Debat

Cepos: Helveg benægter fakta om energi

KLUMME: Klima- og energiministeren benægter nogle af de mest grundlæggende mekanismer i økonomien og energisystemet, når han kraftigt antyder, at fossilfri energi vil blive en overskudsforretning, skriver analysechef i Cepos Otto Brøns-Petersen.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) postulerer at vide, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at forløbe. Og bemærk, at spørgsmålet ikke er, om grøn teknologi vil udvikle sig, men om den vil løbe stærkere end den fossile, skriver analysechef i Cepos, Otto Brøns-Petersen. 
Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) postulerer at vide, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at forløbe. Og bemærk, at spørgsmålet ikke er, om grøn teknologi vil udvikle sig, men om den vil løbe stærkere end den fossile, skriver analysechef i Cepos, Otto Brøns-Petersen. Foto: Ulrik Jantzen
Otto Brøns-Petersen

Otto Brøns-Petersen er analysechef i CEPOS og har været ansat siden 2013. Han beskæftiger sig primært med den finansielle sektor, skatte- og afgiftspolitik, produktivitet og reformer samt energipolitik bl.a. i relation til klimaspørgsmål.

Otto har tidligere været direktør i Skatteministeriet, kontorchef i Økonomiministeriet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Han er uddannet cand.polit. fra KU.

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er en politisk målsætning, at Danmark skal være fri for fossil energi i 2050. Det vil sandsynligvis blive meget dyrt. Cepos har i en analyse beregnet den samfundsøkonomiske omkostning til i hvert fald 100 milliarder kroner. Det er ikke i modstrid med, hvad man finder i tilsvarende internationale analyser.

Danmark har en klima- og energiminister, som uden tvivl er dybt optaget af risikoen for global opvarmning. Det ville være en ærlig sag for ham at sige: ”Det kan være, at omstillingen bliver dyr, men jeg frygter så meget for de negative konsekvenser af klimaforandringer, at det er pengene værd.”

Anerkender ikke økonomiske mekanismer
Men i stedet hævder Rasmus Helveg Petersen (R), at prisen er meget lille – ja, det antydes endda meget kraftigt, at fossilfri energi vil blive en overskudsforretning. Samtidig benægter han nogle af de mest grundlæggende mekanismer i økonomien og energisystemet.

Det finder jeg ærlig talt besynderligt. Det rejser spørgsmålet: Hvis der nu er en betydelig samfundsøkonomisk omkostning, vil han så ikke stå ved sine klimapolitiske ambitioner? Hvis Danmark ikke kan være så meget forbillede for omverdenen, at vi kan tjene på at omstille, er det så i orden, at Kina, Australien og resten af omverdenen ikke sænker deres udledning af drivhusgasser?

I et interview (Søndagsavisen 7. marts) anfører Rasmus Helveg Petersen, at omkostningerne på formentlig mindst 100 milliarder kroner ”bygger på den fejlagtige antagelse, at teknologien inden for udviklingen af vedvarende energiformer i forhold til de fossile ikke udvikler sig de kommende 35 år”.

Hvilken baggrund har han for at kalde en forudsætning om fremtiden for ”fejlagtig”? Den kan være usikker, men fejlagtig?

Han postulerer altså at vide, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at forløbe. Og bemærk, at spørgsmålet ikke er, om grøn teknologi vil udvikle sig, men om den vil løbe stærkere end den fossile.

Foreløbig er fossil energi faktisk blevet markant billigere end grøn energi i forhold til de meget høje oliepriser, som ligger til grund for min analyse.

Sagen er, at ingen kan vide, hvilken teknologi der vil udvikle sig hurtigst. Derfor er den middelrette antagelse, at de udvikler sig i samme takt.

Grønne teknologispring?
Helveg henviser videre til ”Energistyrelsens scenarier viser, at meromkostningerne for et grønt energisystem i 2050 ... snarere er ... 10 milliarder kroner årligt – og det er efter min opfattelse endda højt sat”. Men energi-scenarierne baserer sig på en forudsætning om voldsomme grønne teknologispring.

Det lægger rapporten ikke skjul på – den ”viser” altså ikke, at det vil koste 10 milliarder kroner. Og hvor er holdepunkterne for Helvegs kritik af sin egen styrelse for at sætte tallet for højt? Der kan være grund til at citere, hvad rapporten siger selv siger om forudsætningerne:

”Scenarierne og særligt de skønnede omkostningsniveauer er behæftet med en lang række usikkerheder. I dag kræves meget betydelige tilskud, hvis vedvarende energi i større omfang skal erstatte fossil energi. I scenarierne forudsættes imidlertid, at prisen på VE falder markant i forhold til fossil teknologi. ... Hvis omvendt vedvarende energi ikke bliver markant mere konkurrencedygtig i forhold til fossiler, så forudsætter omstillingen betydelige tilskud og afgiftsbegunstigelser og bliver (potentielt langt) dyrere samfunds-økonomisk.”

Se omkostninger i øjnene
Trods de meget høje samfundsøkonomiske omkostninger ved dansk enegang vil færre CO2-udledninger inden for den såkaldte kvotesektor ikke føre til færre udledninger i EU.

Det skyldes, at kvoter, som ikke sælges i Danmark, i stedet bliver solgt i andre EU-lande. Systemet er indrettet, så den samlede udledningsmængde ikke giver sig – kun prisen. Alligevel kalder ministeren det ”en myte” (Weekendavisen, 6. marts), selv om sammenhængen turde være ganske ukontroversiel.

Der er desværre en hel del flere eksempler på forundrende udsagn af denne type (se mere her).

Hvis man gerne vil have fossilfri energi, er det så ikke klogt at se omkostningerne og udfordringerne i øjnene? Er der ikke en risiko for, at vælgerne vil slå bak, når der kommer nogle regninger, de ikke er forberedt på?

---
Otto Brøns-Petersen er analysechef i den borgerlig-liberale tænketank Cepos. Hver anden torsdag skriver han klummer i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00