Bedre mulighed for udlejning: Se regeringens deleøkonomiske forslag

OVERBLIK: Regeringen er klar med en ny deleøkonomisk strategi, der indeholder 22 initiativer. Blandt andet skal Aarhus være deleøkonomisk forsøgsby.

Regeringen vil indføre et højere bundfradrag for korttidsudlejning af boliger via tjenester som Airbnb, der skal skal forpligtes til at indberette til Skat. 
Regeringen vil indføre et højere bundfradrag for korttidsudlejning af boliger via tjenester som Airbnb, der skal skal forpligtes til at indberette til Skat. Foto: /ritzau/AP/Ben Margot
Cecilie Gormsen

22 nye initiativer skal sikre vækst gennem deleøkonomi.

Sådan lyder ambitionen fra regeringen, der mandag har fremlagt en strategi for deleøkonomi.

Strategien skal både gøre det lettere og mere attraktivt at være virksomhed og forbruger i deleøkonomien, og samtidig skal skattebetalingen sikres, fortæller skatteminister Karsten Lauritzen (V):

”Deleøkonomien rummer et kæmpe potentiale for vækst og velstand i Danmark, og det skal vores skatteregler selvfølgelig understøtte. Løsningen er at gøre det både enkelt og økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske platforme, som samarbejder med skattevæsenet,” siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse og fortsætter:

”På den måde får danskerne mere gunstige skattevilkår – og skattemyndighederne har større sikkerhed for, at alle betaler den rette skat. Det tager vi et stort skridt i retning af i dag.”

Blandt andet foreslår regeringen, at folk, der lejer deres bolig ud i kortere perioder via tjenester som Airbnb, skal have et højere skattefradrag. I dag er fradraget på 24.000 kroner, men regeringen vil hæve det til 36.000 kroner.

Det højere bundfradrag bliver dog gjort betinget af, at skatteyderen bruger en tredjepart – for eksempel Airbnb – som indberetter brugernes fulde indtægter til Skat via en digital indberetningsløsning. Det skal gøre det attraktivt at bruge deleøkonomiske platforme og samtidig forhindre snyd og sikre korrekt beskatning.

Se regeringens 22 initiativer herunder.

Tiltag, der skal styrke tilliden til forretningsmodellerne
1. Der skal laves en servicefunktion, som giver virksomheder ét sted at henvende sig om deleøkonomiske spørgsmål til myndighederne og samler vejledninger om regler om deleøkonomi på en ny hjemmeside (deleøkonomien.dk).

2. Et deleøkonomisk panel skal informere erhvervsministeren om status på aktuelle udfordringer og muligheder.

3. Der skal gøres en indsats i EU for øget samarbejde om at afklare regler for deleøkonomiske virksomheder i andre EU-lande.

4. Der skal laves en vejledningsindsats over for borgere og virksomheder.

5. Der skal være en dialog med forsikringsbranchen og platforme om behov for regelafklaring og forsikringsforhold i deleøkonomien.

Tiltag, der skal sikre korrekt og nem skattebetaling
6. Regeringen vil udvikle en digital indberetningsløsning, som både digitale platforme og digitale betalingsløsninger kan anvende til at sende oplysninger om deres brugeres indtægter til skattevæsenet.

7. Regeringen vil forhøje og forenkle fradrag for udlejning af sommerhuse og helårsboliger, så alle danskere sikres et bundfradrag på 36.000 kroner. Det forhøjede bundfradrag er dog betinget af, at skatteyderen benytter en tredjepart (for eksempel en digital platform som Airbnb), der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.

8. Nyt bundfradrag for privat udlejning af henholdsvis bil og båd på 5.000 kroner. Ligesom med boligudlejning betinges det forhøjede bundfradrag af, at skatteyderen benytter en tredjepart, der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.

Tiltag, der skal gøre det nemmere for ledige at tage del i deleøkonomien
9. Disruptionrådet skal have en drøftelse af deleøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet.

10. Mulige harmoniseringer og forenklinger af begreber som erhvervsdrivende og forbruger skal undersøges på udvalgte områder.

11. Vejledning til a-kasser og jobcentre om deleøkonomi, ydelsesregler med videre.

Tiltag, der skal gøre Danmark klar til fremtidens deleøkonomi
12. Digitale løsninger, der samtænker det kollektive trafiktilbud med for eksempel taxi og delebiler, skal fremmes.

13. Der skal fastsættes en minimumsgrænse for privat korttidsudlejning på 90 dage, hvis der benyttes en digital platform, der indberetter. Hvis der benyttes en platform, der ikke indberetter skatteoplysninger automatisk, vil der kunne udlejes i 30 dage. I begge tilfælde kan kommunen forhøje grænsen.

14. Ændring af reglerne for udlejning af fritidsfartøjer.

15. Videreudvikling af platformen challenges.dk for at styrke det offentliges adgang til innovative løsninger.

16. Aarhus skal være deleøkonomisk forsøgsby.

17. Der skal gøres en indsats for digitaliseringsklar lovgivning i EU, som tager højde for deleøkonomiske forretningsmodeller.

18. Der skal gøres en indsats for gode europæiske rammevilkår for online platforme.

19. Indsats for harmoniseret dataindsamling i EU-regi, herunder fælles definition af deleøkonomien.

20. Dialog med platforme om deling af platformes data med det offentlige.

21. Bedre måling af deleøkonomiens udvikling og effekt.

22. Deleøkonomiens udvikling i Danmark skal følges løbende.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karsten Lauritzen

Direktør, DI Transport, fhv. skatteminister (V)
ba.scient.adm. (Aalborg Uni. 2014)

0:000:00