Debat

AU: Vi har begået fejl i kommunikationen af oksekødsrapport

DEBAT: Store dele af kritikken rettet mod den omstridte rapport om oksekøds klimaaftryk er forfejlet. Men vi må også stå ved, at der i kommunikationen af rapporten er blevet begået klare fejl, skriver Niels Halberg, der er direktør på DCA, Aarhus Universitet, som står bag rapporten.

Sammenstillingen af oksekød og slik har taget fokus væk fra rapportens formål – nemlig at sætte fokus på reduktion af klimabelastning fra produktion og forbrug af øksekød, skriver Niels Halberg.
Sammenstillingen af oksekød og slik har taget fokus væk fra rapportens formål – nemlig at sætte fokus på reduktion af klimabelastning fra produktion og forbrug af øksekød, skriver Niels Halberg.Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Niels Halberg
Direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet

Igennem de seneste uger har en forskningsrapport lavet af forskere fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DTU fået kritisk omtale i flere medier.

Det forhold, at projektet var finansieret af Kvægafgiftsfonden og gennemført i samarbejde med blandt andre Landbrug & Fødevarer, blev fremført som et særligt problem, fordi erhvervet kunne have udøvet indflydelse på rapporten.

På DCA, Aarhus Universitet, samarbejder vi – ligesom på alle andre universiteter – gerne med erhvervslivet, såvel som med andre organisationer og offentlige myndigheder. Vi har gjort det i årtier og har stor erfaring med at varetage forskningens kvalitet og uafhængighed.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Som det sig hør og bør, bliver vores arbejde set efter i sømmene af fagfæller. Og når forskningen er offentliggjort, læser interesseorganisationer og andre forskere med. Det kan medføre legitim faglig debat, hvilket er helt naturligt i videnskabelig sammenhæng.

Det har den været i denne sag. Den faglige kritik har forskerne besvaret. Deres svar er fremlagt på DCA’s hjemmeside, og jeg mener ikke, at forskernes integritet kan anfægtes.

Vi må også stå ved, at vi har begået fejl, og det ansvar ligger ene og alene på os. 

Niels Halberg
Direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet

Ikke al kritikken er retfærdig
Det væsentligste er her at understrege, at vores forskere fuldt ud står inde for selve forskningsrapporten. Vores samarbejdspartnere har i dette tilfælde haft rapporten til kommentering og har bidraget med deres faglige baggrund i den forbindelse.

Det har suverænt været op til forskerne, hvilke kommentarer der er taget med i rapporten. Ligeledes: Hvad angår metodevalg, beregninger og konklusioner, er det forskerne og kun forskerne, der står bag.

Det fremgik som nævnt tydeligt af selve rapporten, at vores samarbejdspartnere var involveret i den, men ikke tydeligt nok hvordan.

Dette samarbejde skulle som minimum have været deklareret tydeligere i rapporten. Det skulle have fremgået, hvilke typer af kommentarer vores samarbejdspartnere har givet, og hvordan disse er blevet anvendt i rapporten.

Vi har nu gennemgået kommentarerne til alle de første versioner af rapporten, og der er intet, som tyder på forsøg på påvirkning af resultater og metoder.

Der har været rejst faglig kritik af rapporten, hvilket af flere er blevet udlagt som indikation på, at erhvervet har haft indflydelse på selve forskningsarbejdet.

Det kan jeg klart afvise.

Der er tale om velkendte metodiske uenigheder, som er adresseret i selve rapporten og i de tekster, forskerne efterfølgende har offentliggjort. Det er ikke rimeligt, at ordinære videnskabelige uenigheder og metodediskussioner anvendes til at så tvivl om forskernes integritet i medier.

En uheldig sammenligning
Den anden del af mediernes kritik har desværre vist sig at have noget på sig.

I rapportens perspektivering blev klimaaftrykket fra oksekød sammenstillet med klimaaftrykket fra andre fødevarer, som indgår i danskernes kost; blandt andet en sammenlagt gruppe af forskellige nydelsesmidler såsom alkohol, kaffe, slik osv.

Da danskerne har et højt forbrug af nydelsesmidler, er der et stort klimaaftryk herfra.

Perspektiveringen er relevant ud fra den betragtning, at den bidrager til at skabe bevidsthed om klimaeffekterne af vores samlede forbrugsmønster.

Som forskerne skriver i rapporten, kan man sænke sit klimaaftryk ved at spise mindre oksekød eller blive vegetar. Men det er også muligt at gøre det ved for eksempel at indtage mindre slik, kaffe og alkohol.

Efter opfordring fra projektgruppen fik denne pointe desværre plads sidst i den nyhed, vi offentliggjorde i forbindelse med rapporten. Denne sammenligning skulle ikke have været skrevet ind i nyhedsteksten, da branchen kan have interesse i at fremdrage dette forhold.

Samtidig har sammenstillingen taget fokus væk fra rapportens egentlige formål – nemlig at sætte fokus på mulighederne for at reducere klimabelastningen fra produktion og forbrug af oksekød.

Tillid er alfa og omega
Det er alfa og omega, at offentligheden og medierne kan have tillid til vores arbejde. Det gælder ikke kun vores forskning, men naturligvis også vores formidling.

Formidlingen er et afgørende bindeled mellem forskningen og samfundet, og den skal til enhver tid være lødig, retvisende og uafhængig.

Derfor vil vi også indskærpe over for alle medarbejdere, at den omhu, vi lægger i at værne om forskningens uafhængighed, til enhver tid også skal gælde formidlingen.

Samtidig vil vi udarbejde retningslinjer for, hvordan vi i vores nyheder deklarerer de enkelte samarbejdsprocesser mere tydeligt. Vi tager desuden initiativ til at gennemføre interne formidlingskurser i tråd med de syv anbefalinger, som Danske Universiteter udgav tidligere i år.

Forskerne bag oksekødsrapporten er blevet anklaget for en del de seneste uger. Dele af kritikken rammer ved siden af og er ude af proportioner.

Men vi må også stå ved, at vi har begået fejl, og det ansvar ligger ene og alene på os. Vi skal bevise, at vi fortjener den tillid, vi har opbygget igennem årtier.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Halberg

Direktør, DCA, Aarhus Universitet
Agronom, 1988, ph.d. i ecological economics, 1997 (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

0:000:00