Kommentar af 
Natalia Anna Rogaczewska

Er det flere kvinder eller færre varme hveder, der skal øge arbejdsudbuddet?

Vi øger både arbejdsudbuddet og den økonomiske lighed, hvis vi forbedrer arbejdsvilkårene for de tusindvis af kvinder i især det offentlige, der ufrivilligt arbejder deltid for at passe familien, skriver Natalia Anna Rogaczewska.

Det er særligt i den offentlige sektor, at deltidsudfordringen er stor. Alene inden for ældresektoren, som er domineret af kvinder, er otte ud af ti ansatte på deltid, skriver Natalia Anna Rogaczewska.
Det er særligt i den offentlige sektor, at deltidsudfordringen er stor. Alene inden for ældresektoren, som er domineret af kvinder, er otte ud af ti ansatte på deltid, skriver Natalia Anna Rogaczewska.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Natalia Anna Rogaczewska
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatten om, at grupper af befolkningen skal arbejde mere, er kendt og højaktuel, senest med forslaget om at sløjfe store bededag. Uden at forholde mig til, om bededagen skal være en saga blot, lægger jeg til grund, at man blandt andet ønsker at finde strukturelle løsninger på den strukturelle mangel på arbejdskraft. 

Udover at mindske kulhydratindtaget blandt det arbejdende folk, peger regeringen blandt andet på at løfte flere fra deltid til fuldtid i den offentlige sektor. Det er ganske fornuftigt, men en vigtig del af konteksten udelades. Nemlig, at spørgsmålet om deltid repræsenterer et andet strukturelt problem på arbejdsmarkedet, som vi mangler: ligestilling.  

I Danmark er der mange flere kvinder på deltid end mænd – og måske kunne vi finde andre og strategisk klogere løsninger, hvis vi anerkendte, at manglen på arbejdskraft og krisen i store dele af vores velfærd blandt andet hænger sammen med manglen på ligestilling på vores arbejdsmarked. 

Det er særligt i den offentlige sektor, at deltidsudfordringen er stor med 40 procent af de ansatte i den offentlige sektor på deltid. Alene inden for ældresektoren, som er domineret af kvinder, gælder det otte ud af ti ansatte.

En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening fra 2021 viser, at 26 procent af de ansatte i kommunerne mellem 30 og 60 år er på deltid, men også at der kunne frisættes 6.100 personer til arbejdsmarkedet, hvis det tal blev nedbragt til 21 procent. 

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor der er flere kvinder på deltid end mænd? Svaret, som melder sig hos de fleste, er nok, at det er noget, som kvinderne selv vælger.  

Men i 2023 er vi klogere end det. Vi ved, at vi må se på, hvad der ligger til grund for kvindernes valg, hvis vi skal finde strukturelle løsninger på at få flere kvinder fra deltid til fuldtid. Her kan det hjælpe at se på de deltidsansatte kvinder, som faktisk ønsker at arbejde på fuldtid, men som af forskellige årsager ikke gør det. 

Det er vigtigt, at kvinder ikke tvinges ud i ufrivillig deltid, fordi de skal passe deres mænds børn, mens mændene arbejder fuldtid. 

Natalia Anna Rogaczewska
Direktør, Kvindeøkonomien og Værdbar

Arbejdskraftundersøgelsen fra 2021 viser, at 11 procent af deltidsansatte i den offentlige sektor gerne vil arbejde fuldtid. 15.000 personer af disse siger, at pasning af børn og familie er årsag til, at de arbejder på deltid. Men gæt så lige kønnet på alle disse 15.000 personer? De er kvinder. Der er med andre ord ingen mænd, der angiver pasning af børn og familie som årsag til, at de er ufrivilligt på deltid. 

En strukturel løsning på at aktivere disse 15.000 kvinder er at mindske deres forsørgerbyrde uden for arbejdspladsen. Her ville en 50/50-deling af barslen have hjulpet: Jo mere barsel mænd tager, jo mere bidrager de til omsorgsarbejdet omkring børn og hjem.  

Læs også

Det er vigtigt, at kvinder ikke tvinges ud i ufrivillig deltid, fordi de skal passe deres mænds børn, mens mændene arbejder fuldtid. Børn er et fælles ansvar – og heldigvis vil de fleste mænd også rigtig gerne løfte det ansvar. Derfor er det vigtigt, at overenskomsterne sikrer, at den orlovsret, der er givet til mændene med den øremærkede barsel, også giver en lønret. Ellers risikerer vi blot at forværre kønsskævvridningen på arbejdsmarkedet. 

En anden del af løsningen er at skabe større fleksibilitet og bedre arbejdsvilkår for offentlige ansatte.  

Det er en af konklusionerne i en rapport fra Kraka og Deloitte, hvor man har fulgt 46.565 offentligt ansatte i de fem år før deres første barn og ti år efter – og for alle faggruppernes gælder, at deres arbejdstid falder det første år efter fødslen, og at de ikke kommer op på samme arbejdstid som før fødslen.  

For sygeplejersker, sosu’er, lærere og pædagoger reduceres arbejdstiden med mellem 400 til 600 arbejdstimer et til to år efter fødslen. Rapporten peger på, at det blandt andet skyldes manglende fleksibilitet og arbejdsvilkårene i sygeplejerskernes arbejde. 

Derfor lyder det umiddelbart fornuftigt, at regeringen vil finansiere bedre løn og arbejdsvilkår i det offentlige, så de ansatte kan tilrettelægge deres arbejde mere fleksibelt. Til gengæld bør man passe på med at begrænse muligheden for deltid for de kvinder, som ikke kan få livet til at gå op uden deltid, da det kan presse dem helt ud af arbejdsmarkedet.

En tredje del af løsningen er at hjælpe arbejdsgivere med at håndtere barsel og forældreskab bedre. Strukturelle udfordringer skal løses på både arbejdstagers og arbejdsgivers side.

En kvinde på 25 år kan hente 7,5 millioner kroner ved at gå fra 25 til 37 timer og 2,6 millioner kroner ved at gå fra 35 til 37 timer om ugen.

Natalia Anna Rogaczewska
Direktør, Kvindeøkonomien og Værdbar
For udover at det er et ligestillingsmæssigt problem, at mange kvinder ser permanent deltid som eneste mulighed for at få livet til at gå op, er det også et økonomisk bundlinjeproblem.  

Det problem kan vi mindske, hvis arbejdsgivere bliver bedre til at håndtere tiden efter barsel, så det er nemmere for deres ansatte både kvinder og mænd at kombinere forældrerolle og arbejdsliv. Det ville også mindske syge- og stressfravær blandt arbejdende forældre, som trods alt udgør størstedelen af vores arbejdsstyrke. 

For at det ikke skal være løgn, forbedres også den enkelte kvindes økonomi, hvis vi lykkes med at få flere kvinder fra deltid til fuldtid. Det vil mindske den økonomiske ulighed. Beregninger viser eksempelvis, at social- og sundhedsassistenter kan hente store summer i løn og pension ved at gå på fuldtid frem til en pensionsalder på 68 år.  

En kvinde på 25 år kan hente 7,5 millioner kroner ved at gå fra 25 til 37 timer og 2,6 millioner kroner ved at gå fra 35 til 37 timer om ugen. For en kvinde på 41 år er tallene henholdsvis 5,3 og 1,8 millioner kroner og for en kvinde på 51 år er de på 3,5 og 1,8 millioner kroner.  

Så er der måske endda råd til et par ekstra varme hveder til enten at fejre eller mindes store bededag. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Natalia Anna Rogaczewska

Stifter og direktør, Værdbar, bestyrelsesmedlem, Kvindeøkonomien, diversitets- og inklusionschef, Accura
cand.scient. i EU Business and Law (Handelshøjskolen i Aarhus 2007), ha.jur. (Handelshøjskolen i Aarhus)

0:000:00