Før finanslovsudspillet: Opbakning til at fonde bidrager til velfærd

Seks ud af ti danskere er positivt stemte for regeringens ide om at byde fondene indenfor i velfærdsmaskinerinet, viser ny Epinion-måling. Men der skal være mening med samarbejdet, påpeger KL-chef.

Fortællingen om Danmark som et velfærdssamfund, der primært er finansieret af skat og ens for alle, har længe været på vej ind i et nyt kapitel. Antallet af private børnehaver, plejehjem og skoler er steget eksplosivt siden 00'erne. Lokale kultur og fritidstilbud afhænger i vid udstrækning af frivillige, og nu inviteres også de private fonde med ind i velfærdssamfundets maskinrum.<br>Billedet er fra&nbsp;Realdanias indsats "Housing first", som er rettet mod de 6000 unge hjemløse i Danmark, og&nbsp;bygger på et princip om at tilbyde en fast bolig i et almindeligt byggeri i kombination med målrettet social bostøtte.&nbsp;<br>Modelfoto: Steffen Stamp
Fortællingen om Danmark som et velfærdssamfund, der primært er finansieret af skat og ens for alle, har længe været på vej ind i et nyt kapitel. Antallet af private børnehaver, plejehjem og skoler er steget eksplosivt siden 00'erne. Lokale kultur og fritidstilbud afhænger i vid udstrækning af frivillige, og nu inviteres også de private fonde med ind i velfærdssamfundets maskinrum.
Billedet er fra Realdanias indsats "Housing first", som er rettet mod de 6000 unge hjemløse i Danmark, og bygger på et princip om at tilbyde en fast bolig i et almindeligt byggeri i kombination med målrettet social bostøtte. 
Modelfoto: Steffen Stamp
Mikala Satiya Rørbech

Da regeringen fremlagde sit regeringsgrundlag i december 2022, var det med intentionen om at gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Formuleringen om ”en grundlæggende frisættelse af velfærdssamfundet” står centralt, og fonde nævnes flere gange som mulige samarbejdspartnere.

”Regeringen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for og søge et tæt samarbejde med de mange fonde, der ønsker at engagere sig i udviklingen af velfærdssamfundet,” står der blandt andet.

Men hvad synes befolkningen om idéen om et tættere samarbejde mellem stat og fonde, når det gælder velfærdssamfundet?

Det har Altinget fået analyseinstituttet Epinion til at spørge et repræsentativt udsnit af danskerne om.

60 procent af respondenterne svarer, at de er ”helt enige” eller ”overvejende enige” i, at det er en god ide, mens 12 procent svarer, at de er "overvejende uenige" eller ”helt uenige”.

Spørgsmålet lød:

"Private danske fonde uddeler årligt mere end 25 milliarder kroner til især forskning og kultur. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er en god idé, hvis staten i højere grad samarbejder med private fonde om at forbedre velfærdssamfundet?"

Sådan fordelte svarene sig: