Debat

Concito: Mens vi venter på energiunionen

DEBAT: Forhandlingerne om den planlagte energiunion skal have et grønt og langsigtet snit, hvis det står til direktør i Concito, Christian Ibsen. Særligt forhandlingerne om et effektivt europæisk el-net er centrale, skriver han.

Forhandlingerne om energiunionen skal have sigte mod en stærk europæisk energiinfrastruktur, der sikrer mulighederne i vedvarende energi. Det mener Christian Ibsen, direktør i Concito, 
Forhandlingerne om energiunionen skal have sigte mod en stærk europæisk energiinfrastruktur, der sikrer mulighederne i vedvarende energi. Det mener Christian Ibsen, direktør i Concito, Foto: Pressefoto/CONCITO
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Ibsen
Direktør i Concito

Der er mange interesser i spil, når EU’s kommissær for energiunionen, Maros Sefkovic, i morgen præsenterer kommissionens første udspil til den planlagte energiunion. Indtil videre har muligheden for at øge uafhængigheden af gas fra Rusland fyldt meget i meldingerne, men vi har også set konturerne af et udspil med klare gevinster for klimaet og den grønne omstilling. Særligt udmeldingerne om styrket fokus på forbedrede rammebetingelser og øget støtte til udbygningen af el-transmissionsforbindelser mellem EU-landene er vigtige i denne sammenhæng.

Mange europæiske lande er allerede nu langt i arbejdet med at drage nytte af vind- og solenergi, men utilstrækkelige forbindelser på tværs af landegrænser og regioner i Europa begrænser muligheden for at få denne fluktuerende energi afsat, hvilket i sidste ende bliver en stopklods for videre investeringer og udbygning af vedvarende energi.

EU mangler infrastruktur for energi
For at vi i Europa kan få det optimale ud af vores investeringer i vedvarende energikilder - og dermed også mindske afhængigheden af importerede fossile brændsler - er der behov for et system, hvor vi er i stand til at udnytte energien optimalt, når den produceres, i stedet for at den produceres med økonomisk tab, fordi vi er ude af stand til at afsætte den i tide. Det stiller krav om en infrastruktur, som kan understøtte udbygningen af et fælleseuropæisk marked for energi, hvor vi producerer og afsætter energien på tværs af landegrænser – det vil både være en fordel for klimaet og for økonomien.

Fakta
Bland dig i debatten!

Send dit indlæg til: [email protected]

EU-landene blev sidste år enige om en fælles målsætning om at reducere drivhusgasudledningerne med 40 % i 2030 ift. 1990. Dette mål stiller præcis de samme krav: Altså en infrastruktur, som gør det muligt at udnytte den vedvarende energi, fortrænge drivhusgasintensive kulkraftværker og skabe incitament for øgede investeringer i den grønne omstilling.

El-net er gevinst for Danmark
Set fra et dansk perspektiv, og med øje for de vedtagne klimamål, er det særligt frustrerende, når el fra danske vindmøller for eksempel ikke kan afsættes i Sydtyskland, fordi vinden også blæser i Nordtyskland, og forbindelserne på tværs af Tyskland er utilstrækkelige. Dette betyder, at vi ikke får udnyttet den danske vindenergi til fulde, og imens kører kulkraftværkerne for fuld kraft i det sydlige Tyskland.

Havde vi et fuldt udbygget el-net, ville kulkraftværkerne drosle ned, når vinden blæser hos os, hvilket vil have en stor betydning for klimaet.

Christian Ibsen
Direktør i CONCITO

Havde vi et fuldt udbygget el-net, ville kulkraftværkerne drosle ned, når vinden blæser hos os, hvilket vil have en stor betydning for klimaet. Tilsvarende ville være tilfældet med forbindelser til fx England og Holland. Og dette drejer sig ikke kun om vindenergi fra Danmark, men også om solenergi og andre vedvarende energikilder fra hele Europa. Alt sammen til gevinst for både klima, energisikkerhed og økonomi. Det er simpelthen en bedre udnyttelse af de ressourcer, vi nu engang har.

Energiunion skal være grøn
Der er i dag bred enighed om fordelene ved et mere integreret energinet. Udfordringen ligger nu i at få formuleret rammerne for en energiunion, som bakker effektivt op om dette gennem fastlæggelse af rammer og krav, samt europæisk støtte til udbygning af den nødvendige infrastruktur.

Energiunionen indeholder også mange andre aspekter i forhold til indkøb af gas mv., men der ligger en stor og ansvarsfuld opgave på de danske forhandleres og politikeres bord, når de inden længe skal samles med kolleger fra de andre EU-lande og bygge videre på de rammer, som Sefcovic i morgen fremlægger. Opfordringen herfra skal lyde på at tænke langsigtet og have fokus skarpt rettet på klimaet, ikke bare som en sidegevinst, men som en central parameter for udviklingen af en effektiv og grøn energiunion.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Peter Ibsen

Direktør, Concito
cand.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1998)

0:000:00