Trods ambitiøse klimamål: Ny aftale skal begrænse nye havvindmølleprojekter

Lokal vindmøllemodstand får nu Folketinget til at stramme grebet om havvindmølleudbygningen. Den nye aftale gør det kun vanskeligere at lave havvindmølleprojekter og dermed at nå klimamålet, lyder det fra branchen.

Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Kommuner får en vetoret mod kystnære havvindmølleparker, mens det fremover kun skal være staten, der skal sikre udbygning af havvindmølleparker længere ude på havet.

Det er effekten af den aftale, der justerer den såkaldte åben dør-ordning for vedvarende energi på havet, som regeringen og energiforligskredsen offentligjorde onsdag aften i ly af den store afslutningsdebat i Folketinget.

Åben dør-ordningen sætter rammerne for nye vedvarende energianlæg på havet, hvor private projektudviklere selv udvælger lokaliteten, udfører forundersøgelser og står for finansieringen modsat havvindmølleprojekter, som udbydes af staten.

Oprindeligt blev ordningen tænkt til at motivere olie- og gasselskaber til at investere mere i Nordsøen, men blev siden overført til vindmøller.

Med aftalen lukkes åben dør-ordningen dog nu for havvindmølleudbygningen mere end 15 kilometer ude på havet, der fremover kun skal foregå ved statslige udbud, mens den lokale modstand mod vindmølleprojekter tættere på kysten imødegås ved at kommuner inden for 15 kilometer af et projekt skal kunne nedlægge veto.

Det fremstilles som en mindre justering, men der er reelt tale om en stor havvindreform.

Martin Risum Bøndergaard
Politisk chef, Wind Denmark

”Dansk havvind tager nogle kvantespring i disse år, og det er godt og nødvendigt for fremtidens grønne samfund. Men vi ser også, at når de kystnære projekter bliver større, så kan den lokale opbakning blive mindre,” siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter:

”Den nye aftale, der blandt andet giver de berørte kommuner vetoret, styrker nærdemokratiet. Samtidig bevarer vi de gode muligheder for, at markedets og de lokales initiativer kan bidrage til den grønne omstilling.”

Hård kritik fra vindbranchen
Der er dog ikke megen ros at hente til aftalen fra vindmølleindustrien.

Åben dør-ordningen

Åben dør-proceduren blev etableret i februar 1997 som et supplement til det eksisterende system med statslige udbudsrunder. Med ordningen fik olieselskaberne mulighed for selv at ansøge om tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter. Baggrunden for etableringen af Åben dør-proceduren var et ønske om at gøre selskaberne mere interesserede i at ansøge om tilladelser til efterforskning og indvinding i områder uden for Centralgravsområdet  i Nordsøen.

Siden blev ordningen udvidet til også at gælde havvindmøller med åben dør-ordningen for vedvarende energi på havet. Denne ordning sætter rammerne for nye vedvarende energianlæg på havet, hvor private projektudviklere selv udvælger lokaliteten, udfører forundersøgelser og står for finansieringen modsat havvindmølleprojekter, som udbydes af staten.


Kilde: Energistyrelsen

Tværtimod har man forsøgt at advare politikerne om aftalen.

”Regeringen og forligskredsen gør det kun vanskeligere at lave havvindmølleprojekter. Det hænger ikke sammen med de kæmpe mængder grøn strøm det kræver for at leve op til deres eget klimamål i 2030. Politikerne skylder at sige, hvor de så vil få den grønne strøm fra, som vi har udsigt til at mangle,” siger Martin Risum Bøndergaard, politisk chef i Wind Denmark.

Læs også

Fra vindbranchen har man ønsket, at regeringen udskød reformen indtil den kommende power-to-x-strategi og elektrificeringsstrategi blev lavet – og politikerne dermed fik et bedre beslutningsgrundlag at lave en reform på, inden de indskrænkede mulighederne for at lave havvindmølleprojekter.

Kan staten sikre nok grøn strøm?
Wind Denmark tvivler stærkt på, at statens udbyningstempo er nok til at nå klimamålet, og peger på, at private havvindmølleprojekter efter åben dør-proceduren ellers kan få en vigtig rolle at spille i forhold til de store danske ambitioner om power-to-x altså produktion af grønne brændstoffer.

Hovedpunkter i den nye aftale

Den nye åben dør-ordning for vedvarende energi på havet betyder:

- at der indføres en afstandsbegrænsning, så der fremover kun kan ansøges om åben dør-projekter inden for 15 km fra kysten.

- Den kommunale indsigelsesret ændres til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 km fra et projekt. Fremtidige projekter kan således kun gennemføres, hvis der kan opnås kommunal opbakning hertil fra samtlige berørte kommuner. Den kommunale vetoret har til formål at øge den lokale opbakning til projekterne.

- Ordningen gøres teknologineutral, så den giver mulighed for at etablere forskellige VE-teknologier på havet, herunder solceller eller andre VE-teknologier på forsøgsstadiet.

- Energiforligskredsen noterer sig muligheden for, at åben dør-ordningen i fremtiden potentielt kan bruges til også at fremme PtX eller andet elforbrug med direkte tilkobling til store havvindmølleprojekter langt fra kysten uden for statslige udbud.


Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Det så man bare for få dage siden, da det blev annonceret, at HOFOR og Ørsted indgår samarbejde om, at åben dør-projektet Aflandshage skal levere en del af energien til det potentielt 1,3 GW store Green Fuels for Denmark projekt.

I aftaleteksten kom der til sidst i forhandlingerne et afsnit med om, at forligskredsen ”noterer sig muligheden for, at åben dør-ordningen i fremtiden potentielt kan bruges til at fremme power-to-x eller andet elforbrug med direkte tilkobling til store havvindmølleprojekter langt fra kysten uden for statslige udbud.”

Men hos Wind Denmark giver man ikke meget for politikernes håndsrækning.

”De har forsøgt at imødegå dele af kritikken i nogle formuleringer i aftaleteksten, men det er desværre lidt en gratis omgang. Det der står tilbage, er jo, at man lukker muligheden for markedsdrevet havvindudbygning på mere end 15 kilometer,” siger Martin Risum Bøndergaard og peger på, at det netop er der, hvor man forventer hovedparten af fremtidens havvind skal bygges.

At slukke for muligheden for en markedsdrevet havvindudbygning ligesom priserne er faldet til et niveau, hvor det ellers bliver muligt, er uklogt, mener Wind Denmark.

”Vi forstår ikke den her hastværk, når man til efteråret skal forhandle en PtX-strategi, hvor åben dør-ordningen kan få en vigtig rolle at spille. Så havde det været oplagt at vente. De burde få et ordentlig grundlag bag en reform på plads først. Det fremstilles som en mindre justering, men der er reelt tale om en stor havvindreform.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Risum Bøndergaard

Seniorchefkonsulent, Green Power Denmark
cand. scient. pol.

Dan Jørgensen

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)

0:000:00