Ammitzbøll om udbud af velfærd: Intet er helligt

INTERVIEW: Den nye økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll stræber efter en fremtid med fuldstændig konkurrence om velfærden.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) har en ambition.

I fremtiden skal der skabes konkurrence om så meget velfærd som overhovedet muligt.

”Som liberal politiker er håbet, at vi i en ikke alt for fjern fremtid kan komme op på fuldstændig konkurrenceudsættelse. Det vil være det bedste,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

I hans verdensbillede er konkurrence kilden til mangfoldighed og måden til at få de bedste idéer i spil.

Det skal sikre, at borgerne får så god en service som muligt, skatteyderne en så lav skat som mulig og de offentlige medarbejdere får et så godt arbejdsmiljø som muligt.

Ideolog med forbehold
Selv om Simon Emil Ammitzbøll ikke har de store kvababbelser ved at gå langt i forhold til at øge konkurrenceudsættelsen, så vægrer han sig for at blive konkret.

”Vi er ikke parat endnu. Men det er klart, at det vi forestiller os, er, at vi skal have en dialog med kommuner og regioner omkring, hvordan man kan øge niveauet,” siger Simon Emil Ammitzbøll og tilføjer:

”Men også med både virksomheder og fagbevægelse om, hvordan man kan gøre det på en måde, hvor det bliver nemt for virksomhederne at byde, og det giver inspirerende arbejdspladser for medarbejderne.”

Intet er helligt
Ifølge de seneste tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev knap 26 procent af de såkaldte ’udbudsmulige’, statslige, regionale og kommunale opgaver konkurrenceudsat i 2015.

Skal man længere ad den vej, er man ifølge styrelsen nødt til at tage fat på nogle af de mere bløde velfærdsområder.

”For mit vedkommende er der ikke noget, der er helligt,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Han kan godt se for sig, at en kommune måske skal konkurrenceudsætte sine børnehaver eller ældreplejen.

Folkeskolen er dog lidt af et undtagelsesområde, som heller ikke falder ind under den gængse definition af udbudsmulige opgaver.

”Men her har vi jo friskolerne, som en indirekte konkurrenceudsættelse,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Læs hele interviewet med den nye social- og indenrigsminister på Altinget: kommunal (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

,

Forrige artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med? Næste artikel Løhde bakker op om at tage julefridage fra statsansatte Løhde bakker op om at tage julefridage fra statsansatte
Finansministeriets departementschef stopper

Finansministeriets departementschef stopper

EXIT: Martin Præstegaard fratræder sin stilling som departementschef i Finansministeriet. Han skal i stedet være viceadministrerende direktør og finansdirektør i ATP.