Opbakning til at fonde bidrager til velfærd

Seks ud af ti danskere er positivt stemte for regeringens ide om at byde fondene indenfor i velfærdsmaskinerinet, viser ny Epinion-måling. Men der skal være mening med samarbejdet, påpeger KL-chef.

Fortællingen om Danmark som et velfærdssamfund, der primært er finansieret af skat og ens for alle, har længe været på vej ind i et nyt kapitel. Antallet af private børnehaver, plejehjem og skoler er steget eksplosivt siden 00'erne. Lokale kultur og fritidstilbud afhænger i vid udstrækning af frivillige, og nu inviteres også de private fonde med ind i velfærdssamfundets maskinrum.<br>Billedet er fra&nbsp;Realdanias indsats "Housing first", som er rettet mod de 6000 unge hjemløse i Danmark, og&nbsp;bygger på et princip om at tilbyde en fast bolig i et almindeligt byggeri i kombination med målrettet social bostøtte.&nbsp;<br>Modelfoto: Steffen Stamp
Fortællingen om Danmark som et velfærdssamfund, der primært er finansieret af skat og ens for alle, har længe været på vej ind i et nyt kapitel. Antallet af private børnehaver, plejehjem og skoler er steget eksplosivt siden 00'erne. Lokale kultur og fritidstilbud afhænger i vid udstrækning af frivillige, og nu inviteres også de private fonde med ind i velfærdssamfundets maskinrum.
Billedet er fra Realdanias indsats "Housing first", som er rettet mod de 6000 unge hjemløse i Danmark, og bygger på et princip om at tilbyde en fast bolig i et almindeligt byggeri i kombination med målrettet social bostøtte. 
Modelfoto: Steffen Stamp
Mikala Satiya Rørbech

Da regeringen fremlagde sit regeringsgrundlag i december 2022, var det med intentionen om at gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Formuleringen om ”en grundlæggende frisættelse af velfærdssamfundet” står centralt, og fonde nævnes flere gange som mulige samarbejdspartnere.

”Regeringen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for og søge et tæt samarbejde med de mange fonde, der ønsker at engagere sig i udviklingen af velfærdssamfundet,” står der blandt andet.

Men hvad synes befolkningen om idéen om et tættere samarbejde mellem stat og fonde, når det gælder velfærdssamfundet?

Det har Altinget fået analyseinstituttet Epinion til at spørge et repræsentativt udsnit af danskerne om.

60 procent af respondenterne svarer, at de er ”helt enige” eller ”overvejende enige” i, at det er en god ide, mens 12 procent svarer, at de er "overvejende uenige" eller ”helt uenige”.

Sådan har vi spurgt

Spørgsmålet lød:

"Private danske fonde uddeler årligt mere end 25 milliarder kroner til især forskning og kultur. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er en god idé, hvis staten i højere grad samarbejder med private fonde om at forbedre velfærdssamfundet?"

Sådan fordelte svarene sig:

  • Helt enig 23 procent
  • Overvejende enig 37 procent
  • Hverken enig eller uenig 18 procent
  • Overvejende uenig 8 procent
  • Helt uenig 4 procent
  • Ved ikke 11 procent

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.103 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover.

Interviewene er indsamlet online som webinterviews i perioden 14. februar til 20. februar 2023.

Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,0 procentpoint.

Opbakningen til, at fondene kan spille en mere aktiv rolle i velfærdssamfundet, er da også helt i tråd med den diskurs, som længe har hersket længe, siger Morten Frederiksen. Han er professor ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet og redaktør af værket ”Danskernes værdier” om befolkningens holdning til aktører i velfærdssamfundet.

”I det store og hele er der sket en glidende forandring fra meget statscentreret velfærdssamfund til mindre statscentreret. Vi taler meget om at involvere civilsamfundet, frivillige og fondene, og siden 1990erne er det blevet mere og mere tydeligt, at politikerne interesserer sig for det,” siger Morten Frederiksen.

Den store samtale om, hvad fondenes rolle skal være, er imidlertid ikke taget endnu, påpeger han:   

Altinget logoFonde
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fonde kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00