Naser Khader i ny bog: Jeg frygter, vores ghettoer er ved at udvikle sig til mini-Gaza’er

Vejen ud af de store integrationsproblemer i Vesten kan kun være, at muslimerne omfavner kristendommen og som minimum bliver kulturkristne. Ellers er der en risiko for, at islam erobrer Europa, skriver Naser Khader i debatbogen 'Vejen – Fra koranskole til folkekirke'. Læs et uddrag her.

Gaza-krisen har vist, at vi har en stor gruppe medborgere, som har nogle helt andre værdier end flertallet.
De bor her fysisk, men mentaliteten og loyaliteten er rodfæstet i de oprindelige hjemlande, skriver Naser Khader.
Gaza-krisen har vist, at vi har en stor gruppe medborgere, som har nogle helt andre værdier end flertallet. De bor her fysisk, men mentaliteten og loyaliteten er rodfæstet i de oprindelige hjemlande, skriver Naser Khader.Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix
Naser Khader

Efter aftale med forlaget People's bringer Altinget Kapitel 37 i Naser Khaders kommende debatbog 'Vejen – Fra koranskole til folkekirke'. 

I dag er jeg virkelig glad for, at jeg beholdt korset på min studenterhue.

Vi skal værne om vores traditioner og kristne værdigrundlag. Jo mere det fylder, des bedre modstandskraft har vi over for de menneskefjendske religioner og pseudoreligioner, som vi bliver konfronteret med.

I Danmark er det som udgangspunkt kirkekontoret, der udsteder fødselsattester. Og da kirkens symbol er korset, bliver attesten naturligvis udstyret med et lille kors ligesom min studenterhue.

Nu har Kirkeministeriet ifølge Kristeligt Dagblad imidlertid bedt landets præster om at indføre et ’religionsneutralt stempel’ til borgere, der ikke er medlem af folkekirken. Det er efter min mening meget forkert. Der må være grænser for, hvor neutralt det hele skal være. Danmark er et kristent land, jævnfør grundlovens paragraf 4. Og vi har godt nok religionsfrihed, men ikke religionslighed, jævnfør grundlovens paragraf 67.

Boguddrag

Efter aftale med People's Forlag bringer Altinget et uddrag fra bogen 'Vejen – Fra koranskole til folkekirken' af Naser Khader.

Kapitel 37: Hjemme i Guds hus.

'Vejen – Fra koranskole til folkekirken' (373 sider). People's Forlag

Bogen udkommer 21. maj 2024.

Er man født i Saudi-Arabien, får man en fødselsattest med to sværd. Og den muslimske trosbekendelse: Der er kun én Gud, og Muhammed er hans profet. Sådan er det. I Saudi Arabien, vel at mærke.

Det var en stor fejl at fjerne store bededag med et pennestrøg. Og det er mindst lige så dumt og skadeligt, at nogle nu vil fjerne kirkens symbol, korset, fra fødselsattesten. Skal vi så også til at fjerne korset i Dannebrog? Skal alt være neutralt? Og dermed ligegyldigt og udvisket? Religionsneutrale, trosneutrale, kønsneutrale, kunstneutrale, historieneutrale? Listen synes uendelig. Men her må man sige med Berlingske Medias udgiver og koncerndirektør: Fri os fra den værdiløse borgerlighed!

Som koncerndirektøren for Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, bryder jeg mig ikke om den principløshed og eftergivenheden, der hersker. En kirke skal ikke være trosneutral. Den skal forkynde det kristne budskab. Og det store flertal af danskere er nu engang medlem af folkekirken, lige meget hvor sjældent eller ofte man besøger den.

Det er mindst lige så dumt og skadeligt, at nogle nu vil fjerne kirkens symbol, korset, fra fødselsattesten.

Naser Khader
Det tragikomiske er jo, at de, der føler sig stødt, ikke kunne drømme om selv at gå på kompromis. Det er altid danskerne, der skal give sig og gå på kompromis. Fordi danskerne er gode og venlige. Men man skal ikke være tossegod.

Fanatiske muslimer har det med ’mere vil have mere’. Hvis du rækker dem en lillefinger, tager de hele armen.

Sælger vi ud af det hele, står vi tilbage uden værdier eller principper. Og hvem er vi så?

Kirken får i dag ikke den anerkendelse, den fortjener i forhold til denne positive samfundsudvikling i Danmark. Det er et problem. Fordi – som sagt – hvis vi ikke kan forklare det, vi kommer fra, er vi heller ikke i stand til at forsvare det velfærds-, velstands- og frihedssamfund, som er bygget op over så mange generationer.

Det er en af grundene til, at demokratiet og den liberale humanistiske livsform, som vi har brystet os af i Vesten i flere hundrede år, vakler sådan i dag. Både indefra og udefra trues den. Og vi er alt, alt for dårlige til at imødegå truslerne. Fordi vi ikke er grundigt nok funderet. Så bliver man for let offer for opportunismen og den til enhver tid herskende kulturstrømnings modediktat. Det har i min optik ikke mindst ramt den borgerlige lejr, som jeg selv tilhører.

Denne bog har været et forsøg på at give ikke bare indvandrere som mig selv, men også den almindelige dansker et dybere kendskab til kristendom, til religion, og til tro, som kan bidrage til, at denne positive, konstruktive og demokrativenlige religion kommer til at fylde noget mere i landskabet. Simpelthen ved at fortælle om min egen religiøse dannelsesrejse.

Islam kan ikke integreres i Vesten.

Naser Khader

Vi bør alle lære noget om den religion, der har sat sig dybest spor i den danske kultur og identitet. Fordi det nu engang er det, vi er rundet af. Formålet er derfor at formidle kristendommen til folk, der ikke nødvendigvis er akademikere eller forskere, men blot nysgerrige på religionen.

Af samme grund er det ikke en bog med fodnoter, men en bog, der er tilgængelig for alle, som ønsker at vide mere. I det omfang, jeg har trukket på andres arbejde, har der selvfølgelig været henvisninger til det. Ligesom der også har været henvisninger, når jeg har trukket på mine egne tidligere udgivne tekster om emnet.

Læs også
Hvad det bibelske tekstgrundlag angår, skal det noteres, at jeg har benyttet mig af den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Jeg har brugt Ellen Wulfs koranoversættelse fra 2006.

De seneste år har jeg oplevet en stigende interesse blandt ikke mindst etniske danskere – men ikke kun dem – for at forstå og forholde sig til den religiøse side af deres identitet. Vi bliver dagligt konfronteret med andre religioner og kulturer – ligesom vi bliver konfronteret med ideer og holdninger fra den flygtige tidsåndsbasar – og det giver et endnu større ønske om og behov for at forstå sin egen religion. Trænge ordentligt ned i den.

Der er mange nysgerrige tilhørere til mine foredrag, og jeg oplever ikke længere den samme blufærdighed ved spørgsmålet om folks egen tro, som jeg gjorde for 10-15 år siden.

Tidligere oplevede jeg, at folk rødmede, hvis man spurgte ind til deres tro, og et typisk standardsvar lød, ”at alle religioner har noget godt”, og ”jeg plukker lidt fra forskellige trosretninger”.

Nogle kalder fænomenet gentoftebuddhisme. Men i de senere år er Gud kommet tilbage fra kulden, som Nils Gunder Hansen har formuleret det i sin bog. Flere og flere danskere fortæller åbent om den kristne tro – for eksempel Anette Heick og Casper Christensen – uden at rødme, som man gjorde før i tiden. Det finder jeg aldeles fremragende.

Vestens godtroende væremåde og naive tiltro til andre mennesker, der ikke har de samme intentioner, bliver Vestens undergang.

Naser Khader
Kirken bør være mere aktivt missionerende blandt muslimer. Det bliver også min mission. Som tidligere omtalt forlader mange muslimer i disse år islam. De kalder sig – indimellem lidt demonstrativt – for eksmuslimer. Men mennesket har brug for noget at tro på. De bør introduceres til kristendommen og det kristne budskab.

Mange muslimer kender ikke det kristne budskab. Præster skal også begynde at prædike blandt muslimer. De er blevet opdraget med, at kristendommen og jødedommen er falske religioner. En forfalskning af islam. 99,9 procent af muslimerne ved ikke, hvad treenigheden går ud på.

Jesus er ikke Guds søn, og han blev ikke korsfæstet. Han var ’bare’ en profet, der kom med det muslimske budskab.

De kender ikke kærligheds- og frihedsbudskabet. Tilgivelse og forsoning fylder ikke meget i islam. Paulus opfattes som en skurk. Han forfalskede Jesu muslimske budskab.

Jeg mener, at vejen ud af de store integrationsproblemer i Vesten kun kan være, at muslimerne omfavner kristendommen og som minimum bliver kulturkristne.

Jeg tror ikke på det multikulturelle eller multireligiøse samfund. Vi har en dansk-demokratisk-kristen kultur i Danmark. De, der kommer og bosætter sig her, skal tilpasse sig den danske kultur. Ikke omvendt. Islam kan ikke integreres i Vesten. Muslimerne er ikke vant til at være i mindretal. Gaza-krisen har vist, at vi har en stor gruppe medborgere, som har nogle helt andre værdier end flertallet.

De bor her fysisk, men mentaliteten og loyaliteten er rodfæstet i de oprindelige hjemlande. Hvis ikke muslimerne i Vesten og Danmark begynder at omfavne kristendommen og bliver kulturelt lutheranere, så er vi virkelig på den. Jeg frygter, at ghettoerne i Vesten kan udvikle sig til mini-Gaza’er.

Læs også

I et tv-interview i december 2023 sagde Hans-Georg Maassen, tidligere chef for Tyskland PET, at den muslimske befolkning i Europa bliver tredoblet til 80 millioner i 2050. Ifølge Maassen, er der en risiko for, at islam erobrer Europa, hvis de europæiske lande ikke gør noget nu. De europæiske lande kan stadig nå at forhindre det, men de lader stå til. Man risikerer at ødelægge de europæiske kulturer og samfund. Den muslimske kultur, siger han, er helt anderledes end den europæiske. Han vil have indvandringen fra muslimske lande standset.

Jeg er enig. Vestens godtroende væremåde og naive tiltro til andre mennesker, der ikke har de samme intentioner, bliver Vestens undergang. Det her handler altså om ikke bare at kaste alt væk, at nulstille sig uden at have noget andet at sætte i stedet. Så bliver man nemlig bare rodløs.

Derfor har jeg set det som min opgave at gribe ud efter den allerede eksisterende platform, der fandtes i mit nye kulturmiljø, da jeg sagde endegyldigt farvel til islam, nemlig kristendommen. Og den befinder jeg mig godt i. Forbløffende godt faktisk. Jeg føler mig ikke alene hjemme i Danmark og det danske samfund. Jeg føler mig også hjemme i kirken, i Guds hus. Ligesom jeg kan synge med på alle salmerne. Det er en fornøjelse at komme reflekterende ud af kirken.

For nylig tilmeldte jeg mig så præsteuddannelsen under den såkaldte paragraf 1a. Det tager cirka to år, inklusive præsteseminaret. Får jeg den gennemført, bliver det i så fald foreløbig sidste station i min assimilation (den næstsidste station var, da man gjorde grin med mig i Cirkusrevyen). Hvor jeg forhåbentlig vil kunne komme til at bruge min lange erfaring med at skulle gennemgå en religiøs transformation – uden at miste mig selv og den, jeg er. Hvorved jeg selv vil kunne være med til at udføre det vigtige missionerende arbejde, som de kristne præster har udført igennem snart mange hundrede år.

Selvfølgelig på min egen måde og med mit eget touch. For det handler jo først og fremmest om inderlighed. Det skal betyde noget for mig. Ellers er der nul chance for, at det kan komme til at betyde noget for andre. For at missionere har jeg en sidste akt. En dør, jeg må åbne. En ting, jeg må gøre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Naser Khader

Ejerleder, rejseselskabet Palmyra Rejser, senioranalytiker ved Middle East Forum
cand.polit. (Københavns Uni. 1993), master i teologi (Københavns Uni. 2015)

0:000:00