Vælgerne: Job kommer før klima

MÅLING: Det er fornuftigt at sænke klimaambitionerne for at skabe arbejdspladser. Sådan svarer et flertal af danskerne i ny meningsmåling. Krisebevidstheden har ramt vælgerne helt ind i klimaforkæmpernes rækker, lyder det fra valgforsker.
Danskerne er villige til at sænke klimaambitionerne for at skabe flere arbejdspladser.
Danskerne er villige til at sænke klimaambitionerne for at skabe flere arbejdspladser.Foto: Colourbox
Michael Hjøllund

Arbejdspladser kommer før klimakamp.

Det er beskeden fra et flertal af danskerne i en ny meningsmåling, som A&B Analyse har foretaget for Altinget.dk. Rundspørgen er foretaget efter lanceringen af regeringens Vækstplan DK, hvor en række grønne afgifter blev sænket eller fjernet. Det skal styrke konkurrenceevnen, var regeringens budskab.

Den prioritering er der opbakning til i befolkningen. I målingen svarer 57 procent, at det er fornuftigt at sænke klimaambitionerne for at skabe vækst og arbejdspladser. Blot 28 procent mener, at den prioritering er forkert.

Målingen viser, at krisebevidstheden og fokus på konkurenceevne for alvor breder sig blandt vælgerne. Det mener Johannes Andersen, valgforsker ved Aalborg Universitet.

"Vælgerne blive mere konkurencebevidste, og det er ikke mindst noget, der breder sig i middelklassen, der ellers har været økonomisk sikret og derfor har været en anelse mere idealistiske end resten af vælgerne," siger han.

Rød blok trækker i klimabremsen
Blå bloks vælgere bakker stort op om at slække på klimaambitionerne for at få job. Men også på venstrefløjen er der bred opbakning til regeringens prioritering af arbejdspladser over klima. Mens 37 procent af rød bloks vælgere mener, at det er forkert at sænke klimaambitionerne, trumfes de af andre 46 procent, der vil sænke klimaambitionerne for at skabe vækst og arbejdspladser.

Ifølge Johannes Andersen er det et udtryk for, at krisen også rykker ved de mest miljøbevidste vælgere.

"Nogle af de vælgere, der traditionelt vægter miljøet højt, er også påvirkede af krisen. De mener simpelthen, at det lige nu, på den korte bane, er konkurenceevnen, det drejer sig om. Det afspejler også regeringens logik, der på den lange bane satser på klimaet, men lige nu skruer op for industrilogikken," siger Johannes Andersen.

Målingen er desuden udtryk for en spirende polarisering på venstrefløjen, mener valgforskeren. Hensynet til konkurenceevnen har fået en mere prominent plads, mens miljø og klima i højere grad kommer i anden række.

Artiklen fortsætter under figuren

<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/static/modules/gviz/1.0/chart.js"> {"dataSourceUrl":"//docs.google.com/a/altinget.dk/spreadsheet/tq?key=0AsLnnCCo_skSdHU0c2RSQVpQMmUxLTdESWNzTUFjeFE&transpose=0&headers=0&range=B5%3AC7&gid=0&pub=1","options":{"vAxes":[{"title":"Titel p\u00e5 venstre lodret akse","useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null}],"titleTextStyle":{"bold":true,"color":"#000","fontSize":16},"pieHole":0,"title":"Danskerne bakker op om at prioritere job over klimaet","booleanRole":"certainty","animation":{"duration":500},"colors":["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618","#990099","#0099C6","#DD4477","#66AA00","#B82E2E","#316395","#994499","#22AA99","#AAAA11","#6633CC","#E67300","#8B0707","#651067","#329262","#5574A6","#3B3EAC","#B77322","#16D620","#B91383","#F4359E","#9C5935","#A9C413","#2A778D","#668D1C","#BEA413","#0C5922","#743411"],"is3D":false,"hAxis":{"title":"Titel p\u00e5 vandret akse","useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},"tooltip":{},"width":450,"height":320},"state":{},"view":{},"chartType":"PieChart","chartName":"Diagram1"} </script>

Fakta

Sådan har vi spurgt

 "I sin vækstplan vil regeringen sænke nogle grønne afgifter på energiområdet for at skabe vækst og arbejdspladser. Hvilke af følgende udsagn er du mest enig i?"

1) Det er fornuftigt at sænke klimaambitionerne for at skabe job.
2) Det er forkert at sænke klimaambitionerne for at skabe job.
3) Ved ikke

 


Kilde: A&B Analyse

En falsk modsætning
Hos den grønne tænketank Concito køber man dog ikke præmissen om, at danskerne skal vælge mellem klima og arbejdspladser. Tværtimod.

"Det er i allerhøjeste grad en falsk modsætning. Hvis man virkelig gerne vil et fremtidssikret samfund, så er det i den grad vigtigt at satse grønt. Det er det, Danmark skal leve af," siger tænketankens direktør Thomas Færgeman.

Nogle af de vælgere, der traditionelt vægter miljøet højt, er også påvirkede af krisen. De mener simpelthen, at det lige nu, på den korte bane, er konkurenceevnen, det drejer sig om.

Johannes Andersen
Valgforsker, Aalborg Universitet

Omvendt kan han godt forstå, at vælgerne er af den opfattelse, at der er tale om en prioriteringssag. Han peger på, at store dele af industrien og ikke mindst regeringen selv har været med til at give det indtryk, at danskerne skal vælge mellem job eller et klimavenligt samfund.

Vækstplan sender forkert signal
Thomas Færgeman peger på regeringens Vækstplan DK, der blev fremlagt i forrige uge, som et sted, hvor regeringen er med til at bekræfte den misforståelse, som efter hans mening har bredt sig blandt vælgerne.

"Regeringen har bevidst luget alle de grønne initiativer ud af vækstpakken, og derfor er det svært at læse det som andet, end at regeringen også selv ser en modsætning mellem at have et højt ambitionsniveau på klimaområdet og så det at bevare job," siger han.

Concitos direktør håber nu på, at regeringen med en ny klimaplan vil bringe den grønne dagsorden tilbage i føresædet. Han mener dog samtidig, at regeringen med Vækstplan DK ikke har givet sig selv nogen nem opgave.

Den danske regerings klimamålsætning er en reduktion i CO2-udslippet med 40 procent i 2020 sammenlignet med 1990.

Dokumentation

Sådan fordeler besvarelserne sig mellem rød og blå blok

Rød blok:
- Det er fornuftigt at sænke klimaambitionerne for at skabe job: 46,4 %
- Det er forkert at sænke klimaambitionerne for at skabe job  37,6 %
- Ved ikke                                                                           16,0 %

Blå blok:
- Det er fornuftigt at sænke klimaambitionerne for at skabe job: 65,5 %
- Det er forkert at sænke klimaambitionerne for at skabe job  21,0 %
- Ved ikke                                                                           13,5 %

Målingen er foretaget af A&B-Analyse for Altinget.dk i perioden 28. februar til 5. marts blandt 971 repræsentativt udvalgte danskere.  


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Johannes Andersen

Lektor emeritus
cand.mag. i samfundsfag og nordisk sprog og litteratur (Aarhus Uni. 1978)

Thomas Færgeman

Direktør, Fugleværnsfonden, bestyrelsesformand, Haver til Maver, fhv. direktør, Concito
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1991), journalistisk tillægsuddannelse (DJH 1991)

0:000:00