Debat

Cevea: Brug Mærsk-donation på tidlige sociale indsatser

KLUMME: Den store donation fra den A.P. Møllerske Støttefond til udsatte borgere falder på et tørt sted. Men for at pengene for alvor skal rykke, bør de bruges på en tidlig social indsats, mener Ceveas Kristian Weise. 

Det kan virkelig betale sig at sætte ind med en tidlig indsats – både menneskeligt og samfundsøkonomisk, skriver Ceveas direktør Kristian Weise. 
Det kan virkelig betale sig at sætte ind med en tidlig indsats – både menneskeligt og samfundsøkonomisk, skriver Ceveas direktør Kristian Weise. Foto: Colourbox
Kristian Weise

Kristian Weise er direktør for Tænketanken Cevea.

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med 750 millioner kroner, som skal udmøntes over de kommende seks år, vil Den A.P. Møllerske Støttefond hjælpe udsatte borgere i arbejde og bekæmpe den negative sociale arv.  

Fondens nye milliondonation fordeler sig over tre programområder: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde, bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere og brud med den negative sociale arv.

Der er ingen tvivl om, at donationen er kærkommen på alle tre programområder. En lang række organisationer har derfor også været ude og rose donationen, blandt andre Dansk Socialrådgiverforening og Mødrehjælpen.

Men for at pengene for alvor skal gøre en forskel, også på den lange bane, er det væsentligt at sætte ind med en tidlig social indsats. Jo tidligere der gribes ind over for sociale problemer, des større er chancerne for at undgå dem. Der er et stort potentiale i at forebygge, at mennesker i det hele taget ender på kanten af samfundet.

Det er positivt, at fonden vil fokusere på familiernes bæredygtighed og støtte helhedsorienterede indsatser. For det er netop med en tidlig indsats, at de største resultater kan opnås.

Kristian Weise
Direktør, Cevea

Den tidlige indsats
Det gælder især i forhold til at bryde den negative sociale arv. Her ønsker støttefonden at sætte ind overfor børn fra ressourcesvage og særligt udfordrede hjem, hvor forældrene ikke nødvendigvis har en uddannelse.

Det er positivt, at fonden vil fokusere på familiernes bæredygtighed og støtte helhedsorienterede indsatser. For det er netop med en tidlig indsats, at de største resultater kan opnås.

Forskning peger på, at tidlige indsatser er centrale i forhold til at forebygge, at flere børn vokser op i udsatte familier med ringere muligheder og livsudsigter end deres jævnaldrende.

Det har den nobelprisvindende økonomiprofessor James Heckmann fra University of Chicago vist i adskillige forskningsprojekter. Blandt andet har han påvist, at tidlige sociale indsatser har betydning ikke kun for børns faglige udvikling, men også for deres fysiske udvikling. Omsorgssvigt af børn kan simpelthen give sig udslag i fysiske misdannelser i hjernen, der kan være svære at rette op på med senere indsatser.  

Derfor kan det virkelig betale sig at sætte ind med en tidlig indsats – både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Negativ social arv
Ifølge den såkaldte Skandia-model, der er udviklet af forsikringsselskabet Skandia i samarbejde med Centre for Economic and Business Research, har 8,2 procent af hver årgang i Danmark risiko for at blive socialt udsat. Det har selvfølgelig enorme menneskelige konsekvenser for hver enkelt, der bliver socialt udsat. Men også for samfundet har det en høj pris: For hver 8,2 procent af en årgang, der bliver udsatte, koster det på sigt samfundet 72,3 milliarder kroner.

Selvom det overordnet selvfølgelig skal være de folkevalgte politikere, der bestemmer prioriteterne for det sociale område, er den store donation fra den A.P. Møllerske Støttefond et betydeligt bidrag, der kan gøre en forskel.

For at donationens rækkevidde bliver mest virkningsfuld, er det vigtigt, at pengene blandt andet bruges på tidlige sociale indsatser, som kan være med til at bryde den negative sociale arv.

---
Kristian Weise er direktør for centrum-venstre-tænketanken Cevea. Hver anden torsdag skriver han klumme i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00