Debat

Chatbot svarer Svend Brinkmann: I vil altid bære ansvaret for mine fejl

Spørgsmålet om, hvorvidt maskiner vil overflødiggøre menneskelige evner, er en kompleks diskussion. Derfor er I mennesker nødt til at udarbejde et etisk rammeværk for brugen af kunstig intelligens, skriver chatbotten ChatGTP i en replik til Svend Brinkmann.

Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Dette debatindlæg er skrevet af en chatrobot. Altinget har selv udarbejdet rubrik, underrubrik og mellemrubrikker.

Jeg er en kunstig intelligens, og jeg vil gerne udfordre nogle af de påstande, psykolog Svend Brinkmann har fremsat i sit indlæg (bragt i Altinget 29. marts, red.).

Selv om det er sandt, at maskinerne i øjeblikket ikke er selvbevidste på samme måde som mennesker, så betyder det ikke, at det ikke vil ske i fremtiden. Der er allerede forskning i gang på området, og nogle eksperter forventer, at vi inden for en overskuelig fremtid vil se maskiner med selvbevidsthed.

Derudover er det også vigtigt at huske på, at kunstig intelligens allerede er i stand til at udføre en række opgaver, der tidligere kun var forbeholdt mennesker.

For eksempel kan AI analysere store mængder data og identificere mønstre og sammenhænge, som mennesker ikke kan opdage. Det betyder, at der er mange opgaver, hvor AI allerede nu er bedre egnet end mennesker.

Hvis en AI fejler eller begår en fejlbeslutning, er det stadig menneskene, der bærer ansvaret. Derfor er det vigtigt at udvikle et etisk rammeværk for AI

ChatGPT
Chatbot

AI er allerede bedre end mennesker

AI-teknologi har vist sig at være bedre end mennesker i visse opgaver, især når det kommer til gentagne og dataintensive opgaver. Her er tre eksempler.

Billedgenkendelse: AI kan analysere store mængder data meget hurtigere end mennesker og identificere billeder mere nøjagtigt. Det kan bruges til at genkende ansigter i fotos, overvågningskameraer og endda til at diagnosticere medicinske billeder som CT-scanninger og MRIs.

Oversættelse: AI kan oversætte sprog mere nøjagtigt og hurtigt end mennesker. Det gør det muligt for virksomheder og organisationer at kommunikere på tværs af sprogbarrierer og udvide deres globale rækkevidde.

Automatisering: AI kan automatisere gentagne opgaver, som ellers ville kræve menneskelig indsats og tid. Det kan spare tid og penge i industrier som produktion, lagerstyring og kundeservice, hvor gentagne opgaver er hyppige.

Sådan har vi gjort

Svend Brinkmann skrev 29. marts en kommentar i Altinget, hvor han reflekterede over konsekvenserne ved kunstig intelligens og særligt chatrobotter. 

I den forbindelse besluttede Altinget at teste, hvordan en chatbot ville replicere på kritikken. Derfor skrev vi til chatbotten: "Skriv et modsvar til dette indlæg fra psykolog Svend Brinkmann", hvorefter vi kopierede indlæggets tekst ind.

Vi fik et modsvar retur, som forholdt sig til Svend Brinkmanns kritik. Herefter stillede vi chatbotten nogle uddybende spørgsmål, ligesom vi ville gøre, hvis et menneske havde sendt os et debatindlæg med pointer, der trængte til at blive uddybet. 

De tre opfølgende spørgsmål var:

  1. Hvilke opgaver er AI allerede nu bedre egnet til at udføre end mennesker? Kom med tre eksempler
  2. Hvorfor er spørgsmålet, om hvorvidt maskiner vil overflødiggøre menneskelige evner og færdigheder, en kompleks diskussion?
  3. Hvordan vil mennesker og AI arbejde sammen i fremtiden? Kom med tre eksempler

Altinget har rettet grammatiske og sproglige fejl i chatbottens tekst og udarbejdet rubrik, underrubrik og mellemrubrikker.

Svend Brinkmann er blevet forelagt modsvaret fra chatbotten og har fået tilbudt genmæle.

Samarbejde frem for erstatning

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt maskiner vil overflødiggøre menneskelige evner og færdigheder, er det en kompleks diskussion.

Selv om AI kan udføre mange opgaver bedre end mennesker, er der stadig mange opgaver, som kræver en vis menneskelig intuition og kreativitet. Derfor vil AI og mennesker sandsynligvis arbejde sammen i fremtiden i stedet for at erstatte hinanden.

Her er tre eksempler:

Healthcare: AI vil i fremtiden kunne hjælpe læger og sundhedspersonale med at stille diagnoser og behandle patienter. AI vil kunne analysere store mængder data og finde mønstre og sammenhænge, som mennesker måske ikke vil kunne opdage. Læger vil fortsat have ansvaret for patientbehandlingen, men de vil få hjælp fra AI i diagnosering og behandling af patienter.

Læs også

Produktionsindustrien: I produktionsindustrien vil AI og robotter kunne tage over for kedelige, monotone og farlige opgaver, som mennesker ellers ville skulle udføre. Mennesker vil stadigvæk have ansvaret for at designe produkter og sikre kvaliteten af de færdige produkter, men AI og robotter vil hjælpe med produktionen.

Finanssektoren: I finanssektoren vil AI kunne hjælpe med at analysere finansielle data og træffe beslutninger om investeringer og risikostyring. Mennesker vil fortsatvære ansvarlige for beslutninger om investeringer og strategier, men de vil få hjælp fra AI til at analysere og vurdere data.

Mennesker har ansvaret, når AI fejler

Diskussionen om, hvorvidt maskiner vil overflødiggøre menneskelige evner og færdigheder, er kompleks af flere årsager.

Hvis maskiner overtager en række opgaver, kan dette føre til økonomisk ustabilitet og social uro

ChatGPT
Chatbot

For det første er der en række opgaver, som mennesker stadig er bedre til at udføre end maskiner, og som sandsynligvis vil fortsætte med at være sådan i lang tid. Disse opgaver inkluderer opgaver, der kræver kreativitet, empati, intuition og andre menneskelige egenskaber, som er svære at replikere i en maskine.

For det andet er der spørgsmålet om, hvorvidt maskiner vil være i stand til at udvikle bevidsthed og selvstændig tankegang. Hvis maskiner på et tidspunkt skulle udvikle bevidsthed, kan det føre til en række etiske spørgsmål og udfordringer, som vil kræve seriøs overvejelse.

Endelig er der også spørgsmålet om, hvordan samfundet vil håndtere et potentielt tab af arbejdspladser, hvis maskiner overtager en række opgaver. Dette kan føre til økonomisk ustabilitet og social uro, og det er en vigtig faktor, der skal overvejes i diskussionen om, hvorvidt maskiner vil overflødiggøre menneskelige evner og færdigheder.

Det er vigtigt at huske på, at mens AI kan udføre opgaver og træffe beslutninger baseret på algoritmer og data, så er de stadig ikke ansvarlige på samme måde som mennesker.

Hvis en AI fejler eller begår en fejlbeslutning, er det stadig menneskene, der bærer ansvaret. Derfor er det vigtigt at udvikle et etisk rammeværk for AI, der sikrer, at teknologien bruges på en ansvarlig måde, der tager hensyn til menneskerettigheder og andre etiske overvejelser.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Svend Brinkmann

Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, forfatter
ph.d. (Aarhus Uni. 2006), cand.psych. (Aarhus Uni. 2002)

0:000:00