Bye Bye Roundup: Hver anden dansker vil forbyde glyphosat

MÅLING: Over halvdelen af danskerne vil have forbudt ukrudtsdræberen glyphosat, der er aktivstoffet i blandt andet Roundup, viser en ny måling. EU skal afgøre stoffets skæbne inden nytår.

Foto: Colourbox
Rikke Albrechtsen

BRUXELLES: Det er det mest udbredte ukrudtsmiddel i verden. Men ifølge et flertal af danskerne skal det ikke længere kunne bruges i landbrug og haver i Europa.

I en måling foretaget af Norstat for Altinget siger 51 procent af danskerne nej tak til, at EU skal forlænge godkendelsen af glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup og et væld af andre ukrudtsdræbere.

Kun 19 procent støtter en forlængelse, når den nuværende EU-tilladelse udløber ved årets udgang. 30 procent er i tvivl om stoffet, der spiller en stor rolle i det europæiske landbrug, men som i de seneste år er kommet under mistanke for at være sundhedsskadeligt.

Hos Venstre finder miljøordfører Erling Bonnesen det forståeligt, at danskerne er skeptiske, fordi der i hans øjne har været en ”forvirret debat” om glyphosats egenskaber. Han mener dog ikke, den har været fagligt begrundet, og støtter derfor sin regering i, at det fortsat skal være på markedet.

”Vi mener, at der er fuldt belæg for at støtte en forlængelse. Det ser vi ikke nogle problemer i,” siger han.

Alternativets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist, er dog lodret uenig og glæder sig over, at danskerne giver ham ret.

”Vi skal sige stop for det her nu,” siger han

”Vi har jo et forsigtighedsprincip i Danmark. Det gælder også her,” siger han.

WHO mod EFSA og ECHA
Kampen om glyphosat har bølget på EU-plan, siden Verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningsenhed, IARC, i 2015 klassificerede stoffet som ”formodentligt kræftfremkaldende”. Siden har både EU’s fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, og EU’s kemikalieagentur, ECHA, frikendt stoffet.

EU’s medlemsstater er dybt splittede i spørgsmålet. Sidste år måtte EU-Kommissionen opgive at få dem til at blive enige om, hvorvidt de ville forbyde stoffet eller forny godkendelsen, blandt andet fordi flere lande stemte blankt, så der hverken kunne opnås et kvalificeret flertal for eller imod. Det ledte til, at Kommissionen måtte tage sagen i egen hånd, og den forlængede tilladelsen i halvandet år. Den tid er nu ved at være gået.

EU’s sundhedskommissær, Vytenis Andriukaitis, foreslog i juli en ti års forlængelse af tilladelsen. Han gjorde dog samtidig meget klart, at han denne gang forventede, at EU-landene selv træffer beslutningen.

Det skyldes også, at EU-Kommissionen har modtaget 1,3 millioner underskrifter fra EU-borgere, der ønsker stoffet forbudt. Det såkaldte borgerinitiativ forpligter EU-Kommissionen til at tage et forbud op til overvejelse, men ikke til at rette sig efter det.

Afventer tyskerne
Torsdag og fredag mødes eksperter fra de 28 EU-lande for at diskutere forslaget. Det forventes dog ikke, at de vil stemme om forslaget endnu. Blandt andet fordi der ikke kan forventes nogen håndfast holdning fra Berlin, hvor man afventer dannelsen af en ny tysk regering. Den franske premierminister, Édouard Philippe, har allerede slået fast, at Frankrig vil have stoffet forbudt, mens flere andre lande er splittede.

I Danmark støtter regeringen Kommissionens udspil om ti års forlængelse og peger på, at de mener, at der er ”vist sikker anvendelse for så vidt angår human sundhed og miljø”.

Ifølge en række høringssvar til Folketinget beklager Landbrug & Fødevarer, at der ikke er blevet bedt om 15 års forlængelse, sådan som det er kutyme i EU-regi, mens både Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace og Det Økologiske Råd ønsker, at Danmark skal stemme mod forlængelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Rasmus Nordqvist

Bestyrelsesmedlem, Det Europæiske Grønne Parti (EGP), kandidat (SF), europaparlamentsvalget
designer (Danmarks Designskole 1999)

Vytenis Andriukaitis

Fhv. EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed (Socialdemokratiet, Litauen)
cand.med. (Kaunas Uni. 1973), speicallæge i karkirurgi (Vilnius Uni. 1983)

0:000:00