Danmarks Lærerforening bekymret over eksplosion i fondes donationer til grundskolen

Folkeskolen og uddannelsesinstitutioner kommer ud af demokratisk kontrol, hvis ikke politikerne forholder sig til private fondes stigende indflydelse, mener formanden for Danmarks Lærerforening.

Lego Fonden støtter blandt andre Coding Pirates 
Lego Fonden støtter blandt andre Coding Pirates Foto: Mads Emil Busch
Mikala Satiya Rørbech

De rige fonde forstyrrer undervisningen og udfordrer lærernes faglighed i klasselokalet.

Det mener Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening. Han ser den kraftige stigning i fondsbevillinger til folkeskoleområdet som et problem, der skal tages hånd om.

"Det skal ikke være fonde, der bestemmer, hvordan undervisningen organiseres og planlægges i skolen. Det skal være bestemt af folkeskoleloven og politikerne, og så skal virkeligheden og hverdagen i undervisningen bestemmes af lærerne og skolelederen ude på den enkelte skole," siger han.

{{toplink}}
Altinget logoFonde
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fonde kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

Gordon Ørskov Madsens udtalelse kommer som en reaktion på tal fra Danmarks Statistik og Fondenes Videnscenter, der viser, at der flyder markant flere fondsmidlerne i retning af folkeskolen.

I 2017 gav fondene 76 millioner til skolerne og deres lærere. Siden er beløbet vokset støt, og i 2021 udgjorde det 2,245 milliarder kroner.

Lærerformanden bekymrer sig især for, om det kan påvirke lærernes måde at gribe undervisningen an på, hvis fondene kommer for meget ind over læreruddannelser, undervisningsforløb og tilbud, som skolerne ikke har råd til at sige nej til. 

I sidste ende kan det være i strid med folkeskoleloven og den måde, vi tænker skole og undervisning på i Danmark

Gordon Ørskov Madsen

"Problemet er, hvis fondsmidlerne betinges af at benytte bestemte pædagogiske undervisnings-didaktiske tilgange, og hvis fondene ender med at styre, hvordan man prioriterer på skolen. I sidste ende kan det være i strid med folkeskoleloven og den måde, vi tænker skole og undervisning på i Danmark, altså hele skolens formål om at vi skal uddanne eleverne til demokratiske medborgere. Det skal fondene respektere," siger Gordon Ørskov Madsen.

Men er det så ikke også skoleledelsernes og lærernes egen opgave at sige fra i de her situationer? 

0:000:00