Kold skulder til forslag om tvungen energiopsparing

KLIMAKOMMISSIONEN: Der er dyb skepsis på begge politiske fløje til Klimakommissionens anbefaling om at indføre en tvungen energiopsparing til ejerne af utætte bygninger. Kun S er overvejende positive.
Jørgen SkadhedeIda Skytte
En kold skulder. Det er, hvad politikerne sender afsted til Klimakommissionens forslag til, hvordan vi får skruet ned for energiforbruget i landets boliger og øvrige bygninger.

Netop de eksisterende bygninger står for 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og især i den ældre boligmasse er der et stort potentiale for energiforbedringer.

Men kommissionens opsigtsvækkende anbefaling om at indføre en tvungen energiopsparing for ejerne af bygninger med de dårligste energimærkninger vækker ikke begejstring på Christiansborg.

Afgørende energimærke
På begge politisk fløje er der stor skepsis til forslaget, der vil betyde, at ejerne af et dårligt isoleret parcelhus på 140 kvadratmeter vil blive afkrævet at indbetale over 4.000 kroner om året på en energisparekonto.

Penge, som ejeren kun kan få igen som tilskud til energirenoveringer af boligen. Og jo bedre et energimærke bygningen opnår, jo lavere indbetaling skal der være til energisparekontoen. Og bygninger med de bedste energimærker på skalaen fra A til G skal helt fritages for den tvungne energiopsparing.

Jeg er ikke synderligt begejstret for tvang. Men jeg synes, at vi skylder os selv og kommissionen i det mindste at nærstudere forslaget.

Lykke Friis (V)
Klima- og energiminister

Kun Socialdemokraterne er overvejende positive over for kommissionens forslag, mens alle andre partier er direkte afvisende eller udtrykker dyb skepsis.

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) vil dog ikke afvise nogen af kommissionens forslag:

"Jeg er ikke synderligt begejstret for tvang. Men jeg synes, at vi skylder os selv og kommissionen i det mindste at nærstudere forslaget. Vi har 40 procent af vores energiforbrug i bygninger. Og vi ved, at selvom det er rentabelt at gennemføre energibesparelser, så er der mange, der ikke gør det, og som i stedet foretrækker et nyt køkken eller et nyt badeværelse. Så vi har en udfordring. Og det må have en debat om," siger Lykke Friis til Altinget.dk.

Dyb borgerlig skepsis
De Konservatives energiordfører vil heller ikke uden videre pløkke forslaget ned, sådan som politikerne har for vane med diverse kommissioners forslag. Men han er skeptisk.

"Det er kreativt tænkt. Men jeg er ganske skeptisk. Det lyder meget bureaukratisk og med risiko for store administrationsomkostninger. Hvem skal bestemme, hvad der skal til, før folk kan få deres penge tilbage?," siger Jakob Axel Nielsen (K).

Hos ministerens bagland i Venstre er man ret afvisende. Energiordfører Lars Christian Lilleholt siger til Politiken, at han "ikke bryder sig om at tvinge folk til en bestemt adfærd".

Hos Dansk Folkeparti er man lodret imod den tvungne opsparing.

"Det med at pålægge borgerne i dette land den ene afgift efter den anden, det er ødelæggende. Jeg har stor forståelse for, at der skal spares på energien i vores boliger, men det tror jeg også, folk vil gøre af sig selv langt hen ad vejen," siger energiordfører Per Dalgaard.

Splittet opposition
Hos oppositionen er man mere splittede i synet på kommissionens forslag. Mens S ser positivt på idéen, vender både SF og de Radikale tommelfingeren nedad.

"Det er et spændende og interessant forslag, hvis man kan gennemføre det, uden at det bliver for bureaukratisk, og med en lang indkøringsfase, så gamle utætte huse ikke med ét slag bliver nærmest usælgelige," siger Socialdemokratiets klimaordfører Mette Gjerskov til Politiken.

Men tanken om at tvinge energirenoveringer igennem med en tvungen energiopsparing bliver som sagt afvist af både SF og Radikale.

"Tvang tror jeg ikke på. Hele denne store omstilling af Danmark skal ikke bygge på, at vi får trukket noget ned over hovedet. Den skal bygge på, at det her er super cool, og at der er en god driftsøkonomi i det, og at det gør noget godt for klimaet," siger Margrethe Vestager (R) til TV2 Nyhederne.

Nogenlunde samme melding kommer fra SF.

"Det lyder som en kikset ide. Det er en form for tvungen opsparing. Skulle jeg som husejer så vente på, at der er penge nok på min konto. Det er noget andet, der er brug for. Der er brug for, at der sker noget her og nu," siger energiordfører Anne Grete Holmsgaard (SF).

Dokumentation

Klimakommissionens anbefaling:

At der for samtlige bygninger i Danmark indføres en "energiopsparing", dvs. en indbetaling på en energisparekonto, som i kombination med energimærkning og certificeret konsulentordning skal forstærke bygningsejernes incitament til at energiforbedre bygningerne.

Ordningen skal indeholde følgende elementer: Bygningsejere skal årligt indbetale et beløb til en energiopsparing knyttet til den konkrete bygning. Ordningen skal gælde alle bygninger, private som offentlige.

Den årlige indbetaling til kontoen fastsættes per kvadratmeter opvarmet areal ud fra bygningens energimæssige standard, som bestemmes ud fra bygningens indplacering på A-G skalaen fra energimærkningen. Bygninger, som er placeret i de bedste klasser, skal ikke betale.

De indbetalte beløb kan anvendes til certificeret konsulentbistand i forbindelse med energirenovering, og efterfølgende som tilskud til gennemførelse af renoveringerne. Efter energiforbedringerne energi-klassificeres bygningen på ny efter A-G-skalaen, som grundlag for den fremadrettede reducerede indbetaling til energisparekontoen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lykke Friis

Direktør, Tænketanken Europa, præsident, Kræftens Bekæmpelse, formand, Det Europæiske Råd for Udenrigsrelationer (ECFR)
master i europæiske studier (London. 1992), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1993), ph.d. (Københavns Uni. 1997)

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Jakob Axel Nielsen

Direktør, Cryos International, fhv. minister (K) & MF
cand.jur. (Aarhus Uni. 1994)

0:000:00