Anmeldelse af 
Stefan Hermann

3 A'er: Velfortalt tour de force i folkeskolens udvikling mangler refleksion og indre granskning

Niels Chr. Sauer leverer en interessant og velskrevet analyse og beretning om folkeskolens udvikling set fra lærerperspektivet. Men bogens hastige domfældelser og indiskrete dæmoniseringer mangler refleksioner, blandt andet om lærernes fagforenings egen rolle, skriver Stefan Hermann.

Niels Chr. Sauer er oprigtig bekymret for den folkeskole og lærerprofession, han nærer stor kærlighed til. Men af en begavet skribent som Sauer savner man flere refleksioner, skriver Stefan Hermann.
Niels Chr. Sauer er oprigtig bekymret for den folkeskole og lærerprofession, han nærer stor kærlighed til. Men af en begavet skribent som Sauer savner man flere refleksioner, skriver Stefan Hermann.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Stefan Hermann
Folkeskolens veje og vildveje
Niels Chr. Sauer
Forlaget Fjordager, 172 sider. Udgivet august 2023

 

Enhver der kender Niels Chr. Sauers krasse og ofte nådesløse pen vil møde hans bog med enten forventningens fryd over at se politisk svigt, tomme pædagogiske floskler eller managementlingo knockoutet, eller vende siderne med en vis frygt for, hvor megen galde, der kan klemmes ind på 172 sider.

Sådan skal man ikke have det med nærværende udgivelse.

Bevares, der deles kindheste og eftersidninger ud til højre og venstre, men der deles med læserne også en livslang kærlighed til skolen som civilisatorisk eksperiment, en dyb pædagogisk veneration for eleverne og mange steder en velfortalt og oplysende historisk analyse af skolens udvikling, som hos Sauer tager udgangspunkt i hans egne roller, der definerer synsvinklen gennem bogen:

Der deles kindheste og eftersidninger ud til højre og venstre, men der deles med læserne også en livslang kærlighed til skolen som civilisatorisk eksperiment

Stefan Hermann

Som flegmatisk dreng, som lærer, som tillidsrepræsentant, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening i flere omgange og som skribent og kommentator gennem årtier.

Sauer præsenterer ikke nogen uinteressant analyse og beretning om lærerlivet siden 1975, hvor han starter i folkeskolen, nyuddannet fra Jonstrup Statsseminarium, der i dag er en del af Københavns Professionshøjskole. Hans fortælling om veje og vildveje baserer sig på egne erfaringer og analyser. Ikke på en officiel fremstilling eller en forskningsmæssig ortodoksi om, hvordan det er gået, og hvorfor det er gået, som det er. Det er en styrke.

Sauer elsker den grundtvigske betoning af fortællingens rolle i undervisningen, og han er selv en glimrende fortæller med styr på hovedtrækkene i skolens udvikling. Bogens tempo er den raske gang, sproget er levende og pointerende med en vis omsorg for truede ord, eksempelvis ”kæbesovs”, som jeg ikke havde hørt i mange år. Kæbesovs betegner en rusken i elevernes kinder som straf for en ofte ubetydelig udåd. Der er i bogen kæbesovs til mange politikere.

Det synes i dag at være en næsten almen visdom, at folkeskolens krebsegang knytter sig til skolereformen i 2013. Det er naturligvis en bekvem skrøne, og det ved Sauer.

Ifølge Sauer slides skolens banesår langsomt fra 1989 over 1993-reformen under undervisningsminister Ole Vig Jensen (R), ændringer af arbejdstidsreglerne, og siden med Anders Fogh Rasmussens (V) regeringer, hvorefter SRSF-regeringen fuldender konkurrencestatens skole med de mange timer, læringsmål og de påtvungne arbejdstidsregler.

Det synes i dag at være en næsten almen visdom, at folkeskolens krebsegang knytter sig til skolereformen i 2013. Det er naturligvis en bekvem skrøne, og det ved Sauer

Stefan Hermann

Merete Riisagers (LA) indsats som undervisningsminister 2016-19 beskrives mærkeligt nok næsten ikke, hun nævnes mest i en heroisk tandem med Marianne Jelved (R).

I 1989 vedtages under Bertel Haarder (V) en ny styrelseslov. Den afskaffer lærerrådene, hvor den lokale tillidsrepræsentant hyppigt var formand. Lærerrådet bliver til et rent rådgivende pædagogisk råd. I stedet får vi skolebestyrelser, der får få egentlige kompetencer.

Det er New Public Management og civilsamfunds lokalisme i skøn forening, her hvor Venstre og SF næsten kan mødes i dag.

Det er for Sauer et rædsomt forfald: ”Med et pennestrøg var folkeskolen, som man havde kendt den i mere end hundrede år, reelt kørt på museum, og en helt ny og fremmed virksomhedskultur sat sig for bordenden.” skriver Sauer. På tide, ville onde tunger mene.

For Haarder & co. hed det dengang ”Perestrojka”, hvorfra der gik en linje til Jørgen S. Dichs opgør med ”Den herskende klasse” fra 1973, også kendt som professionsvældet; en bog Haarder lod sig inspirere af.

Med 1993-loven knæsattes det sidenhen forkætrede læringsbegreb, ideen om en styrket evalueringskultur i skolen, projektopgaven og begrebet om undervisningsdifferentiering, der bliver til en idé om, at alle elever er helt særlige, hvormed ideen om det almene forvitrer, og fællesskabet svækkes.

Sauer er oprigtig bekymret for den folkeskole og lærerprofession, han med rette ikke alene har kærlighed til, men også med ildhu placerer i midten af samfundets fineste idealer

Stefan Hermann

Kort forinden parcelleres lærernes arbejdstid i en aftale med Kommunernes Landsforening, der knytter sig til lærernes overgang fra tjenestemandsansatte til almindeligt overenskomstansatte. Sauer er kritisk overfor flere ting. Dels, at lærerrådet mister en magt, der forskydes til brugerne, dels at lærerne lønmodtagergøres med opgaver berammet i nidkære kategorier. Man taler til stodderen, ikke kongen i læreren.

Endelig kritiserer han, at den samfundsmæssige individualisering ikke mødes med et modsvar i skolen gennem en forpligtelse på fællesskab, men får et overfladisk medløb via forståelsen af undervisningsdifferentiering og den enkelte elev som en unik størrelse.

Meget af dette har været diskuteret i den pædagogiske litteratur og i den skolehistoriske forskning. Her har Sauer gennem årene ofte udfordret doxa i skolekredse, og sin egen lærerforening, der har knuselsket 1993-loven.

Ikke Sauer, der således har fat i noget, om end man må sige, at 1993-loven med dens forarbejde i 8.500 pædagogiske skoleforsøg med udgangspunkt i Folketingets vedtagelse af det såkaldte 7-punktsprogram, ikke var udtryk for den slags topstyring, som vi siden kom til at kende, om end loven og dens nøglebegreber selvsagt ikke afspejlede en flertydig essens af de tusindvis af skoleforsøg.

Sauer er oprigtig bekymret for den folkeskole og lærerprofession, han med rette ikke alene har kærlighed til, men også med ildhu placerer i midten af samfundets fineste idealer. Af en begavet skribent som Sauer savner man dog mindst to refleksioner.

For det første insisterer Sauer på, at den professionelle lærer nærmest finder sin kerne i den enkelte som person. Her er ingen refleksioner over, hvordan man da kan udvikle et begreb om professionalisme, hvis det hele står og falder med personligheden.

Sauers tekst er nok på sæt og vis oplysende, men desværre arret af hastige domfældelser og indiskrete dæmoniseringer af andre aktører, han helst vil bevare sin aversion mod

Stefan Hermann

For det andet bliver det ved antydninger og småirritation, når det handler om, hvad lærernes fagforening mon kunne have gjort anderledes. Ikke at Danmarks Lærerforening, tillidsrepræsentanter eller kredsformænd skal tildeles skyld og skam. Men en myndig kritik kan i et demokratisk samfund med andre ord aldrig alene sende regningen opad, men må også indebære indre granskning. Særligt når man ønsker sig tilbage til herredømmet i fordoms lærerråd.

Sauers engagement har i årtier været flammende, altid i kamp for sine idealer og frygtløs i sin omgang med modstandere. Det skal han have tak for – også fra én der jævnligt uden unødig sordin har fået læst og påskrevet.

Fordi den pædagogiske samtale har brug for en direkte og folkelig strid fra nogen, der både ved noget og vil noget. Begge dele kendetegner Sauer, og hans skolehistorie er velfortalt, men ensidig.

Sauers tekst er nok på sæt og vis oplysende, men desværre arret af hastige domfældelser og indiskrete dæmoniseringer af andre aktører, han helst vil bevare sin aversion mod, frem for at forstå (uden at billige). Ikke desto mindre er der grund til at sætte tænderne i Sauers fortælling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Stefan Hermann

Direktør, Life Fonden, fhv. rektor, Københavns Professionshøjskole
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1999)

Merete Riisager

Forfatter, foredragsholder, fhv. undervisningsminister (LA), fhv. direktør, Dansk Svømmeunion
cand.mag.pæd. (Københavns Uni. 2003)

Marianne Jelved

Fhv. økonomiminister, kultur- og kirkeminister, MF 1987-22 og politisk leder (R), fhv. viceborgmester i Gundsø 1982-85
lærer (Hellerup Seminarium 1967), cand.pæd. i dansk (Danmarks Lærerhøjskole 1979)

0:000:00