B 93 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav.

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, der etablerer et 2-årigt forsøg med frie a-kasser, der fritages for hovedparten af reglerne for dagpengemodtagerne, og hvor de tvungne regler erstattes med valgfri jobrettede og skræddersyede tilbud. Der skal kunne deltage op til fem a-kasser, og medlemmerne skal

1) melde sig som ledige på Jobnet,

2) oplyse om særlige omstændigheder såsom ferie i udlandet og start af egen virksomhed og

3) tage imod eventuelle jobtilbud, som de modtager i perioden.

Beslutningsforslag som fremsat

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torsten Gejl

MF, politisk ordfører (ALT)
journalistkursus (Frontløberne 1989), kaospilot (KaosPiloterne 1993)

Uffe Elbæk

Forfatter, fhv. MF (ALT), fhv. kulturminister (R)
socialpædagog (Peter Sabroe Seminariet 1982), journalistisk tillægsuddannelse (DJH 1987)

Josephine Fock

Fhv. politisk leder, Alternativet
cand.jur. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00