Bæredygtigt Landbrug kalder til kamp mod ’Miljømafiaen’

REPORTAGE: Bølgerne gik til tider højt på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling, hvor landmænd fik luft for deres frustrationer over alt fra regulering til pressekorpset. Centralt stod en tvist om grundvandsprøver og en følelse af ikke at blive hørt.

Flemming Fuglede Jørgensen blev valgt som formand for Bæredygtigt Landbrug i 2012.
Flemming Fuglede Jørgensen blev valgt som formand for Bæredygtigt Landbrug i 2012.Foto: Henning Bagger/Scanpix
Kasper Kaasgaard

BYGHOLM: Helt i landbrugets ånd var den første time i programmet sat af til punktet ’Pølsebord’, da Bæredygtigt Landbrug onsdag holdt generalforsamling.

Omtrent 500 fremmødte havde indfundet sig på Bygholm Landbrugsskole uden for Horsens til en dag med oplæg og debat. Da spegepølse, rullepølse og tre slags grillpølser var sat til livs, satte formand Flemming Fuglede Jørgensen i sin beretning streg under foreningens mærkesager og den forfølgelse, han oplever fra deres modstandere.

”De opfatter det som et kald at genere landbruget. Landmænd og Bæredygtigt Landbrug er blevet et hadeobjekt. Det er ikke behageligt. Desto mere taknemmelige er vi for jeres opbakning og for den gejst, vi møder i medlemsskaren,” sagde Flemming Fuglede i sin tale.

Dette ’de’ dækker over en gruppe, som formanden har døbt Miljømafiaen og udråbt til sin organisations hovedmodstander. Denne gruppe rummer blandt andre populistiske politikere, bevillingsgriske eksperter og sensationshungrende, venstredrejede journalister. Her er der tale om formandens egne formuleringer, hvis man skulle være i tvivl.

Landmænd og Bæredygtigt Landbrug er blevet et hadeobjekt. Det er ikke behageligt.

Flemming Fuglede Jørgensen
Formand, Bæredygtigt Landbrug

Kritik af målinger
Flemming Fuglede lovede sine medlemmer, at han og organisationen vil tage kampen op mod denne modstander. Og at han vil tage ansvaret for, at beslutningstagerne forstår, at ”noget er råddent”.

Et centralt eksempel og gennemgående emne i så vidt formandens tale som hele generalforsamlingen var de prøver, der skal måle nitratforekomsten i grundvandet, og som Bæredygtigt Landbrug mener bliver udført og rapporteret forkert.

Folket har modsat sig Kloge-Ågernes forudsigelser. Det er vigtigt at vide, at man kan komme igennem med anderledes synspunkter – på trods af medierne og på trods af det etablerede system.

Flemming Fuglede Jørgensen
Formand, Bæredygtigt Landbrug

I et forelæsningslignende oplæg forud for den egentlige generalforsamling gennemgik direktør Hans Aarestrup, hvad der i Bæredygtigt Landbrugs øjne er galt med den måde, Danmark indberetter grundvandsmålinger til EU-Kommissionen.

Organisationen frygter, at målinger, som i deres øjne ikke er repræsentative for grundvandets generelle tilstand, bliver taget som bevis på, at der er et overordnet problem med nitratindholdet i det danske grundvand. Det er indviklede sager, og Aarestrup gik detaljeret og meget pædagogisk til værks.

”Somme tider, når man har forklaret noget til børn, er man nødt til at spørge, om de har forstået det. Og selvom de siger ja, er det ikke sikkert, det er rigtigt. Men så må man jo spørge igen,” sagde han.

Formand Flemming Fuglede, der undervejs i oplægget sad tilfreds tilbagelænet i en kontorstol i den ene side af scenen, kvitterede da også efterfølgende med en bemærkning om, at nu havde direktøren også forsøgt sig i rollen som skolelærere, og spurgte så forsamlingen:

”Har I forstået det nu? Nej, det har I ikke. Tror I, politikerne har forstået det? Nej, det har de ikke. Tror I embedsmændene har forstået det? Nej, og det vil de heller ikke.”

Skænderi med ministeren
En af politikerne, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), mener dog selv, at han har forstået det. Han er bare kommet til en anden konklusion end Hans Aarestrup og Flemming Fuglede.

Det var således en minister i defensiven, der som den sidste holdt oplæg efter generalforsamlingen.

”De tal er rigtige, men det betyder ikke nødvendigvis, at alt vores grundvand har så højt et indhold af nitrat. Kommissionens formulering går ikke generelt på alt dansk grundvand, og det er her, misforståelsen opstår,” sagde Esben Lunde Larsen, der dog udtrykte en smule forståelse for, at Bæredygtigt Landbrug synes, tallene ser misvisende ud.

”Jeg havde udtrykt mig mere præcist end Kommissionen i denne sag, men at sige, at svaret bygger på forkerte indberetninger, er ikke rigtigt,” lød det fra ministeren.

Der udviklede sig et mindre skænderi på scenen mellem ministeren og Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby om Kommissionens tal og fortolkning.

Ministeren kaldte det et eksempel på en ærgerlig polemik, som nogle gange kendetegner debatten.

Det endte med, at Flemming Fuglede måtte afbryde sin advokat med hævet stemme:

”Vi konstaterer bare, at vi er uenige.”

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bæredygtigt Landbrug er blandt andet blevet kendt for at lave traktordemonstration på Rådhuspladsen i København. Traktorerne var også på plads foran Bygholm Landbrugsskole. (Foto: Kasper Kaasgaard/Altinget)

Økologi lagt for had
Flemming Fugledes formandsberetning indeholdt verbale øretæver til navngivne politikere (primært, men ikke udelukkende, fra venstrefløjen), til storebroderen Landbrug & Fødevarer og til de venstredrejede journalister, som han udtrykte det.

Talen var fyldt med specifikke eksempler på artikler, som han anså som ringe og nedværdigende. Et indlæg fra salen kaldte i samme stil den Cavling-pris, som Berlingske vandt for deres dækning af Landbrugspakken, for et angreb på ytringsfriheden og modtog begejstrede klapsalver.

Formanden selv rettede også skytset imod økologien:

”Det er slet ikke rimeligt, når man påstår at økologi er bedre miljømæssigt og sundhedsmæssigt end moderne, vidensbaseret produktion,” sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Noget tyder på, han har opbakning i salen. Ved et bord opstår et øjebliks frygt, da en af de fremmødte bliver i tvivl, om kaffen til hans fløde er økologisk.

”Så vil jeg have mine penge tilbage,” lyder det prompte, inden det stod klart, at fløden var kommet til verden ved konventionelle metoder. Det økologiske smør ved det indledende pølsebord fik ligeledes en bemærkning med på vejen under debatten.

”Nu er jeg i den alder og forfatning, at det efterhånden er mange år siden, jeg har kunne tillade mig det luksus at tage smør på brødet,” lød det afværgende svar fra formanden.

Udstrakt hånd fra Bruxelles
Blandt deltagerne i generalforsamlingen var Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann, der holdt oplæg om sit syn på landbrugets vilkår set fra Bruxelles. Han har på Bæredygtigt Landbrugs foranledning stillet spørgsmål til EU-Kommissionen om de føromtalte grundvandsprøver.

”Det skreg til himlen, da de kom til mig og forklarede, hvordan det ser ud. Jeg forstod ikke, hvorfor man ikke skulle have de samme tal, og derfor valgte jeg at spørge Kommissionen. Det har også givet mig stof til eftertanke,” sagde Dohrmann efterfølgende til Altinget.

Flemming Fuglede udtrykte glæde over DF’erens tilstedeværelse. Han er ikke vant til venligtsindede politikere.

”Efter den såkaldte gyllegate er min personlige oplevelse, at mange politikere er bange for at være sammen med os, fordi de frygter for deres politiske liv,” sagde Fuglede, ligeledes til Altinget.

Jørn Dohrmann kaldte dog Bæredygtigt Landbrug for en vigtig organisation, som han gerne lytter til.

”Som politikere er vi nødt til at høre, hvad der rører sig blandt landmændene, for der er udfordringer på mange fronter.”

Bæredygtigt Landbrug blev stiftet i 2010, og deres medlemstal ligger stabilt på omtrent 4000.

Artiklen fortsætter under billedet.

Af de omtrent 500 fremmødte til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling var 310 stemmeberettigede medlemmer. (Foto: Kasper Kaasgaard/Altinget)

Landmændene skal til tasterne
De af medlemmerne, der havde taget turen til Horsens på årets første forårsdag, var undervejs henlagt til et medrivende oplæg fra journalist Jeppe Søe. Han satte ord på landmændenes frustrationer over den måde, de bliver fremstillet i medierne og talt om blandt de ”ruccola-elskende byboere”.

”Det væsentligste for pressen er at fange byboernes opmærksomhed og give dem noget at være sure over,” sagde Jeppe Søe, inden han gik i rette med den dæmonisering, han oplever af landbrugsorganisationen og de politikere, der taler deres sag.

”Hvis man lytter til Naturfredningsforeningen, så samler man viden. Når man lytter til landbruget, så er man i lommen på nogen. Og der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det – sådan er det bare.”

Det næsten timelange oplæg fra journalisten blev modtaget med et langt, stående bifald. Begejstringen blev ikke mindre, da formanden oplyste, at Jeppe Søes vederlag var på beskedne 1000 kroner.

Søes afsluttende opfordring til medlemmerne var, at de selv må tage ansvar for at få sat deres historier på dagsordenen. Landmændene, mente Jeppe Søe, skal sætte sig til Facebook-tasterne og være aktive i samfundsdebatten. Om opfordringen bliver omsat til handling hos landmændene, der med formand Flemming Fugledes egne ord for de flestes vedkommende er skaldede eller grå i toppen, må tiden vise.

Paralleller til USA
Flemming Fuglede ser tydeligvis sig selv og sin sag fremlagt uretfærdigt af en presse, som han generelt ikke har meget agtelse for. Han nærer dog håb om, at den menige mand kan hævde sig.

”Folkets stemme har lydt stærkere end i mange år. Folket har modsat sig Kloge-Ågernes forudsigelser. Det er vigtigt at vide, at man kan komme igennem med anderledes synspunkter – på trods af medierne og på trods af det etablerede system,” sagde Flemming Fuglede, alt imens et billede af Donald Trump tonede frem på skærmen bag ham.

Netop den amerikanske præsident har været stærkt medvirkende til, at vi alle diskuterer, hvad der egentlig kan betegnes som sandheden. Det lå også bag Esben Lunde Larsens forsøg på at udrede trådene omkring grundvandsprøverne.

”Når jeg nævner det her og gør lidt ud af det, er det fordi, det er vigtigt, uanset om man er minister, landmand eller interesseorganisation, at man har fakta under det, man diskuterer,” sagde ministeren.

Så langt er han og Bæredygtigt Landbrug enige. Indtil videre stopper enigheden dog ved, hvad fakta så er.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Esben Lunde Larsen

Senior landbrugsspecialist, Verdensbanken, fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V)
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Flemming Fuglede Jørgensen

Fhv. formand, Bæredygtigt Landbrug
landmand

Jørn Dohrmann

Fhv. MF og MEP for DF, nu aktiv i Moderaterne
Automatikmekaniker (1988)

0:000:00