Om  
Jesper Nygård

Danske fonde går sammen om nyt videnscenter

34 danske fonde er gået sammen om at stifte Fondenes Videnscenter. Formand og næstformand for videnscentret bliver Lars Hansen, der til daglig er direktør i Villum Fonden, og direktør Jesper Nygård fra Realdania.

Kiki Qvistgaard

Ved en stiftende generalforsamling 18. december har 34 danske fonde og filantropiske foreninger besluttet at etablere Fondenes Videnscenter.

Det skriver Danmarks Fonde

Direktør i Villum Fonden Lars Hansen er valgt som formand for centret, der forventes at blive etableret i det første halvår af 2018. 

"Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde og håber, at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt etable­ret i løbet af det første halvår af 2018,” siger Lars Hansen til Danmarks Fonde. 

Det nye videnscenter får blandt andet til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter samt at formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Desuden bliver det en opgave for centret at øge vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene.

Bestyrelsens medlemmer
Først og fremmest skal de stiftende fonde og foreninger dog finde en leder og et mindre sekretariat til videnscentret.

Foruden sekretariatet kommer Fondenes Videnscenter til at bestå af en bestyrelse, hvor medlemmerne foruden formand Lars Hansen består af næstformand Jesper Nygård (Realdania), Christian Hart­vig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (flere fon­de), Sten Scheibye (flere fonde), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møl­ler Fonden).

De stiftende medlemmer af Fondenes Videnscenter består af:

 • 15. Juni Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bevica
 • Bikubenfonden
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carlsbergfondet
 • Danfoss (Bitten and Mads Clausen Foundation)
 • Det Obelske Familiefond
 • Dreyers Fond
 • Egmont Fonden
 • Færchfonden
 • Helsefonden
 • Hempel Fonden
 • Industriens Fond
 • Knud Højgaards Fond
 • Lauritzen Fonden
 • LEGO Foundation
 • Leo Foundation
 • Elsass Fonden
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Otto Mønsteds Fond
 • Poul Due Jensen’s Fond
 • Realdania
 • Rockwool Fonden
 • Spar Nord Fonden
 • TrygFonden
 • Tuborg Foundation – Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat
 • Velux Fonden
 • Villum Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Nygård

Adm. direktør, Realdania, formand, Realdania By & Byg og The Honorary Committee of the World Congress of Architects CPH 2023, medlem, 2030-panelet, bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og The C40 Cities
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1989)

0:000:00