Borgerlige splittet om konfliktretten

DEN DANSKE MODEL: Både Konservative og Liberal Alliance er imod forslaget fra V og DF om at begrænse fagforeningernes konfliktret. K er helt imod, mens LA vil komme med sit eget mindre vidtgående forslag.
Lars Løkke Rasmussen (V) får svært ved at samle flertal for Venstres forslag om at begrænse fagforeningernes konfliktret. Også selv om han skulle blive statsminister efter næste valg.
Lars Løkke Rasmussen (V) får svært ved at samle flertal for Venstres forslag om at begrænse fagforeningernes konfliktret. Også selv om han skulle blive statsminister efter næste valg.Foto: Casper Andersen/Altinget.dk
Jørgen Skadhede
De borgerlige partier i Folketinget er splittet i den omstridte sag om fagforeningernes ret til at føre konflikt mod virksomheder, der har tegnet overenskomst med en anden fagforening.

Venstre og Dansk Folkeparti stillede på baggrund af konflikten om restaurant Vejlegården et beslutningsforslag før sommerferien, der vil forbyde konflikter mod virksomheder, der har overenskomst med en landsdækkende fagforening.

Men hverken Konservative eller Liberal Alliance vil stemme for forslaget, som det ser ud nu.

"Vi synes, at det skal være op til parterne at løse de konflikter, som måtte opstå. Det har vi en 100 år lang tradition for i Danmark, og så skal vi ikke i en eller anden panik-overvejelse gå ind og smide den tradition væk, fordi der er opstået en folkestemning. Det vil have store konsekvenser for Danmark, hvis man gennemfører sådan et forslag. Ifølge eksperterne vil det betyde, at vi kan ende med polske overenskomster," siger arbejdsmarkedsordfører Mai Henriksen (K).

LA kommer med eget udspil
Heller ikke Liberal Alliance er med på forslaget fra V og DF.

Vi synes, at det skal være op til parterne at løse de konflikter, som måtte opstå. Det har vi en 100 år lang tradition for i Danmark, og så skal vi ikke i en eller anden panik-overvejelse gå ind og smide den tradition væk, fordi der er opstået en folkestemning.

Mai Henriksen (K)
Arbejdsmarkedsordfører

"Vi vil ikke stemme for det forslag. Vi vil komme med vores eget forslag, som er mindre vidtgående. Problemet med deres forslag er, at det også blokerer for, at man kan konflikte, hvis man har medlemmer ansat på en virksomhed, der har en anden overenskomst. Det mener vi, man skal have mulighed for. Men vi er enige i, at der er behov for et forbud mod sympatikonflikterne, hvor eksempelvis 3F konflikter mod virksomheder, hvor de ikke har nogen medlemmer ansat," siger arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen (LA).

De seneste dage har Socialdemokraterne i store avisannoncer beskyldt Venstre og Dansk Folkeparti for, at deres forslag kan føre til polske lønninger i Danmark, fordi fagforeningerne mister muligheden for at konflikte mod andres overenskomster.

Det vil ifølge flere eksperter betyde, at danske virksomheder kan tegne overenskomst med fagforeninger fra andre EU-lande, uden at danske fagforeninger kan konflikte mod virksomheden.

V: Usande påstande
Hvis forslaget skal til afstemning i Folketinget, så skal V og DF genfremsætte forslaget i det nye folketingsår. Men ifølge Altinget.dk's oplysninger, så overvejer Venstre at droppe at sætte forslaget til afstemning.

Det afviser gruppeformand Kristian Jensen (V) dog.

"Vi har ikke ændret holdning, og vi føler os ikke presset af den diskussion, der kører. Alle ved, at vi i Venstre ikke ønsker polske lønninger i Danmark," siger Kristian Jensen.

"Vi overvejer, om forslaget skal genfremsættes præcist, som det ligger nu, eller om det skal ændres. Vi er i dialog med en række organisationer, og måske kan vi finde nogle formuleringer, der bedre kan beskytte os mod de usande påstande. Men vi mener stadig, at der skal være plads til andre overenskomster, og at danskerne frit skal kunne vælge, hvilken fagforening de vil være medlem af," siger Kristian Jensen.

Trods uenigheden mellem de borgerlige partier, så tror han på, at de vil kunne nå til enighed, hvis der bliver borgerligt flertal efter et valg.

"Jeg noterede mig, at Brian Mikkelsen på Konservatives sommergruppemøde kaldte Vejlegården for en frihedskamp. Og jeg går ud fra, at han gerne vil kæmpe for frihed og ikke imod frihed. Derfor føler jeg mig ret sikker på, at vi vil kunne finde en model sammen. Vi lytter gerne, hvis Konservative har nogle forslag, de endnu ikke har præsenteret os for," siger Kristian Jensen.

Eksperter uenige om konsekvenserne
Han understeger, at eventuel lovgivning på området skal formuleres, så det ikke åbner en ladeport for løndumping fra andre EU-lande. Hvorvidt det kan lade sig gøre, er eksperterne ikke enige om.

"Hvis der vedtages en lov svarende til beslutningsforslaget, så vil det skabe kaos. Man vil få underbetaling, og overenskomstsystemet vil bryde sammen. Men lovteknisk tror jeg godt, det kan lade sig gøre at lave sådan en lov, uden at det får de konsekvenser," siger Ole Hasselbalch, der er professor i arbejdsret ved Aarhus Universitet.

"Man kan stille krav om, at det skal være en effektiv fagforening, uden at det kommer i konflikt med EU-retten. Og en effektiv fagforening må på en eller anden måde skulle indrette sig efter danske regler. Hvis man tænker det ordentligt igennem, kan det sagtens laves," siger Ole Hasselbalch.

Det er Flemming Ibsen, professor i arbejdsmarkedsforhold ved Aalborg Universitet dog lodret uenig i.

"Jeg kan ikke se, at man kan lave nogen krummelurer i lovgivningen, der kan dæmme op for det. Vi har et fælles arbejdsmarked i EU, og han må da vide, at vi i forvejen har polske arbejdere i Danmark inden for en række brancher, som bliver underbetalt. Her kan fagforeningerne rykke ud og konflikte, men det er jo den mulighed, som forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti vil fratage dem," siger Flemming Ibsen.

"Det vil være meget attraktivt for udenlandske organisationer at komme til Danmark med deres egen arbejdskraft og udkonkurrere danske overenskomster, uden at fagforeningerne kan slå tilbage. Der vil være arbejdsgivere i den pressede restaurationsbranche eller inden for rengøring, byggeri, landbrug og gartnerier, der vil være fristet til at gøre brug af det," siger Flemming Ibsen.

Dansk Arbejdsgiverforening ønsker ikke at udtale sig om forslaget fra V og DF, men organisationen har tidligere på sommeren givet udtryk for, at den helst ser, at politikerne holder fingrene fra konfliktretten.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Joachim B. Olsen

Politisk kommentator, B.T.
studier i historie (Uni. of Idaho 2002)

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

0:000:00