Debat

Biolog: Esben Lunde vil fælde landets ældste træer

DEBAT: Miljø- og fødevareministeren giver nu mulighed for at fælde landets ældste træer. Det er skammeligt, for vi bør bevare vores naturarv, skriver Søren Wium-Andersen, biolog.

Kirsten Ida Enemark
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Wium-Andersen
Biolog

Kamufleret som et folkeprojekt, der skal udpege ½ million livstræer i statens skove, agter ministeren nu at fælde landets ældste plantede træer. For det bliver resultatet af det ”livstræsprojekt”, som Naturstyrelsen netop har lanceret.

Naturstyrelsens hidtidige regler for naturnær skovdrift sikrede, at de fem ældste træer i en afdeling i skoven skulle bevares til henfald. Denne regel er med Naturstyrelsens ”livstræsprojekt” nu ændret administrativt, da det af reglerne for ”livstræer” fremgår, at ”Økonomisk værdifulde træer med rette og knastfri stammer” ikke må udnævnes til livstræer. Har det praktiske konsekvenser?

Nordsjællands flådege kan nu fældes
I Nordsjælland findes der 123 hektar med gamle ege plantet efter, at englænder snuppede den danske flåde. Disse ege er nu hugstmodne, da de har været passet og plejet i knap 200 år. Det betyder, at de egetræer, der nu står tilbage i statens skove i Nordsjælland og i Sønderjylland, har rette og knastfrie stammer, da alle egetræer med fejl - de såkaldte tabertræer - systematisk er blevet fjernet gennem årtier.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Efter de tidligere regler ville fem gamle egetræer per hektar blive bevaret, men de gamle træer er nu ikke længere beskyttede.

Egene vil nu blive fældet efter, at ministeren har ændret sin skovpolitik. Det finder jeg skammeligt. For har dette land ikke råd til at bevare disse smuler af vores naturarv? Hvorfor skal disse træer ende som egefiner til køkkenlåger?

Ministeren bør udlægge urørte skove og ikke skabe et belastende uadministrerbart system uden reel værdi for naturen.

Søren Wium-Andersen
Biolog

Egene ville gøre mere gavn for skovenes ringe biodiversitet ved at blive bevaret. Men ministeren og Naturstyrelsen tænker udelukkende på økonomien.

Der opbygges en ny tomgangsadministration
Det er samtidigt ikke klart, hvorledes beskyttelsen vil ske rent praktisk. Kan fredlysningen af livstræerne igen ændres eller ophæves administrativt? Det fortaber sig i tågerne.

Allerede i dag mangler Naturstyrelsen ifølge Dansk Skovforening kræfterne til at rådgive de private skovejere vedrørende de fortidsminder, de har liggende i deres skove. Når det er tilfældet, hvorledes vil styrelsen så kontrollere og tage stilling til måske mange millioner af indmeldte potentielle livstræer, og siden hen kontrollere, at den ½ million træer, der udpeges i statens skove, reelt er beskyttede?

Det fortaber sig også i det uvisse i et ministerium, der officielt går ind for regelforenkling, samtidigt med at Naturstyrelsen her er ved at skabe et bureaukratisk monster, som alle på forhånd kan se er tåbeligt.

Ministeren bør udlægge urørte skove og ikke skabe et belastende uadministrerbart system uden reel værdi for naturen.

Naturstyrelsen har afvist kritikken. Læs indlægget her.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00