Danmark skal være digital frontløber: Her er anbefalingerne

VÆKSTPANEL: Erhvervsministeriets digitale vækstpanel præsenterer tirsdag 33 anbefalinger til, hvordan Danmark og erhvervslivet udnytter digitaliseringens muligheder. Få et overblik her.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) modtog tirsdag Digitalt Vækstpanels anbefalinger hos Dansk Metal i København.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) modtog tirsdag Digitalt Vækstpanels anbefalinger hos Dansk Metal i København.Foto: Uffe Weng/Scanpix
Amalie Bjerre Christensen

Et digitalt vækstpanel under Erhvervsministeriet har tirsdag præsenteret 33 anbefalinger inden for fire områder, der skal gøre Danmark og det danske erhvervsliv bedre og hurtigere til at udnytte digitaliseringen.

”Nu er det regeringens tur til at gøre panelets vision til virkelighed. Derfor vil vi til efteråret lancere en samlet regeringsstrategi for Danmarks digitale vækst på baggrund af panelets anbefalinger,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Digitalt Vækstpanel anbefaler regeringen følgende indsatser:

Digitale kompetencer til alle

 • Regeringen skal stå i spidsen for en teknologipagt med fokus på digitale og tekniske kompetencer.
 • Informatik skal være et obligatorisk fag i folkeskolen.
 • Øget anvendelse af digitale læringsværktøjer på tværs af fag.
 • Et tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder.
 • Informatik skal være et obligatorisk fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser.
 • Flere midler til udvikling af digitale kompetencer på alle relevante uddannelser.
 • Øget optag på digitale og tekniske uddannelser (de såkaldte ”STEM-uddannelser”).
 • Mere fleksibel voksen- og efteruddannelse med fokus på virksomhedernes behov.
 • Bedre vejledning og overskuelighed over digitale voksen- og efteruddannelsestilbud
 • Større økonomiske incitamenter til digital opkvalificering.

Attraktivt digitalt vækstmiljø

 • Etablering af et internationalt førende centrum indenfor Internet of Things, kunstig intelligens og Big data.
 • Styrket strategisk, teknisk og digital forskning.
 • Bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter særligt inden for små og mellemstore virksomheder.
 • Ny platform for små og mellemstore virksomheder og øget fokus på digitalisering i innovations- og erhvervsfremmesystemet.
 • Skabe gode rammer for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft inden for teknologi og digital forretningsudvikling.
 • Gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
 • Målrette markedsføringsindsatsen for at tiltrække internationale digitale talenter til Danmark.
 • Fremme de små og mellemstore virksomheders investeringer i digital omstilling.
 • Lave et eftersyn af afskrivningsreglerne for digitale investeringer og fradrag for omkostninger til udvikling.
Fakta
Medlemmerne af Digitalt Vækstpanel: 
 1. Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss (formand) 
 2. Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktion, Teknologisk Institut 
 3. Brian Gottorp Jeppesen, direktør, Mjølner Informatics 
 4. Camilla Ley Valentin, CCO og Co-founder, Queue-it 
 5. Charlotte Lundblad, adm. direktør og HR direktør, DXC Technology Danmark 
 6. Claus Jensen, formand, CO-industri 
 7. Enrico Krog Iversen, Bestyrelsesmedlem og investor 
 8. Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet 
 9. Jacob Himmelstrup, adm. direktør, Nærenergi Danmark 
 10. Jais Valeur, direktør, Danish Crown 
 11. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk 
 12. Line Rix, Partner, 1508 A/S 
 13. Mads Andersen, næstformand, CO-industri 
 14. Peder Holk Nielsen, koncernchef, Novozymes 
 15. Peter Friis, direktør, Google Nordeuropa

Proaktive rammer for digitalisering

 • Skabe et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller.
 • Lave teknologineutral og digitaliseringsparat lovgivning.
 • Lave en dansk indsats for at have et ambitiøst og innovationsvenligt digitalt indre marked.
 • Skabe en målrettet dansk indsats for fornyelse og udvikling af internationale standarder.
 • Lave ambitiøse 2025-mål for den digitale infrastruktur, herunder udrulning af et 5G-net.
 • Automatisere virksomhedernes indberetninger til offentlige myndigheder.
 • Udarbejde en handlingsplan for test og udbredelse af førerløse fartøjer.
 • Flere offentlige data med kommerciel værdi skal gøres tilgængelige.
 • Dataanvendelsen i små og mellemstore virksomheder skal styrkes gennem rådgivning og enklere regler.
 • Danske virksomheder skal være blandt de førende i Europa inden for IT-sikkerhed.
 • Rammerne for en konkurrencedygtig e-handel skal styrkes.

Digital ansvarlighed og begejstring

 • Der skal afholdes et årligt digitaliserings-topmøde, hvor der laves en køreplan for Danmarks digitale udvikling.
 • Kendskabet til digitale muligheder skal udbredes ved at holde en digitaliserings-uge og en bred informationskampagne med fokus på digitaliseringens muligheder.
 • Det Etiske Råd skal have et særskilt fokus på etiske spørgsmål relateret til digitalisering.

Læs hele rapporten med anbefalinger her.

Dokumentation

Panelet har identificeret tre overordnede målsætninger for, hvordan vi skal realisere visionen om Danmark som digital frontløber:

Alle borgere skal have del i gevinsterne ved digitalisering:
Digitaliseringen kan forbedre alle borgeres velfærd fx gennem mindre nedslidende arbejde, bedre sundhed og øget velstand. Dette sker ikke automatisk. Der skal skabes nye job, vi skal styre den digitale omstilling, og vi skal vi hjælpe alle gennem forandringerne. En væsentlig forudsætning er, at vi har fokus på at styrke de digitale kompetencer gennem uddannelse og omskoling, så alle borgere får størst mulig gavn af digitaliseringen.

Erhvervslivet skal frigøre vækstpotentialet og SMV’erne skal have et digitalt løft:
Det er gennem vækst i erhvervslivet, at vi som borgere skal få bedre velfærd og et rigere samfund i fremtiden. Hvis dansk erhvervsliv kan lykkes med den digitale omstilling, vil det gavne os alle. Det er særligt vigtigt, at de små og mellemstore virksomheder får et digitalt løft, da disse i dag har sværere ved at komme i gang med digitaliseringen end de store virksomheder.

Gode digitale rammer skal fremme den digitale omstilling:
Den digitale og teknologiske udvikling går hurtigt og udfordrer eksisterende antagelser og regler. For at kunne udnytte de nye muligheder og håndtere nye risici skal lovgivningen hurtigt og ansvarligt tilpasses, så vi understøtter udviklingen af nye digitale teknologier samt nye og innovative forretningsmodeller. Her skal Danmark være et internationalt foregangsland og arbejde aktivt for, at det digitale indre marked i EU fremmer innovation og nye forretningsmodeller på tværs af politikområder og ikke er overregulerende og protektionistiske.

Kilde: Erhvervsministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Nationalmuseets Museumsråd, bestyrelsesnæstformand, Kraks Fond, bestyrelsesnæstformand, Ove K investfond, formand, Ordrupgaard Advisory board, bestyrelsesmedlem, ATP, bestyrelsesmedlem, Pension Danmark
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)

0:000:00