næringsdeklaration, eller er undtaget fra næringsdeklaration (det vil sige alkoholholdige varer og ikke-færdigpakkede).

Kommissionen ønsker obligatorisk GDA, men formandskabets kompromisforslag indebærer, at GDA skal være frivilligt, idet referenceværdier for vitaminer og mineraler som i dag dog skal være obligatorisk. Kommissionens forslag indeholder ikke bestemmelser om fastlæggelse af portionsstørrelser, men der er indsat en bestemmelse, hvorefter Kommissionen skal vedtage regler for portionsstørrelser i komité-procedure.

Endelig skal den anvendte portionsstørrelse gives i umiddelbar nærhed af næringsdeklarationen.

Der er indarbejdet et dansk forslag om en bedre advarselsmærkning på "energidrikke" og kosttilskud med højt indhold af koffein.

Hele samlenotatet kan læses her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Høegh

Formand, Biogas Danmark
landbruger (Næsgård Agerbrugsskole 1974)

Camilla Udsen

Projektchef, fødevarer, Forbrugerrådet Tænk
cand.techn.al. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1998), ph.d. (DTU 2001)

Tanja Buch-Weeke

Head of EU External Affairs, PepsiCo
cand.jur. (Københavns Uni. 1997), advokat (2012)

0:000:00