Anmeldelse af 
Tarek Ziad Hussein

5 A’er: Ny debatbog falder på et tørt sted og er pligtlæsning for alle med en holdning til socialpolitik

Vi mangler kvalificerede bidrag og ideer fra fagpersoner, når vi diskuterer socialområdet. Helle Øbos bog falder derfor på et tørt sted og giver et relevant og kvalificeret bud på, hvordan vi arbejder med samfundets mest udsatte borgere, skriver Tarek Ziad Hussein. 

Helle Øbos mere
end tyve års erfaring er&nbsp;<b>–</b>&nbsp;både på praktisk og strategisk niveau <b>–&nbsp;</b>et
fremragende grundlag for at starte en samtale om, hvorvidt vi har indrettet vores
velfærdssamfund på en hensigtsmæssig måde, skriver&nbsp;Tarek Ziad Hussein.
Helle Øbos mere end tyve års erfaring er  både på praktisk og strategisk niveau – et fremragende grundlag for at starte en samtale om, hvorvidt vi har indrettet vores velfærdssamfund på en hensigtsmæssig måde, skriver Tarek Ziad Hussein.Foto: Pressefoto, Stine Heilmann
Tarek Ziad Hussein
Man møder et menneske’
Helle Øbo
194 sider, Akademisk Forlag

 

Helle Øbo har skrevet en yderst interessant og relevant bog om, hvordan vi bedst muligt arbejder med samfundets mest udsatte borgere.

I bogen giver hun en analyse af socialområdet, som er indsigtsfuld, kvalificeret og tankevækkende.

Bogen er skrevet til og kan læses af både beslutningstager, leder og medarbejder, som til dagligt er i berøring med samfundets svageste.

Bogens titel kunne i lige så høj grad have været 'Hvad gik galt?', men heldigvis leverer Helle Øbo også et bud på, hvordan vi kommer ud af det nuværende vadested.

Helle Øbos meritter kan ingen være i tvivl om: Hun er administrerende direktør for AskovFonden, som er en vigtig aktør på socialområdet, og som blandt andet beskæftiger sig med at skabe sociale løsninger for udsatte borgere i relation til både beskæftigelse, integration, psykiatrien og lignende.

Derudover er hun ekspertmedlem i Mary Fonden og medlem af en række nationale såvel som internationale nævn og råd, som relaterer sig til socialområdet.

Peger mod en ny retning

Dermed er Helle Øbos mere end tyve års erfaring på et både praktisk såvel som strategisk niveau et fremragende grundlag for at starte en samtale om, hvorvidt vi har indrettet vores velfærdssamfund på en måde, som er hensigtsmæssig til at løse udfordringerne på socialområdet.

Helle Øbo peger lidt overraskende på, at det i virkeligheden ikke handler om at tilføre flere ressourcer. Vi skal i stedet bruge pengene langt klogere.

Tarek Ziad Hussein
Direktør, Dfunk

Det skinner alt sammen tydeligt igennem.

Sammenholdt med bogens indhold er det med til at løfte samtalen udover den megen varm luft og tomme floskler, som debatten ellers ofte kan bære præg af.

Det er i den forbindelse beundringsværdigt, at en fagperson som Helle Øbo byder ind med perspektiver til en bredere samfundsdebat.

Vi mangler ganske enkelt flere kvalificerede bidrag, ideer og refleksioner fra fagpersoner, når vi diskuterer socialområdet og knap så mange holdninger.

'Man møder et menneske' er inddelt i to dele. Første del af bogen er en lang og yderst kvalificeret analyse, som med afsæt i Helle Øbos erfaringer forklarer, hvad der er gået galt på socialområdet med inddragelse af blandt andet en række socialministre, medarbejdere på området og andre relevante interessenter.

I anden del af bogen er der i højere grad fokus på de konkrete løsninger.

Det er denne anmelders klare indtryk, at anden del af bogen i højere grad er målrettet fagpersoner og beslutningstagere, som sidder med hænderne nede i maskinrummet, hvorimod første del af bogen kan – og bør – læses af enhver, som er interesseret i og har en holdning til, hvordan vi arbejder med samfundets mest udsatte borgere.

Læs også

Relationel velfærd

Det gennemgående tema i bogen handler om, at vi i langt højere grad bør have relationen som omdrejningspunkt, hvis vi ønsker forandringer på socialområdet.

Helle Øbo præsenterer i den forbindelse begrebet 'relationel velfærd'.

Udgangspunktet for relationel velfærd er ifølge Helle Øbo ”(…) et menneskesyn, hvor mennesker kan og vil engagere sig i deres eget liv, hvis de bliver mødt som et medmenneske, og en antagelse om, at man skal forstå mennesker i en kontekst. Det kræver i praksis, at man giver medarbejdere frihed til at opbygge autentiske relationer med de mennesker, de skal hjælpe”.

Igennem hele bogen bruger Helle Øbo et større samarbejde med Århus Kommune Familiecenter som eksempel på, hvordan man kan arbejde med at ændre systemets møde med vores mest udsatte borgere, og hvordan indførelsen af den relationelle velfærd kan måles på både de involverede familier, medarbejdertrivsel og kommunens økonomi.

Den relationelle velfærd kommer eksempelvis til udtryk, når en borger ved selvsamme familiecenter udtaler til citat om sagsbehandleren, at ”jeg har slet ikke følt, at jeg er blevet mødt af et system. Hun var bare der. Her efter jul sendte hun en sms om, hvordan julen har været, og at jeg skulle sige til, hvis vi havde brug for et eller andet. Jeg bliver mødt ligeværdigt, og det har jeg aldrig prøvet før.”

Mere skal der åbenbart ikke til.

Læs også

Relationer får unge i job

Men det bliver svært, når socialrådgivere ifølge bogen i dag bruger 82 procent af arbejdstiden på dokumentation af deres arbejde. 82 procent. Det svarer til 45 til 50 minutter af hver time.

Det er dermed interessant at få et indblik i det store potentiale, som bliver forløst, når man giver den enkelte medarbejder plads og tid til at dyrke relationerne til borgerne i det sociale arbejde og på den baggrund lave nogle løsninger, som passer til lige præcis den borger.

I den forbindelse peger Helle Øbo også på det store potentiale i en større inddragelse af civilsamfundet, end det er tilfældet i dag.

Denne anmelder faldt selv over et eksempel herpå i form af et jobcenter i Esbjerg, som på utraditionel vis har været i stand til at få flere af kommunens udsatte unge i job eller i gang med en uddannelse.

Det er sket ved etableringen af det alternative jobcenter ’Vindmøllen’, som er målrettet unge i alderen 16 til 27 år, og hvor man i stedet for den sædvanlige sagsbehandling og pisk har indført et fast program med madlavning, brætspil, oplæg og et tættere samarbejde med det lokale civilsamfund.

Det har ført til, at mens der var knap 1.000 unge i Esbjerg Kommunen, som hverken var i job eller under uddannelse ved etableringen af centeret i 2020, så er tallet i dag nede på 800 personer.

Altså er 29 procent af de unge kommet i job mod kun 17 procent igennem det kommunale jobcenter.

Centeret har derfor allerede tjent sig selv hjem på grund af besparelserne til de sociale ydelser, som de unge ellers ville have haft udsigt til.

Det er i sin essens den relationelle velfærd, som Helle Øbo i høj grad advokerer for i bogen.

Vi kan spare mange milliarder

Helle Øbo peger lidt overraskende på, at det i virkeligheden ikke handler om at tilføre flere ressourcer, hvilket ellers ville have været undertegnedes – og mange andres – automatreaktion, når vi taler om socialområdet.

Bogen bør blive læst af politikere og kommunale medarbejdere, leder og private aktører, som møder borgerne i det daglige.

Tarek Ziad Hussein
Direktør, Dfunk

Hun peger derimod på, at vi bliver nødt til at bruge pengene langt klogere, end vi gør i dag.

Hvis vi lykkedes med det, vil vi sågar kunne spare samfundsfinanserne for mange milliarder kroner. Helle Øbo nøjes dog ikke med flosklerne og kommer med flere bud på, hvordan vi kan blive langt bedre til at effektmåle eksisterende indsatser på socialområdet.

Læs også

Det overraskede eksempelvis denne anmelder, at 54 procent af kommunerne kun i nogen eller mindre grad anvender effektmålinger til at udvikle sociale indsatser, mens 14 procent slet ikke laver effektmålinger.

Den enkelte medarbejder mod systemet 

Hvis man nu alligevel skal lede efter håret i suppen, så kunne jeg godt savne et lidt større fokus på det enkelte individs ansvar eller i virkeligheden muligheder for at navigere i førnævnte system.

Som samfund kan og bør vi behandle vores mest udsatte borgere med en langt højere grad af værdighed - Helle Øbos bog er et skridt i den retning.

Tarek Ziad Hussein
Direktør, Dfunk

Det gælder både den enkelte borger, men det gælder måske endnu vigtigere den enkelte medarbejder.

Jeg gør mig ingen illusioner om, at den respektive medarbejder i jobcenteret eller andre steder i kommunen skal gå op imod systemet.

Men hvad kan der forventes af den enkelte, indtil den dag hvor systemtænkningen træder i baggrunden og den relationelle velfærd bliver udgangspunktet for vores arbejde på socialområdet?

Alt i alt har Helle Øbo skrevet en fremragende bog, som bør være pligtlæsning for enhver politiker – folketingsmedlemmer såvel som lokale –, der beskæftiger sig med eller har en holdning til socialområdet.

Derudover kan og bør bogen også blive læst af de kommunale medarbejdere, leder og private aktører, som møder borgerne i det daglige.

Som et af verdens rigeste samfund kan og bør vi behandle vores mest udsatte borgere med en langt højere grad af værdighed, og i den forbindelse er Helle Øbos bog et første skridt i den retning.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Helle Øbo

Adm. direktør, AskovFonden, bestyrelsesmedlem, Open Social Value Bank
MBA (Middlesex University. 2017), bachelor i pædagogik (Hovedstadens Seminarium)

Tarek Ziad Hussein

Direktør, Dfunk, debattør og forfatter
cand.jur. (Københavns Uni. 2019)

0:000:00