Danskerne ser positivt på svensk dagpenge-model

MÅLING: Vælgerne støtter tanken om at forkorte dagpengeperioden endnu mere, hvis man samtidig forkorter genoptjeningskravet. Både røde og blå vælgere er positivt stemt. Kun hos SF og EL ser flest vælgere kritisk på idéen.
Jørgen Skadhede

Der er bred opbakning fra danskerne til en mere svensk dagpengemodel, hvor både dagpengeperioden og genoptjeningsperidoen er væsentlig kortere end i Danmark.  

For to uger siden foreslog fagforeningerne Dansk Metal og HK, at man forkorter genoptjeningsperioden. Til gengæld erklærede de to fagforeninger sig villige til, at man forkorter dagpengeperioden endnu mere, end den allerede er blevet.

Den handel er vælgerne hos både rød og blå blok positivt stemt over for. Det viser en meningsmåling, som A&B Analyse har lavet for Altinget.dk.

Her støtter 45 procent af vælgerne idéen, mens kun 30 procent er imod. Opbakningen er størst hos S-vælgerne, men også de borgerlige vælgere er positivt stemt. Kun hos SF og Enhedslisten er flest vælgere imod forslaget.

Metal-formand advarer arbejdsgiverne
Vælgernes opbakning til idéen vækker glæde hos formanden for Dansk Metal.

"Vi vil pokkers gerne have genoptjeningen endnu længere ned. Jeg er glad for, at så mange bakker op om det, for det vil give et meget mere fleksibelt dagpengesystem og arbejdsmarked. Der vil på den måde være et større incitament til at tage kortere job og vikariater," siger Claus Jensen.

Han peger på, at fagforeningerne i overenskomsterne vil kræve større sikkerhed i ansættelsen,  hvis ikke dagpengesystemet bliver forbedret. Og så ryger fleksibiliteten for arbejdsgiverne.  

"Meget tyder på, at arbejdsmarkedet i fremtiden i højere grad vil basere sig på korttidsansættelser. Det forudsiger produktivitetskommissionen eksempelvis. Hvis det går i den retning, må vi også nedsætte genoptjeningsperioden. Ellers mister vi den fleksible model, hvor virksomhederne har let ved at hyre og fyre," advarer Claus Jensen.

Sådan har vi spurgt 
Det er blevet foreslået at forkorte dagpengeperioden til mindre end to år mod, at det til gengæld bliver lettere at genoptjene retten til dagpenge ved at forkorte genoptjeningskravet, der i dag er på 52 ugers arbejde. Hvad er din holdning til det forslag?
Målt i procentEL SF LA DF Alle Rød blok Blå blok 
Er for forslaget 32,129,755,850,040,045,847,843,1 45,044,3 45,5 
Er imod forslaget46,445,922,128,115.028,730,430,7 30,133,627,7
Ved ikke 21,424,322,121,945,025,421,726,2 24,922,126,8 
Kilde: Målingen er foretaget af A&B Analyse for Altinget.dk i perioden 16. - 21. maj blandt 1036 repræsentativt udvalgte danskere.

DA: Ingen grund til ændringer
Hos Dansk Arbejdsgiverforening ser man derimod ingen grund til at ændre på den reform, som blev vedtaget i 2010 af VK-regeringen, og som blev støttet af både Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Radikale.

"Grundlæggende synes vi, at vi med reformen har fået en rigtig god model, der svarer til et internationalt og dynamisk arbejdsmarked. Vi har ikke noget ønske overhovedet om at lave om på det," siger Henrik Bach Mortensen, direktør i DA.   

Han mener ikke, at spørgsmålet til vælgerne giver mening, når der ikke er sat tal på referenceperioden for genoptjeningskravet i forslaget fra Dansk Metal og HK. Desuden peger han på, at det svenske dagpengesystem på flere områder er mindre lukrativt for lønmodtagerne end det danske.

"Det svenske system er i virkeligheden meget skrappere end det danske. I Sverige skal man i nogle tilfælde arbejde et halvt år inden for et år for at få dagpenge. Det er 50 procent arbejde i referenceperioden, mens det i Danmark kun er i en tredejdel af tiden, at man skal være i arbejde med det nuværende genoptjeningskrav på et års arbejde inden for de seneste tre år," siger Henrik Bach Mortensen.

Han afviser desuden fagbevægelsens argument om, at der ikke er et tilstrækkeligt incitament til at tage korttidsjob og vikariater med det nuværende system.

"Jeg forstår ikke, at der ikke skulle være et incitament til at tage korttidsjob eller vikariater. Alle ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Som ledig skal man tage alle korte og lange tjanser, man kan få. Det er en del af kontrakten med samfundet, når vi har høje sociale ydelser," siger Henrik Bach Mortensen.

V vil afvente dagpenge-kommission
Politisk har der hidtil heller ikke været den store begejstring at spore for forslaget. Venstre vil helst ikke ændre på reformen. Men partiet vil omvendt heller ikke hælde forslaget fra Dansk Metal og HK helt ned ad brættet.

"Nu skal en kommission se på hele området, og så vil det være mest seriøst at vente på  kommissionens anbefalinger. Vi er åbne over for ændringer, der fastholder et reformspor. Men vi vil ikke være med til ændringer, der dræner effekterne af dagpengereformen," siger arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V).

"Som udgangspunkt ønsker vi at fastholde den dagpengereform, vi gennemførte i 2010. De meldinger, vi får fra virksomhederne, viser, at vi er ved høste effekterne af reformen. Mange arbejdsgivere, der tidligere stort set alene kunne hyre udenlandsk arbejdskraft, kan nu i stigende grad ansætte dansk arbejdskraft. Det er glædeligt," siger Ulla Tørnæs. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Bach Mortensen

Vicepræsident, Liberal International, formand, Tilsynsrådet, medstifter, Cepos, medlem, Lønstrukturkomiteen
cand.polit. (Københavns Uni. 1982), m.phil. (Cambridge. 1983)

Ulla Tørnæs

Kandidat til Europa-Parlamentet (V), Formand, Den Sociale Investeringsfond, Danida Fellowship Centre, bestyrelsesmedlem, professionshøjskole UC-Syd
exam.art. i fransk (Odense Uni. 1984), ED i fransk (Handelshøjskolen i København 1988), Bestyrelsesuddannelse CBS

0:000:00